Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Polimex-Mostostal ujawnił z opóźnieniem, że uzgodnił warunki zakończenia sporów pomiędzy spółką i jej konsorcjantami, a Skarbem Państwa - Generalną Krajową Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dotyczących prac na drogach A1, A4 i S69, podał Polimex. W osobnym komunikacie spółka poinformowała, że dziś uprawomocniły się postanowienia w sprawie umorzeń postępowań sądowych. Całkowita odpowiedzialność Polimeksu z tytułu zawartych ugód wyniesie do 48,8 mln zł, bez negatywnego wpływu na wynik EBITDA.

W konsekwencji dokonanych pomiędzy stronami uzgodnień:

1. Strony potwierdzą zakończenie wykonywania umów w dniu 14 stycznia 2014 r. w stosunku do umowy A1 oraz umowy A4, oraz w dniu 31 grudnia 2013 r. w stosunku do umowy S69,

2. Strony zobowiązały się nie dochodzić od siebie jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją umów, w konsekwencji czego dojdzie do umorzenia postępowań sądowych dotyczących umów, w tym w szczególności spółka cofnie powództwa w zakresie sporów sądowych toczących się przed sądami na Słowacji wobec Doprastav AS,

3. Spółka przejęła odpowiedzialność za potencjalne roszczenia podwykonawców, usługodawców i dostawców, a także innych podmiotów, które wykonywały roboty, świadczyły usługi, dokonywały dostaw, bądź spełniały inne świadczenia w związku z realizacją umów. Na zabezpieczenie tych roszczeń spółka zobowiąże się wobec GDDKiA do przedłożenia GDDKiA gwarancji bankowych w łącznej kwocie 20 mln zł. Gwarancje bankowe zostaną wystawione na okres 6 lat z możliwością ich redukcji do łącznego poziomu 12,5 mln zł po okresie 3 lat od ich wystawienia,

4. GDDKiA zwolni gwarancję bankową wystawioną na zlecenie spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy A1 na kwotę 29,21 mln zł oraz gwarancję bankową wystawioną na zlecenie spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy A4 na kwotę 56 mln zł oraz cofnie powództwa sądowe o wypłatę tych gwarancji,

5. Spółka przejmie obsługę gwarancyjną w zakresie określonych robót dotyczących węzła Wierzbno wykonanego w ramach umowy A4 (do 2024 r.), oraz obsługę gwarancyjną na kontrakcie A4 Szarów-Brzesko (do stycznia 2019 r.) oraz rozliczenia z tytułu wykonawstwa zastępczego w ramach obsługi gwarancyjnej innej umowy infrastrukturalnej,

6. Spółka jest zobowiązana wnieść kaucję pieniężną w wysokości ok. 6,58 mln zł na okres nie dłużej niż do 4 lipca 2019 r. tytułem zabezpieczenia braku wypłaty środków z regwarancji wystawionej przez Doprastav AS na poczet zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi dotyczącej umowy A4,

7. Całkowita odpowiedzialność spółki z tytułu zawartych ugód i porozumień, według szacunków spółki, wyniesie nie więcej niż 48,8 mln zł - kwota ta jest objęta zawiązanymi w poprzednich latach rezerwami na koszty, w związku z czym dokonane pomiędzy stronami uzgodnienia nie powinny mieć negatywnego wpływu na wynik EBITDA spółki, wymieniono w komunikacie.

Uzgodnienia dotyczą wzajemnych roszczeń dochodzonych w postępowaniach sądowych lub innych ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu umów, których przedmiotem były:

1. Projekt i budowa autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295 + 850 (od węzła Stryków 1 bez węzła do km 335+937,65,

2. Budowa autostrady A-4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581 + 250 do km 622 + 450

3. Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice" ("Żywiecka/Bystrzańska") - Żywiec.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,42 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem