Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu Benefit Systems podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu reorganizacji struktury grupy kapitałowej, podała spółka. Zakończenie reorganizacji przewidziane jest na koniec września 2019 r.

Archicom sprzedał 363 lokale w III kwartale 2018 r., co oznacza spadek o 7,2% r/r, podała spółka. W tym samym czasie grupa wydała klientom 133 lokale, co w porównaniu z liczbą lokali wydanych w analogicznym okresie 2017 r. oznacza spadek o 14,7%.

Work Service zawarł z Remango Investments Sp. z o.o. (SPV) spółką celową, w której Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. posiadają udziały, przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Exact Systems, podała spółka.

PKP Cargo, w związku z planowanym zakupem nowych lokomotywy elektrycznych, opublikowało za pośrednictwem platformy zakupowej ogłoszenie o rozpoznaniu rynku w zakresie możliwości pozyskania takich pojazdów w różnych wariantach, podała spółka.

Grupa Azoty oczekuje - w związku z przejęciem Grupy Compo Expert- synergii w kilku obszarach: know-how produkcyjnego, sprzedażowym, badań i rozwoju, surowcowo-produktowym i finansowania, podała spółka, odpowiadając na pytania akcjonariusza. Według Azotów zidentyfikowane synergie, zgodnie z konserwatywnym podejściem, nie zostały uwzględnione w kalkulacji ceny zakupu udziałów Goat TopCo i stanowią wartość dodatkową, która może wpłynąć na wyniki i wartość Grupy Azoty w kolejnych latach.

Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 30 września 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła: 6 944,7 mln zł, podał Skarbiec. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 972,6 mln zł.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad funduszem Sezam XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych , podał Urząd.

Sprzedaż lokali przez spółki z grupy J.W. Construction Holding osiągnęła liczbę 210 szt. w III kw. 2018 r. wobec 389 rok wcześniej, natomiast szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach za III kwartał 2018 r. wynosi ok. 740 sztuk (224 szt. rok temu), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Nestmedic podpisał list intencyjny o współpracy z fińskim dostawcą Steripolar Oy w zakresie dystrybucji systemu telemedycznego Pregnabit na rynku fińskim, podała spółka. Obie firmy zaznaczają, że testy systemu Pregnabit w uniwersyteckim szpitalu w Helsinkach zakończyły się sukcesem.

Grupa Neuca oficjalnie uruchomiła centrum dystrybucyjne w Toruniu. Inwestycja, realizowana od 2016 r. ma duże znaczenie dla wzmocnienia łańcucha dostaw oraz prac związanych z udoskonalaniem jakości serwisu i obsługi aptek współpracujących z Grupą, podała Neuca.

PKO Bank Polski - jako jedyny przedstawiciel krajowego sektora bankowego - podpisał list intencyjny z JP Morgan dotyczący przystąpienia do opartej na technologii blockchain sieci wymiany informacji, podał bank. Interbank Information Network (IIN) przyspieszy i dodatkowo zabezpieczy realizację płatności i przelewów transgranicznych.

Grupa Inpro przedsprzedała 193 lokale w III kw. br., co stanowi spadek o 13% r/r, podała spółka. Jednocześnie grupa przekazała 88 lokali, w porównaniu do 29 szt. w III kw. ubiegłego roku.

Orange Polska i przedstawiciele gminy Wołów powołali Dolnośląską Unię Światłowodową, której celem jest zapewnienie szerokopasmowego internetu mieszkańcom Dolnego Śląska, likwidacja "białych plam" w województwie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego, podał operator.

Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych na całym rynku wyniosła 14 mld zł w II kwartale br., z czego najwięcej - 4 mld zł - w grupie PKO Banku Polskiego. Grupa pozostaje liderem rynku kredytów hipotecznych z portfelem o wartości prawie 105,5 mld zł na koniec czerwca 2018 roku, podał bank.

Herkules spodziewa się, że "niebawem" wykorzysta ostatnią transzę skupu akcji własnych w ramach obecnego limitu i rozważy wyznaczenie nowego limitu, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Żółcik.

Herkules ocenia, że bieżący rok będzie okresem stabilizacji - także na poziomie wyników finansowych - i porządkowania biznesu, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Żółcik. Najważniejszym celem jest zwiększenie marży na podstawowej grupie - usług dźwigowych.

Po zakończeniu rozmów ws. ewentualnego nabycia 100% udziałów Trinac Polska, zarząd Herkulesa nadal uważa akwizycję za najlepszy sposób na długoterminowy rozwój spółki, ale nie widzi dobrych perspektyw na jej przeprowadzenie w obecnej sytuacji rynkowej, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Żółcik. Kwestii samego Trinac nie uważa za definitywnie zamkniętą, ale powrót do negocjacji musiałby się wiązać z ruchem drugiej strony.

PKN Orlen szacuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat legalny rynek oleju napędowego (ON) w Polsce powiększył się o ok. 30%, podała spółka.

Budimex, jako partner Ferrovial Agroman, weźmie udział w Safeway - międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym, dofinansowanym ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020, podał Budimex. Projekt potrwa 42 miesiące i zakończy się w 2022 r.

Synektik Pharma, będąca częścią grupy kapitałowej Synektik, otrzymała dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych dla produkcji nowych radiofarmaceutyków. Całkowity koszt projektu wynosi 4 233 748,79 zł, a wydatki kwalifikowane to 3 442 072,19 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 548 932,49 zł, tj. 45% kosztów kwalifikowanych. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie potwierdzona po podpisaniu umowy.

W wyniku majowego wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka do końca 2018 r. nastąpi obniżenie poziomu produkcji węgla typu 35 w wysokości ok. 500 tys. ton w stosunku do założeń przyjętych w strategii, podała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).

Mennica Polska uruchomiła pilotaż Open Payment System w gdańskiej komunikacji miejskiej, podała spółka.

AmRest Holdings dokonał operacji zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 ("split"), podała spółka. W rezultacie łączna liczba akcji spółki będących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosła do 212 138 930, każda o wartości nominalnej 0,1 euro.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zdecydował o przeniesieniu zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnymi do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podała spółka. Przeniesienie powinno nastąpić do 4 grudnia br.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podjęła decyzję o skróceniu terminów płatności stosowanych w postępowaniach zakupowych do 90 dni, podała spółka. Podjęta uchwała to efekt oczekiwań wielu kontrahentów.

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems wyniosła 1 104,2 tys. szt. na koniec III kw. 2018 r. wobec 913,6 tys. szt. kart rok wcześniej, podała spółka.

Kruk podpisał umowę zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Patria Bank w Rumunii, podała spółka. Wartość nominalna portfela składającego się z blisko 10 tys. spraw wynosi 230 mln zł. Portfel będzie serwisowany przez Kruk Romania SRL.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan we wrześniu 2018 r. wyniosła ok. 46 mln i była 13% niższa r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej Redan wyniosła ok. 417 mln zł i była niższa o ok. 3% r/r.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM we wrześniu 2018 r. wyniosła ok. 29 mln zł, co oznacza spadek o 20% r/r, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem