Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Fitch Ratings dokonał zmiany ratingu przyznanego hipotecznym listom zastawnym wyemitowanym przez Pekao Bank Hipoteczny do A- wobec A wcześniej. Jednocześnie perspektywa tego ratingu uległa podwyższeniu z negatywnej na stabilną, podał bank.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) osiągnęło 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br., co oznacza spadek o 70% w skali roku oraz o 37,9% w ujęciu kwartalnym, podała spółka powołując się na szacunkowe dane.

Atal uzna w przychodach za III kw. 2018 rok 605 przekazanych lokali mieszkalnych i usługowych, podała spółka, powołując się na ostatecznie zweryfikowane dane.

Konsorcjum Stali miało wstępnie w ujęciu jednostkowym 481,4 mln zł przychodów i 11,22 mln zł zysku netto w III kwartale 2018 r., podała spółka.

Energa zanotowała 426 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w III kw. br., zaś po 9 miesiącach tego roku wynik ten wyniósł 1 587 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 20,46 mld m3 w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 18,76 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG. W samym III kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 5,11 mld m3 wobec 4,59 mld m3 rok wcześniej.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,4 tys. ton we wrześniu 2018 r. i była o 3% wyższa r/r, podała spółka.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,52 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,92 pkt proc.

Zarząd PKO Banku Polskiego otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w wysokości 0,47 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał bufor na poziomie 0,66 pkt proc.

Grupa Inno-Gene wraz ze spółką stowarzyszoną - Central Europe Genomics Center (CEGC) wezmą udział w przygotowaniu Genomicznej Mapy Polski. Projekt realizowany jest przez konsorcjum European Centre for Bioinformatics and Genomics (ECBIG), w skład którego wchodzą Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (spółka zależna Inno-Gene). Całkowita wartość projektu wynosi blisko 105 mln zł, a jego realizacja rozpocznie się w IV kwartale 2018 r., podało Inno-Gene.

Zarząd Infoscanu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji od 190 tys. do 290 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podał Infoscan. Rekomendowana przez zarząd cena emisyjna dla pierwszej transzy akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego wynosi 6 zł za jedną akcję wobec 7,5 zł wcześniej.

Zarząd Santander Bank Polska otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,51 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego wynosił 0,54 pkt proc.

Konsorcjum Budimeksu ze Strabagiem i ZUE zakończyło dla PKP PLK modernizację linii kolejowej nr 20 w Warszawie, podał Budimex. Wykonano m.in. 4 km torów kolejowych wraz z nową nawierzchnią na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska wraz z siecią trakcyjną oraz 4 przystankami z wiatami. To część większego projektu, który zakłada zmodernizowanie linii obwodowej w stolicy na odcinkach Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska oraz Warszawa Gołąbki - Warszawa Gdańska.

Asseco podpisało umowę na informatyzację Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie pacjentom dostępu do e-Usług, podała spółka.

Atal rozpoczął sprzedaż 155 mieszkań oraz 4 lokali usługowych w ramach I etapu warszawskiego projektu Nowa Grochowska, podała spółka. Kompleks mieszkaniowy powstaje w dzielnicy Praga-Południe nieopodal ulicy Grochowskiej i Ostrobramskiej. Planowany termin oddania inwestycji Nowa Grochowska do użytkowania to III kwartał 2020.

Asbis wypracował we wrześniu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 199 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 37% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane szacunkowe.

Ultimate Games planuje przeniesienie notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect w I połowie 2019 r., poinformował prezes Mateusz Zawadzki.

Ultimate Games odnotował 0,68 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 17 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) Kernel Holding na poziomie B+ z perspektywą stabilną, podała spółka. Agencja podtrzymała też krajowy rating długoterminowy na poziomie AAA (ukr).

Kernel Holding spodziewa się poprawy wyników we wszystkich segmentach działalności w roku finansowych 2019, poinformował prezes Andriy Verevskyy.

ES-System otrzymał informację od NB Polska, iż ze względu na konieczność prowadzenia prac bez wyłączania z ruchu zakładu produkcyjnego umowę na modernizację oświetlenia w zakładzie w Namysłowie zamierza on zawrzeć bezpośrednio po dopracowaniu harmonogramu tych prac, podała spółka. Wartość oferty na realizację przez ES-System prac w tym zakresie stanowi niespełna połowę łącznej wartości złożonych ofert.

Zarząd Kernel Holding będzie rekomendować wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2018 r., poinformował prezes Andriy Verevskyy.

Kernel Holding odnotował 52,14 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018 tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., wobec 176,24 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Infoscan podjął uchwałę, na mocy której zmienił rekomendowaną cenę emisyjną dla pierwszej transzy akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z 7,5 zł za jedną akcję na 6 zł za jedną akcję, podała spółka.

Unibep zawarł z Animex Foods K3 kolejny aneks do umowy o roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu" realizowanej w miejscowości Koryta w województwie łódzkim, mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji wynagrodzenie Unibepu uległo zwiększeniu o kwotę ok. 27,3 mln zł netto i wynosi łącznie ok. 50,3 mln zł netto, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem