Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dokument o charakterze strategicznym pn. "Polityka lekowa państwa 2018-2022", przedłożony przez ministra zdrowia, w którym określono priorytety działań rządu dotyczące gospodarowania lekami. Polityka lekowa państwa ma przede wszystkim zapewnić pacjentom szeroki dostęp do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu ich refundacji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Dokument opracowano na podstawie założeń Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących tworzenia i wdrażania polityki lekowej z 2016 r. Wyznaczono w nim średnio- i długoterminowe cele stawiane uczestnikom i decydentom rynku farmaceutycznego oraz wskazano główne narzędzia ich osiągnięcia. Dokument powstawał w procesie szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami" - czytamy w komunikacie.

CIR podało, że strategiczne cele dotyczące gospodarki lekami w Polsce wpisują się w kluczowe dążenia Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do polityk lekowych, tj.: dostępność ? równość w dostępie i przystępność najpotrzebniejszych leków; jakość ? bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich leków; racjonalne stosowanie ? promowanie efektywnego kosztowo użycia leków przez pracowników służby zdrowia i pacjentów.

" Cele strategiczne polityki lekowej państwa to:

- zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne przez skuteczne działania profilaktyczne;

- zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie;

- stałe poprawianie zdrowia obywateli dzięki optymalizacji wydatków publicznych na leczenie, co umożliwi dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii większej liczbie pacjentów;

- wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce;

- uzyskiwanie najlepszego efektu zdrowotnego dzięki prowadzeniu leczenia farmakologicznego opartego na badaniach naukowych i wytycznych klinicznych,

- systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce, także dzięki coraz szerszemu wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych" - czytamy w komunikacie.

CIR wskazało, że do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych ustanowiono 10 priorytetowych celów szczegółowych:

- poprawienie efektywności wykorzystania środków publicznych służących osiągnięciu jak najlepszego efektu zdrowotnego;

- systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu;

- poprawienie zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej;

- systematyczne zmniejszanie udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych;

- zapewnienie stabilnego finansowania leków refundowanych;

- poprawienie poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce;

- zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych;

- zwiększenie eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami;

- poprawienie ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia;

- rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne.

Z dokumentu wynika, że ze względu na starzenie się społeczeństwa poważnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w nadchodzących latach będzie rosnące zapotrzebowanie na leki służące do leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworowych. Innym zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi jest prewencja związana z upowszechnianiem szczepień ochronnych.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem