Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Miraculum planuje podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję do 2,5 mln akcji serii T3 po cenie emisyjnej wysokości 1,5 zł każda w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Wikana odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum odnotowało 1,74 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 4,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Holding zawarł list intencyjny z Talanx International AG, Meiji Yasuda Life Insurance Company, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa, Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa, Getin Noble Bankiem oraz panem Leszkiem Czarneckim, dotyczący intencji stron podjęcia negocjacji w zakresie przedłużenia ich wzajemnej współpracy w sektorze bancassurance do końca 2026 r., podała spółka.

Wartość skonsolidowanego portfela zamówień Mostostalu Warszawa wynosi blisko 1,95 mld zł, podała spółka.

Mostostal Warszawa odnotował 21,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 6,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arcus odnotował 2,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tarczyński odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orbis zawarł przedwstępną umowę nabycia działki gruntu o łącznej powierzchni 595 m2, położonej w Krakowie przy ulicy Worcella 6 za cenę 9,2 mln zł netto, podała spółka, która posiada już sąsiednią nieruchomość przy ulicy Worcella 8 i planuje na niej hotel.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza przelać kwotę 300 mln zł do nowego subfunduszu w ramach funduszu stabilizacyjnego, poinformował prezes Daniel Ozon.

Konsorcjum firm Trakcja PRKiI i Kauno Tiltai zawarło umowę na realizację węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4 Kraków ? Tarnów i drogi wojewódzkiej DW 964 za 41,84 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury.

Solar Company odnotowało 1,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Krzysztof Rabiański zrezygnował z funkcji członka zarządu Brastera, zaś Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski - z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, podała spółka.

Orphee - spółka zależna PZ Cormay - popisała list intencyjny z podmiotem zainteresowanym nabyciem całego pakietu posiadanych przez Orphee udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, podał PZ Cormay.

Piotr Korek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu P.A. Nova ze skutkiem na dzień 30 września 2018 r., podała spółka.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Balcke-Dürr Polska umowę na demontaż i montaż oraz wykonanie prac antykorozyjnych elektrofiltrów na blokach 1-4 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole za szacunkowo 48 mln zł netto, podał Mostostal.

AmRest Holdings SE dokonał przedterminowego wykupu 14 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 140 000 000 zł, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wyodrębniona kopalnia na złożu Bzie-Dębina mogłaby zostać uruchomiona w perspektywie 5-6 lat, poinformował prezes Daniel Ozon.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) powinna podjąć decyzję w sprawie aktywów Prairie Mining do końca października, poinformował prezes Daniel Ozon.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na zamknięcie kwestii długoterminowego finansowania do końca października, poinformował prezes Daniel Ozon.

Rada nadzorcza Ferro powołała z dniem 1 października 2018 r. Olgę Panek do zarządu spółki i powierzyła jej funkcję wiceprezes odpowiedzialnej za finanse, podała spółka.

Prairie Mining Limited odnotowało 19,38 mln AUD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018 (zakończonym 30 czerwca 2018) wobec 11,48 mln AUD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

R22 zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich działających pod markami mxHost i xServers, podała spółka. Dzięki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln euro grupa posiada 15% udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje kolejne akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera w Rumunii i wzrost udziału do poziomu 20% do końca roku, a docelowo do ponad 30%.

Getin Noble Bank obserwuje odwracanie się negatywnego trendu w wynikach i oczekuje, że drugie półrocze przyniesie ich dalszą poprawę, jeśli nie nastąpią nieoczekiwane zdarzenia jednorazowe, poinformowali przedstawiciele banku.

Getin Noble Bank oczekuje, że transakcja sprzedaży Noble Securites zostanie sfinalizowana jeszcze w tym roku, poinformował wiceprezes Jerzy Pruski.

Połączenie Getin Noble Banku (GNB) z Idea Bankiem ma wiele pozytywnych aspektów i daje możliwość osiągnięcia licznych synergii kosztowych. Jeśli zapadnie decyzja o połączeniu, dokumenty jeszcze w tym roku zostałyby złożone w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes GNB Artur Klimczak.

W związku z zamiarem przeprowadzenia zwolnień 321 pracowników Groclinu zatrudnionych w zakładach w Grodzisku Wielkopolskim i Karpicku, szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w spółce wynosi 2 153 tys. zł, podała spółka. Rezerwa zostanie zaksięgowana w II półroczu 2018 roku.

Sfinks Polska otrzymał pozytywną decyzję Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej, podała spółka. Bank zaakceptował złożoną propozycję spółki dotyczącą wydłużenia spłat kredytu do 2028 r. Oprócz tego zostały ustalone nowe wymogi kredytowe, w tym podwyższenie kapitału spółki o co najmniej 5,5 mln zł. Zmiana harmonogramu spłat kredytu oraz zwiększenie kapitałów były wskazywane przez Sfinksa jako jedne ze źródeł finansowania rozwoju według opublikowanej w 2017 r. strategii.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami 10 spółek w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 r. (włącznie), podała giełda.

Groclin odnotował 0,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elemental Holding odnotował 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PGO odnotowało 18,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton odnotował 66,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank szacuje, że wpływ sprzedaży Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku - ok. 90 mln zł, podał bank.

OT Logistics odnotowało 22,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, podał Eurocash. Nabywcą jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP). Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych.

Getin Noble Bank odnotował 116,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 17,57 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wyłączając efekt czynników o charakterze jednorazowym skonsolidowany wyniku netto grupy GNB osiągnąłby w II kwartale br. poziom -7,7 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem