Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Napływ bezpośrednich inwestycji do Polski netto spadł do 8,15 mld euro w 2017 r. z 14,18 mld euro rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"W 2017 roku napływ do Polski kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 34,7 mld zł. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o wartości 38,1 mld zł oraz ujemne kwoty napływu kapitału netto z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych wynoszące (-1,6 mld zł) i z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (-1,9 mld zł)" - czytamy w raporcie.

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano z Niemiec (12,8 mld zł), Luksemburga (12,4 mld zł) i Cypru (5,5 mld zł). Największe dezinwestycje (wycofanie się inwestorów bezpośrednich) dotyczyły Włoch (-8,4 mld zł), Holandii (-7,2 mld zł) oraz Francji (-3,9 mld zł), podano w materiale.

"W 2017 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (15,6 mld zł, sekcja C), a także działalnością finansową i ubezpieczeniową (12,4 mld zł, sekcja K). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w handel hurtowy i detaliczny razem z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (-5,6 mld zł, sekcja G), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (-5,2 mld zł, sekcja D) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (-3 mld zł, sekcja M)" - czytamy dalej.

Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2017 roku osiągnęły wartość 79,2 mld zł. Dywidendy wyniosły 31,8 mld zł, reinwestowane zyski były na poziomie 38,1 mld zł, a dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) osiągnęły wartość 9,4 mld zł, podał także bank centralny.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.