Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings - IDR) na poziomie BBB, jak również krajowy rating długoterminowy na poziomie AA+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem agencji, Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie niezależnie od utrzymującej się presji na wydatki operacyjne i nadwyżka operacyjna będzie wynosić powyżej 100 mln zł i będzie 1,1 razy wyższa niż roczna obsługa zadłużenia włączając raty oraz odsetki.

Fitch uważa, że wzrost gospodarczy wspiera wzrost dochodów głównie podatków dochodowych.

"Ponadto zakładamy, że miasto utrzyma kontrolę nad wydatkami. Presja na wydatki operacyjne dotyczy sektora oświaty (na skutek reformy oświaty przeprowadzonej przez rząd) oraz rosnących płac w wyniku spadku bezrobocia i wzrostu płac w sektorze prywatnym w kraju. Ponadto, w latach wyborów samorządowych, jak w 2018 r. samorządy lokalne zazwyczaj powstrzymują się od podnoszenia podatków lokalnych lub znacznych cięć wydatków" - czytamy dalej.

Fitch prognozuje, że w latach 2018-2021 wydatki majątkowe będą wysokie ze względu na realizację inwestycji z dofinansowaniem UE oraz z uwagi na pro-inwestycyjną politykę Miasta. Fitch zakłada, że wydatki majątkowe będą wynosiły średnio 250 mln zł rocznie (18-19% wydatków ogółem) poniżej średniej wynoszącej 24% w latach 2013-2017. Inwestycje będą, w co najmniej połowie finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), nadwyżek bieżących (około 30%) oraz nowego zadłużenia. Wydatki majątkowe będą w dalszym ciągu koncentrować się na drogach i transporcie publicznym.

"Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto Miasta spadną poniżej 100% dochodów bieżących, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych wyników na poziomie operacyjnym odzwierciedlonym we wskaźniku spłaty długu poniżej 10 lat. Obniżenie ratingu może nastąpić w przypadku, gdy zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto przekroczą 150% dochodów bieżących lub nadwyżka operacyjna będzie w sposób trwały niewystarczająca do obsługi zadłużenia (raty plus odsetki)" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.