Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Mińska Development, spółka zależna Soho Development, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej udział 292430/1078070 w użytkowaniu wieczystym działki 18/4 oraz we własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego nr 104 przy ulicy Mińskiej 25, podała Mińska Development. Nabywcą jest Optima Logistics Group. Cena brutto wynosi 11 316 000 zł.

"Na mocy umowy przedwstępnej Mińska Development zobowiązała się sprzedać, a nabywca zobowiązał się kupić nieruchomość za cenę w kwocie 9 200 000 zł netto, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w kwocie 2 116 000 zł, a więc za cenę brutto 11 316 000 zł. Zakup nieruchomości może być finansowany kredytem" - czytamy w komunikacie.

Nabywca zobowiązał się wpłacić do 19 października 2018 r. kwotę 1 845 000 zł, która to kwota będzie pełnić funkcję zadatku, podano również.

Wartość bilansowa nieruchomości w księgach Mińska Development wynosi na dzień zawarcia umowy przedwstępnej 16 543 tys. zł.

"Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi na wezwanie nabywcy wysłane nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą, nie wcześniej jednak niż 17 grudnia 2018 roku i nie później jednak niż w terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku" - czytamy dalej.

Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy przedwstępnej z przyczyn leżących po stronie Mińska Development. W takim przypadku Mińska Development będzie zobowiązana do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Mińskiej Development przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie nabywcy, co będzie stanowiło podstawę do zachowania zadatku oraz w przypadku niezawarcia porozumień dobrosąsiedzkich dotyczący zagospodarowania działek sąsiadujących z nieruchomością, a będących w użytkowaniu wieczystym Mińska Development. Wykonanie prawa do odstąpienia w tym ostatnim przypadku oznaczać będzie zobowiązanie do zwrotu wpłaconego przez nabywcę zadatku, podsumowano.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.