Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ocenił zarząd Ferrum w stanowisko dotyczącym ogłoszonego 3 października 2018 r. wezwania.

"Biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich sześciu miesiącach przed ogłoszeniem wezwania, zarząd wskazuje, że zaproponowana w wezwaniu cena jest wyższa od średniej z ostatniego półrocza. Zarząd emitenta, biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację finansową spółki, która prezentowana jest w przekazywanych do publicznej wiadomości raportach okresowych stwierdza, że zaproponowana w wezwaniu cena za jedną akcję spółki na poziomie 4,39 zł jest niska. W ocenie zarządu zaproponowana w wezwaniu cena jest niższa od wartości godziwej akcji spółki. Cena zaproponowana w wezwaniu w ocenie zarządu spółki nie uwzględnia potencjału spółki wynikającego m.in. z oddłużenia, pozyskania nowych środków finansowych na bieżącą działalność oraz uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Cena wezwania jest jednak z premią w stosunku do średnich notowań akcji spółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wezwanie. Zarząd w tym zakresie nie zlecał jednak dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu" - czytamy w stanowisku zarządu.

"Zarząd spółki jest zdania, że mimo iż cena wezwania nie oddaje potencjalnej i rzeczywistej wartości Ferrum, to jednak jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, szczególnie biorąc pod uwagę segment rynkowy emitenta [...]" - czytamy dalej.

Zgodnie z treścią wezwania, ma ono charakter następczy i wynika z zaistniałego przekroczenia przez wzywającego progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wzywający zamierza pozostać długoterminowym inwestorem spółki i koncentrować swoje działania na optymalizacji działalności operacyjnej i finansowej spółki, czytamy dalej.

"Wobec powyższego zarząd ocenia, że ogłoszone wezwanie pozostaje zbieżne z długofalową polityką spółki nastawioną na wzmocnienie pozycji rynkowej Ferrum" - podkreślono.

Zarząd Ferrum nie przewiduje również, aby ogłoszenie wezwania miało istotny krótkoterminowy wpływ na stan zatrudnienia w spółce.

Przedmiotem wezwania jest 9 425 151 akcji zwykłych na okaziciela Ferrum o wartości nominalnej 3,09 zł każda, łącznie uprawniających do wykonywania 9 425 151 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 16,28% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Wezwanie ogłaszane jest w związku z przeniesieniem na rzecz wzywającego udziałów w kapitale zakładowym Watchet Sp. z o.o., powodującym uzyskanie przez wzywającego 100% udziałów w kapitale zakładowym Watchet, w konsekwencji czego wzywający przekroczył bezpośrednio i pośrednio (poprzez Watchet) próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, z czym wiąże się zamiar nabycia w wezwaniu akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.