Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI podjęła uchwały o zamiarze sprzedaży kilku nieruchomości za łączną minimalną cenę 107 mln zł netto, podała spółka.

"Zarząd spółki Trakcja PRKiI podjął uchwały o zamiarze sprzedaży wybranych nieruchomości i przeznaczeniu uzyskanych z tytułu sprzedaży środków finansowych na optymalizację struktury finansowania zewnętrznego poprzez finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w większym stopniu środkami własnymi" - czytamy w komunikacie.

Planowana sprzedaż nieruchomości nie wpłynie na działalność operacyjną w podstawowych obszarach aktywności spółki, podano także.

Nieruchomości, których dotyczą uchwały są następujące:

1.Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu, stanowiącej działkę gruntu o numerze 3/5 o powierzchni 13,154 ha, działki gruntu o numerze 3/3 o powierzchni 0,0006 ha, działki gruntu o numerze 3/4 o powierzchni 0,2546 ha, wraz z prawem własności posadowionych na działce nr 3/5 budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą numer WR1K/00103043/5.

Powyższa nieruchomość stanowi zabezpieczenie w postaci hipoteki kredytu odnawialnego, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym 15/2015. Uzyskany wpływ z tytułu sprzedaży tej nieruchomości zostanie przeznaczony w pierwszej kolejności na spłatę kredytu i w konsekwencji spowoduje wykreślenie hipoteki. Minimalna cena sprzedaży nieruchomości została ustalona na kwotę 53 000 000 zł netto.

2.Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Targówek przy ul. Oliwskiej 11 w Warszawie, stanowiącej działkę gruntu o numerze 83/5 o powierzchni 2,0655 ha, z obrębu ewidencyjnego 4-08-21, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA3M/00170938/4. Uzyskany wpływ z tytułu sprzedaży tej nieruchomości zostanie przeznaczony na finansowanie działalności spółki. Minimalna cena sprzedaży nieruchomości została ustalona na kwotę 14 000 000 zł netto.

3.Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek o numerach: 1/1 o powierzchni 1,3747 ha, 2/1 o powierzchni 5,7172 ha, obręb ? Bieńkowice, o łącznej powierzchni 7,0919 ha wraz z prawem własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00299630/7. Zarząd emitenta planuje sprzedaż tej nieruchomości w ramach mechanizmu leasingu zwrotnego. Ewentualne środki uzyskane w ramach mechanizmu leasingu zwrotnego zostaną przeznaczone na finansowanie działalności spółki. Minimalna cena nieruchomości została ustalona na kwotę 40 000 000 zł netto.

"W związku z powyższym, zgodnie ze statutem spółki, zarząd spółki wystąpi do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie umów sprzedaży ww. nieruchomości. W przypadku uzyskania zgody rady nadzorczej, zarząd, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, wystąpi o zgodę na zawarcie umów sprzedaży ww. nieruchomości do walnego zgromadzenia" - czytamy także.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem