Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Braster dokonał sprzedaży 100 sztuk urządzeń Braster oraz 100 pakietów badań zawierających 12 badań, w ramach współpracy z Benefit Systems, podał Braster.

Rada nadzorcza Gobarto powołała z dniem 1 października 2018 roku do zarządu w funkcji wiceprezesów Karola Ludwińskiego oraz Marcina Śliwińskiego, poinformowała spółka.

CD Projekt rozpoczął przedsprzedaż gry fabularnej "Wojny Krwi: Wiedźmińskie Opowieści", a sugerowana cena detaliczna to 99,99 zł, poinformowała spółka.

Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto jednostkowego za I poł. br. w kwocie 194,07 mln zł, podał bank.

Premiera gry "The Padre"wydawanej przez Feardemic - spółkę zależną Bloober Team - nastąpi 12 grudnia 2018 roku na platformach XboX, PS4, Nintendo Switch i PC, podała spółka.

Akcjonariusze CI Games zdecydowali o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Upoważnienie ma być opcją pozyskania kapitału w sytuacji, gdy pojawią się "interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty".

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 51,57 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Acciona Nieruchomości Wilanów na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B8" przy ul. abp. Józefa Teodorowicza w Warszawie, podała spółka.

Immofinanz sfinalizował transakcję sprzedaży pakietu ok. 26% akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo) na rzecz SOF-11 Starlight ze Starwood Capital Group za 757,9 mln euro, podała spółka.

Inpro planuje przeprowadzić emisję 3-letnich obligacji, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, podała spółka w komunikacie.

Energetyka odnawialna przy obecnych warunkach rynkowych zaczyna stawać się konkurencyjna i opłacalna bez wsparcia, poinformował prezes Polenergia Obrót Arkadiusz Zieleźny.

LPP otworzyło pierwszy we Frankfurcie nad Menem i dwudziesty w Niemczech salon Reserved o powierzchni 2 644 m2, podała spółka. LPP planuje dalszy rozwój stacjonarnej sieci sprzedaży swojej flagowej marki i ze szczególną uwagą przygląda się kolejnym lokalizacjom w Europie Zachodniej. W II kw. br. większość z 921 mln przychodów Reserved pochodziła z zagranicy.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, realizując porozumienie o strategicznej współpracy, podpisały umowę o zlecenie zarządzania portfelem funduszu i ryzykiem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ (Trigon GLW FIZ), podał Skarbiec Holding - właściciel Skarbiec TFI. Umowa wejdzie w życie 1 listopada 2018 r.

Rozpoczęła się VIII edycja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Eksportu (PRE) realizowanego przez Santander Bank Polska (d. BZ WBK), poinformowała instytucja. Spotkania będą dotyczyły bieżących i ewentualnych przyszłych warunków prowadzenia handlu z Wielką Brytanią.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 39 emitentów, a akcje 2 emitentów przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza systematycznie zwiększać wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie i umacniać swoją pozycję na tamtejszym rynku. Jeszcze w tym miesiącu spółka planuje wykonanie kolejnego odwiertu na złożu Rehman, zaś na obszarze koncesji Kirthar zaplanowano prace sejsmiczne 2D i 3D w celu wytypowania kolejnych złóż do eksploatacji, poinformowała spółka.

Gra "One Strike" od QubicGames zadebiutuje 11 października na konsoli Nintendo Switch w Japonii, podała spółka. Cena gry została ustalona na 500 JPY.

Klabater i studio Punch Punk Games podpisały umowy wydawniczo-produkcyjne na dwa nowe projekty: 'This is Zodiak Speaking' i jeszcze nieogłoszoną produkcję z gatunku top down stealth - shooter. Premiera 'This is Zodiak Speaking' planowana jest na 2019 rok, a drugi tytuł trafi na rynek rok później, podał Klabater.

i2 Development dokonał emisji i przydziału 30 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł i maksymalnym terminie wykupu przypadającym 26 września 2021 r., podała spółka.

Postępowanie egzekucyjne, w ramach którego dokonano zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł, zostało umorzone, podało Gino Rossi.

Kontrola celno-skarbowa w Famurze, przeprowadzona w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013, 2014 i 2015, będzie skutkować - w przypadku wydania decyzji podatkowej - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17,74 mln zł wraz z odsetkami, które na dzień publikacji raportu wynoszą ok. 4,44 mln zł, podał Famur. Spółka nie zgadza się z wnioskami organu zawartymi w wyniku kontroli i podejmie środki odwoławcze.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i JSW Innowacje planują współpracę z międzynarodowym koncernem Sasol w transferze nowoczesnych technologii, związanych z wykorzystaniem węgla oraz węglopochodnych, podała JSW.

Infoscan otrzymał z Filipińskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) certyfikat, potwierdzający iż rejestracja urządzenia MED Recorder przez FDA nie jest obecnie wymagana, podała spółka. W najbliższym czasie Infoscan planuje rozpoczęcie prezentacji urządzenia i rozmowy partnera (MedwoRx International) dotyczące podpisania stosownych umów z klinikami.

Qumak odnotował 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 41,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 24,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2018 r. przy szacunkowych przychodach ze sprzedaży wynoszących 143,1 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zarządca Data Techno Park w restrukturyzacji, jednostki zależnej Cube.ITG w restrukturyzacji, za zgodą sędziego-komisarza złożył podmiotowi trzeciemu oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, podało Cube.ITG.

KCI odnotowało 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienia, mocą którego sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę 8 grudnia 2016 r. oraz pierwszy uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę 16 listopada 2017 r., podał Action w restrukturyzacji.

Scope Fluidics chce do końca tego roku wyłonić kandydata do realizacji trzeciego projektu - najprawdopodobniej w obszarze antybiotykowrażliwości. Spółka posiada środki na rozwój projektu we wstępnym etapie. Dalszy rozwój domyślnie miałby być finansowany ze środków uzyskanych w wyniku komercjalizacji projektu PCR|ONE, która ma szansę dojść do skutku przed założonym na I połowę 2020 roku terminem, poinformował ISBnews prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem