Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Asseco SEE odnotowało 18,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orange Polska potwierdza cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF15, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

Orange Polska ma w zasięgu sieci światłowodowej blisko 3,2 mln gospodarstw domowych w 116 miastach Polski, a wskaźnik penetracji usługi światłowodowej przekroczył 10%, poinformował prezes Jean-François Fallacher.

Orange Polska odnotował 91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. według MSSF15 wobec 28 mln zł zysku według MSR18 rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka.

Przewozy PKP Cargo wzrosły w ujęciu masy o 1,8% r/r do ok. 9,4 mln ton we wrześniu br., podała spółka. Praca przewozowa wyniosła we wrześniu ok. 2,4 mld tkm, czyli o 1,1% więcej r/r.

Grupa Copernicus buduje własną sieć dystrybucji, zmienia strategię w kierunku mocniejszego wyjścia na rynek funduszy otwartych. W tym roku grupa chce przekroczyć 11 mln zł przychodów ze sprzedaży i wypracować zysk na sprzedaży, poinformowali przedstawiciele spółki.

Sławomir Zawada zrezygnował z funkcji prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) ? spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej, podała spółka.

Stalexport Autostrady miał 141,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2018 r. (wobec 119,38 mln zł rok wcześniej), przy 255,21 mln zł skonsolidowanych przychodów (wobec 240,77 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Grupa Kęty podtrzymuje prognozę na ten rok, a w przyszłym roku zakłada kilkuprocentowe wzrosty wyników, poinformowali członkowie zarządu.

Miraculum planuje światową premierę pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki Chopin 5 listopada 2018 r., podała spółka.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) uruchomiły pilotażowy program dla polskich firm z partnerami z Izraela, poinformował członek zarządu BGK Wojciech Hann. Celem jest znalezienie dużych korporacji i zaproszenie ich do współpracy z młodymi innowatorami z Polski i Izraela - a w efekcie zwiększenie skali ich działania. Do programu przystąpiły jako pierwsze Asseco Poland i Tauron.

HubStyle ustalił cenę emisyjną akcji serii I na 0,5 zł za jedną akcję, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna wkrótce przedstawić strategię dotyczącą farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, poinformował wiceprezes Paweł Śliwa.

Curiosity Diagnostics, spółka zależna Scope Fluidics, opracowała laboratoryjną wersję chipa mikroprzepływowego do panelu Clostridium wraz z metodami i odczynnikami służącymi do wykrywania bakterii Clostridium difficile, podała spółka. To drugi po MRSA (identyfikacja i antybiotykooporność gronkowca złocistego) panel opracowany przez spółkę.

Inno-Gene objął nowe udziały w spółce stowarzyszonej Central Europe Genomics Center (CEGC), podała spółka. W wyniku transakcji udziały Inno-Gene w CEGC, które zrealizuje wartą ponad 63 mln zł część projektu Genomiczna Mapa Polski, wzrosły do 41,1% z 26,5%. Na mocy wcześniejszego porozumienia spółka objęła 34 nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym CEGC.

Rottneros - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotował 212 mln SEK (88 mln zł) zysku netto w III kw. 2018 r., podało Arctic Paper.

Cloud Technologies zamierza przeznaczyć posiadaną gotówkę na wkład własny w ramach projektów rozwojowych, na które otrzymał dofinansowanie, rozważa też kupno wykorzystywanej platformy informatycznej, poinformował ISBnews prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar.

Grupa AB dokonała emisji 1 080 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB04 231023 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 10 800 000 zł, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje MNI w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 27 października, podała spółka.

Zarząd Herkulesa podjął decyzję o rekomendowaniu najbliższemu walnemu zgromadzeniu podwyższenie kwoty dywidendy wypłaconej akcjonariuszom za 2017 r. o dodatkowe kwoty przeniesione z kapitału zapasowego spółki, podał Herkules.

Astarta Holding sprzedała 88 035 ton cukru w III kw. 2018 r., co oznacza spadek o 20% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 18% r/r do 10 460 UAH/t.

Unimot miał 828 mln zł skonsolidowanych przychodów i 13,9 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r., wobec odpowiednio 823 mln zł zysku i 7,1 mln zł straty w II kw., podała spółka, przedstawiając wstępne szacunkowe dane.

Grupa Żywiec odnotowała 116,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 97,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Kęty spodziewa się, że sprzedaż Segmentu Wyrobów Wyciskanych w IV kw. 2018 r. wzrośnie o ok. 10-15% r/r, Segmentu Systemów Aluminiowych - o ok. 10-15% r/r, a Segmentu Opakowań Giętkich - o ok. 5-10% r/r, podała spółka. Wydatki inwestycyjne mają w tym okresie opiewać na ok. 140 mln zł.

Grupa Lotos miała 8,34 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 0,87 mld zł zysku operacyjnego i 1,04 mld zł EBITDA w III kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Grupa Kęty odnotowała 83,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 77,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem