Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Skarbówka nie rozstrzyga wątpliwości na korzyść firm, chociaż ma taki obowiązek

--Producenci odzieży mają problem z powodu szybko rosnącego segmentu z ubraniami od razu przecenionymi

--Resort zdrowia chce, by część budżetu na marketing firmy farmaceutyczne przeznaczały na niezależne badania kliniczne prowadzone przez państwo

--NFOŚiGW przeznaczy kilka miliardów złotych na nowy program wspierający rozwój zielonego ciepłownictwa

Parkiet

-- Domy maklerskie dołączyły do wyścigu technologicznego i stawiają na nowoczesne platformy transakcyjne

--Fundusze zarządzane przez krajowe TFI zgromadziły na koniec czerwca 21,2 mld zł w obligacje krajoowe, notowane na Catalyst

Dziennik Gazeta Prawna

--Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Raiffeisen Bank Polska oprócz 5 mln zł kary za niewywiązywanie się z roli depozytariusza funduszy W Investment oraz 50 mln zł na mocy prawa bankowego

--Do ostatecznego przejęcia bydgoskiej Pesy przez PFR ma dojść do połowy października

--W Polsce 44,7% osób w wieku 25-34 lata mieszka pod jednym dachem z rodzicami

-- Nadzwyżka Polski w usługach transportowych w I połowie br. wynosiła ponad 3,7 mld euro, tj. 1/4 więcej niż rok temu

Puls Biznesu

--Fundusz mAccelerator zainwestował w spółkę SaveCart, ratującą transakcje w e-sklepach. Pieniądze mają jej pomóc w ekspansji zagranicznej

--Urzędnicy skarbowi zajęli konta spółki utrzymującej A2 do Warszawy. Jej udziałowcy zdobyli kontrakt na kolejne lata

--Resort sprawiedliwości obiecał ustawę wpierającą małe, drogowe firmy. Projekt utknął w zamrażarce

--Polskie ePłatności gonią czołowych operatorów płatności bezgotówkowych. Przejęcie PayUp wzmacnia ich pozycję

ISBnews

--Miraculum planuje podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję do 2,5 mln akcji serii T3 po cenie emisyjnej wysokości 1,5 zł każda w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

--Wikana odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Protektor odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Miraculum odnotowało 1,74 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 4,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Getin Holding zawarł list intencyjny z Talanx International AG, Meiji Yasuda Life Insurance Company, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa, Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa, Getin Noble Bankiem oraz panem Leszkiem Czarneckim, dotyczący intencji stron podjęcia negocjacji w zakresie przedłużenia ich wzajemnej współpracy w sektorze bancassurance do końca 2026 r., podała spółka.

--Wartość skonsolidowanego portfela zamówień Mostostalu Warszawa wynosi blisko 1,95 mld zł, podała spółka.

--Mostostal Warszawa odnotował 21,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 6,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Arcus odnotował 2,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Tarczyński odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Orbis zawarł przedwstępną umowę nabycia działki gruntu o łącznej powierzchni 595 m2, położonej w Krakowie przy ulicy Worcella 6 za cenę 9,2 mln zł netto, podała spółka, która posiada już sąsiednią nieruchomość przy ulicy Worcella 8 i planuje na niej hotel.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza przelać kwotę 300 mln zł do nowego subfunduszu w ramach funduszu stabilizacyjnego, poinformował prezes Daniel Ozon.

--Konsorcjum firm Trakcja PRKiI i Kauno Tiltai zawarło umowę na realizację węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4 Kraków ? Tarnów i drogi wojewódzkiej DW 964 za 41,84 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury.

--Solar Company odnotowało 1,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Krzysztof Rabiański zrezygnował z funkcji członka zarządu Brastera, zaś Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski - z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, podała spółka.

--Orphee - spółka zależna PZ Cormay - popisała list intencyjny z podmiotem zainteresowanym nabyciem całego pakietu posiadanych przez Orphee udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, podał PZ Cormay.

--Piotr Korek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu P.A. Nova ze skutkiem na dzień 30 września 2018 r., podała spółka.

--Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Balcke-Dürr Polska umowę na demontaż i montaż oraz wykonanie prac antykorozyjnych elektrofiltrów na blokach 1-4 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole za szacunkowo 48 mln zł netto, podał Mostostal.

--AmRest Holdings SE dokonał przedterminowego wykupu 14 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 140 000 000 zł, podała spółka.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wyodrębniona kopalnia na złożu Bzie-Dębina mogłaby zostać uruchomiona w perspektywie 5-6 lat, poinformował prezes Daniel Ozon.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) powinna podjąć decyzję w sprawie aktywów Prairie Mining do końca października, poinformował prezes Daniel Ozon.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na zamknięcie kwestii długoterminowego finansowania do końca października, poinformował prezes Daniel Ozon.

--Rada nadzorcza Ferro powołała z dniem 1 października 2018 r. Olgę Panek do zarządu spółki i powierzyła jej funkcję wiceprezes odpowiedzialnej za finanse, podała spółka.

--Prairie Mining Limited odnotowało 19,38 mln AUD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018 (zakończonym 30 czerwca 2018) wobec 11,48 mln AUD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--R22 zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich działających pod markami mxHost i xServers, podała spółka. Dzięki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln euro grupa posiada 15% udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje kolejne akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera w Rumunii i wzrost udziału do poziomu 20% do końca roku, a docelowo do ponad 30%.

--Getin Noble Bank obserwuje odwracanie się negatywnego trendu w wynikach i oczekuje, że drugie półrocze przyniesie ich dalszą poprawę, jeśli nie nastąpią nieoczekiwane zdarzenia jednorazowe, poinformowali przedstawiciele banku.

--Getin Noble Bank oczekuje, że transakcja sprzedaży Noble Securites zostanie sfinalizowana jeszcze w tym roku, poinformował wiceprezes Jerzy Pruski.

--Połączenie Getin Noble Banku (GNB) z Idea Bankiem ma wiele pozytywnych aspektów i daje możliwość osiągnięcia licznych synergii kosztowych. Jeśli zapadnie decyzja o połączeniu, dokumenty jeszcze w tym roku zostałyby złożone w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes GNB Artur Klimczak.

--W związku z zamiarem przeprowadzenia zwolnień 321 pracowników Groclinu zatrudnionych w zakładach w Grodzisku Wielkopolskim i Karpicku, szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w spółce wynosi 2 153 tys. zł, podała spółka. Rezerwa zostanie zaksięgowana w II półroczu 2018 roku.

--Sfinks Polska otrzymał pozytywną decyzję Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej, podała spółka. Bank zaakceptował złożoną propozycję spółki dotyczącą wydłużenia spłat kredytu do 2028 r. Oprócz tego zostały ustalone nowe wymogi kredytowe, w tym podwyższenie kapitału spółki o co najmniej 5,5 mln zł. Zmiana harmonogramu spłat kredytu oraz zwiększenie kapitałów były wskazywane przez Sfinksa jako jedne ze źródeł finansowania rozwoju według opublikowanej w 2017 r. strategii.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami 10 spółek w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 r. (włącznie), podała giełda.

--Groclin odnotował 0,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Elemental Holding odnotował 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--PGO odnotowało 18,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Bioton odnotował 66,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Getin Noble Bank szacuje, że wpływ sprzedaży Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku - ok. 90 mln zł, podał bank.

OT Logistics odnotowało 22,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, podał Eurocash. Nabywcą jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP). Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych.

--Getin Noble Bank odnotował 116,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 17,57 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wyłączając efekt czynników o charakterze jednorazowym skonsolidowany wyniku netto grupy GNB osiągnąłby w II kwartale br. poziom -7,7 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem