Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Soho Development sprzedało 41 lokali mieszkalnych w III kw. 2018 r., poinformowała spółka. Na koniec września br. w ofercie dewelopera znajdowało się 58 lokali.

Luma Holding Limited - podmiot zależny od Radosława Miśkiewicza - podwyższyło cenę w wezwaniu na 33,1% akcji Protektora do 5 zł za sztukę z 4,2 zł oraz wydłużyło termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do 16 października br., podało Luma Investment.

Grupa Midven zapisała w zaktualizowanych założeniach swojej strategii, że chce się rozwijać w oparciu o współfinansowanie produkcji gier komputerowych oraz inwestowaniu w spółki samodzielnie zajmujące się produkcją gier, podała spółka. Midven nie wyklucza m.in. zmiany nazwy spółki.

Atal zawarł 1 799 umów deweloperskich i przedwstępnych w okresie I-III kwartału 2018 r., poinformowała spółka. Atal zakłada, że w całym 2018 roku podpisze ok. 2,5 tys. umów deweloperskich.

Grupa Vantage Development osiągnęła w III kwartale 2018 roku sprzedaż na poziomie 158 lokali w porównaniu do 257 lokali w III kwartale 2017 roku, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnymi i Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. o cesji praw i obowiązków, wynikających z umowy deponowania i zarządzania funduszami inicjatywy Jessica dla województwa pomorskiego. Od tego momentu współpraca w ramach inicjatywy będzie odbywać się bezpośrednio między BOŚ a Funduszem, podał bank.

Lotos Petrobaltic rozpoczął kolejny etap budowy 75-kilometrowego gazociągu łączącego centrum produkcyjne na bałtyckim złożu B8 z elektrociepłownią spółki Energobaltic we Władysławowie, podała spółka. Położony na dnie Bałtyku rurociąg jest teraz zabezpieczany betonowymi matami. Zadanie wykonuje statek wielozadaniowy Sylur.

Qumak złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o podjęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka.

Tauron Polska Energia otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia należących do grupy in.ventus farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, podał Tauron. Łączna moc zainstalowana farm wiatrowych, o których mowa, wynosi około 200 MW.

LC Corp podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarł z mBankiem umowę programu, podała spółka. Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności.

PKO Bank Polski prawdopodobnie osiągnie wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie powyżej 10% już w 2019 roku wobec terminu 2020 roku, zapisanego w strategii, poinformował wiceprezes Rafał Antczak.

PDC Industrial Center 94, wspólne przedsiębiorstwo Marvipol Logistics i PG Dutch Holding I B.V., zawarła umowę kredytu z Bankiem Millenium w ramach projektu magazynowego Warsaw South, podał Marvipol Development. Kredyt obejmuje transzę budowlaną w kwocie do 19,33 mln euro, transzę inwestycyjną w kwocie do 20 mln euro i transzę VAT w kwocie do 18,62 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte we wrześniu 2018 r. wyniosły około 57,3 mln zł i były wyższe o około 10,9% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 533,4 mln zł i była wyższa o ok. 14,6%.

ASM Group chce w najbliższym czasie władze spółki zamierzają skupić się na kolejnych akwizycjach oraz zwiększeniu stopnia wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w bieżącej działalności, podała spółka.

Energa przeznaczy ponad 10 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną w latach 2018-2025, poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk.

Energa planuje inwestycje w ok. 1 000 MW mocy wytwórczych w najbliższych latach, oprócz realizowanej wspólnie z Eneą inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C, poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk.

CFI Holding, spółka realizująca projekty deweloperskie, planuje rozwijać segment hotelarski i gastronomiczny w kolejnych latach, poinformowała prezes Joanna Feder-Kawczyńska.

Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych w najbliższych latach, w tym 500 mln zł na dostosowanie do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Piotr Adamczak.

Enea planuje inwestycje w wytwarzaniu m.in. w farmę fotowoltaiczną, blok na paliwo RDF i rozważa do 1 000 MW w kogeneracji i energetyce rozproszonej w perspektywie do 2030 r., poinformował wiceprezes Piotr Adamczak.

Santander Bank Polska wprowadził ofertę płatności mobilnych Fitbit Pay. Klienci banku - jako pierwsi na krajowym rynku - mogą płacić za pomocą urządzeń Fitbit z funkcją Fitbit Pay, podał Santander.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje przeznaczyć 3 mld zł w najbliższych latach na kablowanie sieci dystrybucyjnej, tzn. wymianę linii napowietrznych na położone pod ziemią linie kablowe, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Mirbud otrzymał zwrotnie podpisaną umowę z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy. Wartość umowy wynosi 14 777 000 zł brutto.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje inwestycje w 3,2 GW nowych mocy, w tym łącznie do 2,8 GW w farmach wiatrowych na morzu, w dwóch etapach, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT będzie wyższy niż wcześniej szacowany i wyniesie ok. 2,2 mld zł, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Inwestycja w budowę Elektrociepłowni Stalowa Wola jest zaawansowana w 86%, poinformował prezes Taurona Polskiej Energii Filip Grzegorczyk.

Tauron Polska Energia szacuje koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT na 800-900 mln zł, poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,4 USD/b we wrześniu br. wobec 14,3 USD/b miesiąc wcześniej i 14,8 USD/b we wrześniu 2017 r., podała spółka.

Action w restrukturyzacji liczy, że głosowanie nad układem zostanie sfinalizowane do końca stycznia 2019, poinformował prezes Piotr Bieliński.

Marvipol Development wybuduje aparthotel na pograniczu Wrzeszcza i Oliwy w Gdańsku, który zaoferuje łącznie 346 lokali. Obiekt będzie funkcjonował w ramach sieci Holiday Inn Express oraz Staybridge Suites dzięki podpisaniu dwóch umów franczyzowych z InterContinental Hotels Group (IHG). Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania planowane jest w maju 2021 r.

Studio CD Projekt Red wdrożyło rozwiązanie Veeam Backup & Replication, pomagające utrzymywać ciągłość biznesową organizacji i zapewniać dostępność systemów i zasobów informatycznych studia, podał Veeam Software.

Ursus przedstawi niebawem program naprawczy w związku z trudną sytuacją Ursus S.A., poinformowała wiceprezes Monika Kośko. W perspektywie kilku kwartałów ma on pozwolić na odbudowanie pozycji spółki i grupy.

Sieć sklepów Dino powiększyła się o 120 nowych sklepów w okresie od stycznia do września 2018 r. wobec wzrostu o 90 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka.

Atal rozpoczął sprzedaż IV etapu osiedla Nowe Miasto Różanka we Wrocławiu, podała spółka. Do oferty trafił budynek ze 135 mieszkaniami. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kwartał 2021 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami AmRest Holdings - na wniosek spółki - w okresie od 4 października do 8 października 2018 r. (włącznie), podała giełda.

PKO Bank Polski udostępnił dziś metodę płatności Apple Pay klientom PKO BP i Inteligo, korzystającym z kart Visa i Mastercard, podał bank.

Stan zaawansowania realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie osiągnął 80%, co pozwoliło na rozpoczęcie prac rozruchowych, podał Tauron Polska Energia.

Abadon Real Estate odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 10,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wspólnicy Euvic nie obejmą akcji serii N Qumaka, w związku z czym spółka odstąpi od realizacji emisji akcji serii M i N, podał Qumak. Jednocześnie Euvic podtrzymuje wolę współpracy.

LiveChat Software miał 25 398 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 października 2018 r., co oznacza wzrost o 15,8% r/r, podała spółka. We wrześniu liczba klientów wzrosła o 156 firm netto.

PDC Industrial Center 59, wspólne przedsiębiorstwo Marvipol Logistics - jednostki zależnej Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V., zawarł umowę kredytu z Bankiem BGŻ BNP Paribas na finansowanie projektu magazynowego w okolicy Warszawy, podał Marvipol Development.

Enter Air odnotował 19,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bumech w restrukturyzacji odnotował 14,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Airway Medix odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Murapol odnotował pro forma 14,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 31,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cube.ITG w restrukturyzacji odnotował 4,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Awbud na 2018 r. i kolejny rok wynosi 326 mln zł, podała spółka.

Awbud odnotował 3,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Silvair Inc. odnotował 1,72 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,68 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia we wrześniu br. wyniosła ok. 13,41 mln zł i była niższa o ok. 4,2% w skali roku, podała spółka.

Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł na 1 lipca, podała spółka. Do realizacji w 2018 roku przypada ok. 0,85 mld zł.

PBG odnotowało 22,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 21,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 21,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pełnomocnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wzywają CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł, wynika z treści wezwania. W ocenie spółki żądania są bezpodstawne.

Ferrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Enea w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" ze stabilną perspektywą, podała Enea.

LPP miało wstępnie 2,05 mld zł skonsolidowanych przychodów i 125 mln zł zysku EBIT w III kwartale 2018 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 13% r/r i 21% r/r, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem