Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 24-28 września br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Koniunktura : W sekcji informacja i komunikacie we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +17,7 (w sierpniu +18). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,1% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,4% (przed miesiącem odpowiednio 23,5% i 5,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżąca sprzedaż oceniana jest korzystnie i podobnie jak przed miesiącem pomimo mniej pozytywnych diagnoz popytu i sytuacji finansowej. Utrzymują się optymistyczne prognozy popytu i sprzedaży, przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w sierpniu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można nadal spodziewać się nieznacznego wzrostu cen, podano także. Źródło: ISBnews

e-Banking : Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 36,5 mln na koniec II kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 5,5% w skali roku. Jednocześnie do 16,79 mln zwiększyła się liczba aktywnych klientów (co oznacza wzrost o 6,4% wobec II kw. 2017 r.), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Źródło: ISBnews

Poczta i telekomunikacja : Przychody z całokształtu działalności w jednostkach poczty i telekomunikacji ogółem wzrosły o 8,9% r/r i wyniosły 60,34 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przychody ze sprzedaży produktów (usług) zwiększyły się o 6,6% r/r do 51,54 mld zł. Źródło: ISBnews

Fintech : Fintechy wyraźnie ewoluują od ambicji zastąpienia tradycyjnych instytucji finansowych w kierunku usługowym dla dużych banków z utrwaloną pozycją rynkową i silną bazą klientów, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski. "Jeszcze parę lat temu wśród projektów fintech dominował pogląd, że nadchodzi tsunami technologiczne, które zmiecie banki jako stare instytucje niegotowe do nowej rzeczywistości. Od pewnego czasu to podejście się diametralnie zmieniło. Fintechy, które wystawiają się na wydarzeniach takich, jak Finovate oczekują kupna ich rozwiązania, czy technologii przez banki" - powiedział ISBnews Bolesławski podczas konferencji Finovate w Nowym Jorku. Źródło: ISBnews

Telemetria : Telewizja jest na sporym zakręcie, stając się medium drugiego wyboru. Wypiera ją internet. W związku z tym musi odnaleźć się w nowej roli, a do tego jest jej jednak potrzebne badanie telemetryczne, które pozwoli zmierzyć oglądalność na różnych odbiornikach, także na smartfonach, komputerach, itp., uważa Dr Piotr Łuczuk, medioznawca i ekspert ds. wizerunku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Źródło: ISBnews

Płatności online : Z badania 100 największych sklepów internetowych wynika, że sprzedawcy ci udostępniają klientom średnio 5,7 metod płatności, podał fintech Twisto, powołując się na swoje badanie "Koszyk Roku 2018". Najczęściej proponowane płatności to karta kredytowa (99% sklepów) oraz pay-by-link (98%). Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeńswo : Przedsiębiorstwa na całym świecie narażają się na niepotrzebne ryzyko cybernetyczne, ponieważ nie biorą pod uwagę opinii specjalistów ds. zabezpieczeń informatycznych przy planowaniu wdrożeń internetu rzeczy w środowiskach korporacyjnych, podała firma Trend Micro. Z badania wynika, że dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informatycznego i specjaliści ds. zabezpieczeń uczestniczą w tylko 38% projektów dotyczących Internetu rzeczy. Prawie 33% respondentów twierdzi, że wewnętrzna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Internetu rzeczy jest kwestią nieznaną. W ankietowanych przedsiębiorstwach odnotowano w ubiegłym roku średnio po trzy ataki na urządzenia podłączone do sieci. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Qumak : Zanotował ok. 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto, przy przychodach ze sprzedaży wysokości ok. 54,5 mln zł i w I półroczu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

PlayWay : Odnotował 15,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

DHL Express : Realizuje intensywny program inwestycyjny w rozbudowę infrastruktury w Polsce, szczególnie sieci dystrybucji, poinformował ISBnews wiceprezes ds. Marketingu i Sprzedaży w DHL Express Polska Edwin Osiecki. Operator zauważa zagraniczną ekspansję polskich sklepów internetowych. Źródło: ISBnews

4Fun Media : Grupa 4Fun Media liczy na utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów w drugiej połowie 2018 r. i w 2019 r., poinformował prezes Ross Newens. Źródło: ISBnews

Comarch : Zakłada, że wzrost przychodów ze sprzedaży systemów ERP wyniesie ok. 15-17% r/r w całym 2018 r., w tym wzrost na polskim rynku wyniesie ok. 20% r/r, poinformował wiceprezes Zbigniew Rymarczyk. Źródło: ISBnews

Action : Rada wierzycieli Action postuluje niezwłoczne zakończenie formalności niezbędnych do zatwierdzenia spisu wierzytelności i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, podało Action, powołując się na odpis protokołu z posiedzenia rady 25 września 2018 r. Źródło: ISBnews

Action : Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienia, mocą którego sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę 8 grudnia 2016 r. oraz pierwszy uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę 16 listopada 2017 r., podał Action w restrukturyzacji. Źródło: ISBnews

KCI : Odnotowało 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Qumak: Odnotował 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 41,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Maxcom : Odnotował 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Qumak : Zawarł z PKO Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym w ramach subfunduszy (inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą dofinansowania spółki, podał Qumak. Na jej mocy PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka. Źródło: ISBnews

Action : Action w restrukturyzacji podjął decyzję likwidacji spółki zależnej Action Europe, co wpisuje się całkowicie w założenia planu restrukturyzacyjnego spółki, podał Action. Spółka chce jak najszybciej zakończyć postępowanie sanacyjne, zawrzeć układ z wierzycielami i skoncentrować się na jego wykonaniu. Źródło: ISBnews

Arcus : Zawarł z trzema osobami fizycznymi i jedną osobą prawną umowę, w wyniku której objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zeccer, stanowiące 15% jej kapitału, podał Arcus. Arcus zakłada zakup kolejnych udziałów spółki w przypadku realizacji założonych celów biznesowych. Źródło: ISBnews

ING BSK : ING Bank Śląski przygląda się kolejnym projektom fintech i nie wyklucza dalszych akwizycji w tym segmencie, poinformował ISBnews wiceprezes Michał Bolesławski. W ub. tygodniu ING Bank Śląski poinformował dziś, że wprowadził płatności internetowe imoje oraz opóźnioną płatność Twisto. Bank oczekuje, że liczba sklepów internetowych, które zdecydują się na płatności internetowe imoje oferowane przez bank wzrośnie do 3,5 tys. w ciągu 1,5 roku, zaś z opcji opóźnionej płatności Twisto będzie korzystać ok. 10% wszystkich kupujących w sklepach internetowych w ramach imoje. Źródło: ISBnews

Vectra : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Vectrę kontroli nad spółką Multimedia Polska. W tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Agora : Zainwestuje w sumie 4,4 mln euro w czeską spółkę ROI Hunter, dostawcę rozwiązań marketingowych dla e-commerce. Poprzez inwestycję podzieloną na dwie rundy finansowania Agora zamierza zwiększyć swoją obecność w segmencie MarTech, podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater : Planuje debiut na rynku NewConnect na początku 2019 r., a w tym roku spółka zamierza pozyskać dodatkowy kapitał poprzez prywatną emisję akcji, poinformowali przedstawiciele spółki. Źródło: ISBnews

Netia, Cyfrowy Polsat : Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o nabyciu 58,7 mln akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie 338,75 mln zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję), podała spółka. Transakcja zostanie przeprowadzona 2 października br. poza rynkiem regulowanym, podano także. Źródło: ISBnews

AB : Zdecydowało o rozpoczęciu działań mających na celu emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach dotychczasowej wartości programu emisji obligacji (tj. kwoty 270 mln zł) w celu refinansowania wykupu obligacji o wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cube.ITG : Zarządca Data Techno Park w restrukturyzacji, jednostki zależnej Cube.ITG w restrukturyzacji, za zgodą sędziego-komisarza złożył podmiotowi trzeciemu oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, podało Cube.ITG. Źródło: ISBnews

EFI, BGK : Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę regwarancji w unijnym programie "Kreatywna Europa" i w ramach pilotażowego programu umożliwi to pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z sektorów kultury i kreatywnego na łączną kwotę 525 mln zł, podał BGK. Źródło: ISBnews

CI Games : Akcjonariusze CI Games zdecydowali o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Upoważnienie ma być opcją pozyskania kapitału w sytuacji, gdy pojawią się "interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty". Źródło: ISBnews

Eurocash, PeP : Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, podał Eurocash. Nabywcą jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP). Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. Źródło: ISBnews

R22 : Zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich działających pod markami mxHost i xServers, podała spółka. Dzięki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln euro grupa posiada 15% udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje kolejne akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera w Rumunii i wzrost udziału do poziomu 20% do końca roku, a docelowo do ponad 30%. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Poland : Stworzyło nowy system, wykorzystujący mechanizmy zaawansowanej analizy predykcyjnej - Asseco Customer Intelligence (ACI), który pozwala na sprawdzanie, czego klienci poszukują w internecie oraz jakimi produktami i usługami są zainteresowani, podała spółka. Źródło: ISBnews

Wasko : Podpisało umowę pomiędzy konsorcjum firm w składzie: Wasko jako lider, Voltar System a Astaldi o wartości 25 585 500 zł netto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest wyposażenie tunelu w systemy zarządzania jego bezpieczeństwem takie jak: oświetlenie, układ sterowania, wentylacja, radio i konstrukcja wieżowa, monitoring wizyjny i wideodetekcja, łączność alarmowa i teletechniczna, instalacja nagłośnienia, wyposażenie komunikacyjne, urządzenia detekcji i sygnalizacji pożaru w ramach inwestycji 'Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu. Źródło: ISBnews

Eurocash : Eurocash Dystrybucja (ECD), spółka zależna od Grupy Eurocash, wprowadziła platformę eurocash.pl dla właścicieli sklepów małoformatowych, która ma pozwolić im na skuteczną konkurencję z innymi dużymi sieciami, wynika ze słów prezesa Grupy Eurocash Luisa Amarala. Źródło: ISBnews

ING BSK : ING Bank Śląski zaprezentował rozwiązanie Finansowanie Faktur na konferencji fintech Finovate w Nowym Jorku. Usługa ING Finansowanie Faktur została wprowadzona przez spółkę ING Commercial Finance we współpracy z ING Bankiem Śląskim. Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności, działają na rynku od co najmniej 12 miesięcy i nie mają zaległości płatniczych. Źródło: ISBnews

LW Bogdanka : Lubelski Węgiel Bogdanka kupił trzy drony, które usprawnią prace związane z monitorowaniem zmian na powierzchni zakładu górniczego, a także wyznaczanie objętości składowisk węgla czy kontrolę inwestycji rekultywacyjnych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Poczta Polska : Klienci Poczty Polskiej, od momentu uruchomienia płatności bezgotówkowych w placówkach pocztowych, zrealizowali blisko 18 mln transakcji kartami płatniczymi, podała spółka. Miesięcznie realizują ponad 1 mln płatności. Klienci Poczty Polskiej mogą korzystać z terminali płatniczych w ponad 4,6 tys. placówek i u 3,5 tys. kurierów. Źródło: ISBnews

Virgin Mobile : Zakończył proces przenoszenia klientów z dotychczasowej platformy P4 (Play) do własnego środowiska IT, podała spółka. Źródło: ISBnews

Huawei : Zamierza zatrudnić ponad 100 specjalistów sprzedaży. Rekrutacja będzie prowadzona 14 polskich miastach od 5 października, podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater : Klabater i studio Punch Punk Games podpisały umowy wydawniczo-produkcyjne na dwa nowe projekty: 'This is Zodiak Speaking' i jeszcze nieogłoszoną produkcję z gatunku top down stealth - shooter. Premiera 'This is Zodiak Speaking' planowana jest na 2019 rok, a drugi tytuł trafi na rynek rok później, podał Klabater. Źródło: ISBnews

QubicGames : Gra "One Strike" od QubicGames zadebiutuje 11 października na konsoli Nintendo Switch w Japonii, podała spółka. Cena gry została ustalona na 500 JPY. Źródło: ISBnews

MIT Enterprise Forum Poland : Jeden z największych w Polsce akceleratorów dla startupów technologicznych, wystartował z V edycją programu, podał organizator. Tym razem do projektu zakwalifikowało się 18 młodych firm, które przez kolejne trzy miesiące będą pracować nad rozwojem swoich biznesów pod okiem polskich oraz międzynarodowych mentorów i ekspertów. Źródło: ISBnews

Bloober Team : Premiera gry "The Padre"wydawanej przez Feardemic - spółkę zależną Bloober Team - nastąpi 12 grudnia 2018 roku na platformach XboX, PS4, Nintendo Switch i PC, podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt : Rozpoczął przedsprzedaż gry fabularnej "Wojny Krwi: Wiedźmińskie Opowieści", a sugerowana cena detaliczna to 99,99 zł, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

ING BSK : ING Bank Śląski udostępnił doładowania gier i multimediów w pełni zintegrowane z systemem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Moje ING. Źródło: spółka

Nazwa.pl : Według badań 37% przedsiębiorców twierdzi, że atak DDoS zaszkodził reputacji ich firmy, całkowicie podważając zaufanie klientów do przedsiębiorstwa. Tego typu cyberprzestępstwa są jednym z największych problemów współczesnego Internetu, a ich skala rośnie z roku na rok. Rozwiązanie w postaci technologii DNS Anycast wprowadzone przez nazwa.pl oraz uruchomienie Scrubbing Center minimalizują ryzyko zagrożenia tym groźnym zjawiskiem, chroniąc klientów nazwa.pl przed tego typu atakami ze strony cyberprzestępców, dokonywanymi nawet z milionów komputerów z sieci internet. Źródło: spółka

Carrefour Polska : Rozszerza usługę odbioru zakupów Click&collect o nowy segment sklepów. Klienci sieci mają teraz możliwość odbierania produktów niespożywczych z oferty Carrefour, zamówionych na platformie Carrefour.pl, nie tylko w hipermarketach i supermarketach sieci, ale również w wybranych sklepach osiedlowych w Warszawie, w których sieć testuje obecnie nową usługę. Źródło: spółka

PGNiG : Wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do szkoleń pracowników. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość to nie tylko gry komputerowe i rozrywka. W Polsce powstają kolejne aplikacje pozwalające wykorzystać te technologie w celach szkoleniowych. PGNiG zastosowało takie rozwiązanie przy szkoleniach serwisantów stacji gazowych. Wykorzystanie VR i AR w przemyśle było tematem pierwszego z cyklu ?Spotkań z technologią" w InnVento - centrum startupowym PGNiG SA. Źródło: spółka

eService : Finalizuje pierwsze umowy na dostarczenie i obsługę terminali płatniczych dla przedstawicieli sektora publicznego, którzy przystąpili do programu Polska Bezgotówkowa, w jego nowej formule. Wśród odbiorców znalazły się Gminy Pilica (woj. śląskie) i Uchanie (woj. lubelskie), a także dwa szpitale ? Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz Szpital Powiatowy w Zawierciu. Beneficjenci otrzymają nowoczesne terminale bezpłatnie. Będą mogli korzystać z nich nawet przez trzy lata, nie ponosząc żadnych kosztów. Dodatkowo, wybierający nowoczesny terminal Smart D220 dostępny tylko w ofercie eService otrzymają go na własność, całkowicie za darmo. Źródło: spółka

Vortex : Uruchomił w sierpniu br. w Indonezji white label ? Skyegrid. Do końca tego roku na terenie całego kraju powinno zostać udostępnione WiFi pozwalające na osiąganie prędkości na poziomie 1GB/s. Dla nas oznacza to, że liczba naszych potencjalnych użytkowników wzrośnie o 260 milionów ? bo tyle liczy populacja Indonezji, ujawnia Andreas Hestbeck. Cloud gaming ma olbrzymi potencjał, a my chcemy to wykorzystać. Rozszerzamy naszą działalność, koncentrując się zwłaszcza na USA, Ameryce Południowej i Europie Wschodniej. Chcemy kontynuować działania pod własną marką i wzmacniać swoją pozycję na lokalnych rynkach we współpracy z lokalnymi partnerami, dodał. Na rynkach strategicznych spółka buduje infrastrukturę i świadczy usługi pod marką własną Vortex.gg. Jej serwery w chmurze obsługują już użytkowników w USA, Francji, Kanadzie, Brazylii, Meksyku, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. W ciągu najbliższych miesięcy zostanę uruchomione usługi w nowych lokalizacjach. Firma jest częścią portfela funduszy technologicznych Internet Ventures (MCI Group) i Tar Heel Capital Pathfinder - grupy spółek venture capital, które tworzą i wspierają perspektywiczne pomysły technologiczne. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem