Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z 23 października 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Krezus, podała Komisja.

EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej GetBacku i wycofała nadany spółce publiczny rating kredytowy na poziomie CC(d), podała agencja.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji złożyła w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zaktualizowany dodatek do planu restrukturyzacyjnego, który zakłada podział wierzycieli na 7 grup, podała spółka.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Ekopark zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 29 października br., podała giełda.

Wawel odnotował 19,13 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 47,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 194,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2018 r. przy 3 839,3 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Rada nadzorcza Gobarto zadecydowała o powierzeniu funkcji prezesa zarządu Marcinowi Śliwińskiemu, podała spółka. Nowe stanowisko obejmie z dniem 1 listopada br.

Trakcja PRKiI podjęła uchwały o zamiarze sprzedaży kilku nieruchomości za łączną minimalną cenę 107 mln zł netto, podała spółka.

Marvipol Development Riviera Park (spółka zależna Marvipol Development) ma umowę z Karmar na generalne wykonawstwo dla inwestycji Riviera Park Etap IV o wartości 64,7 mln zł netto, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie przez Bank Pekao środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych serii C o wartości nominalnej 200 mln zł do kalkulacji kapitału Tier II banku, podał bank.

Gra "Castle of Heart", autorstwa 7Levels, zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch na rynku japońskim już 29 listopada 2018 r., podała spółka.

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują 23 listopada o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 946 964 nowych akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru, które nie będą przekraczały 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) - spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSWQ) - rozpoczęły budowę pierwszych hal produkcyjno-remontowych na terenie byłej kopalni Krupiński w Suszcu, podała grupa. Cztery inne hale zostaną gruntownie zmodernizowane.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF), powołane przez Grupę Energa, podjęło współpracę z Instytutem Lotnictwa w Warszawie w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, podała Energa. Dzięki niej zostaną wypracowane innowacyjne rozwiązania, które pomogą dostarczyć klientom Grupy wysokiej jakości usługi i nowe produkty.

Dom Development zakłada, że ceny na rynku deweloperskim wciąż mają potencjał wzrostu, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Netia podtrzymuje plan wydatkowania w całości kwoty na inwestycje w infrastrukturę sieci dostępowej w kwocie ok. 417 mln zł do końca 2019 r., wynika ze słów prezesa i dyrektora generalnego Andrzeja Abramczuka.

Dom Development zakłada przekazanie ok. 1 600 mieszkań w IV kw. i powyżej 3 600 mieszkań w całym 2018 r. wobec wcześniej oczekiwanych powyżej 3 800, poinformował wiceprezes Janusz Zalewski.

PKP podpisało umowę na przeprowadzenie gruntownej modernizacji dworca w Białymstoku, podała spółka. Wykonanie prac budowlanych powierzone zostało firmie Budimex. Prace zakończą się w I kwartale 2020 roku, a koszt inwestycji wyniesie około 36 mln zł.

Atal rozpoczął sprzedaż 352 mieszkań oraz 15 lokali usługowych w ramach poznańskiej inwestycji Atal Warta Towers, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania Atal Warta Towers to IV kwartał 2021 roku.

Rynek hotelarski jest coraz bardziej dojrzały i nie należy oczekiwać dalszych silnych wzrostów. Wyzwaniem dla branży w przyszłym roku będą rosnące koszty płac i energii, wyższe koszty budowy nowych obiektów oraz zwiększająca się konkurencja na niekórych rynkach, ocenił prezes Orbisu Gilles Clavie. Spółka rozważa wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w segmencie hoteli ekonomicznych.

Orbis - po wynikach za trzy kwartały - podtrzymuje prognozę wypracowania 465-480 mln zł EBITDA w 2018 r., poinformował członek zarządu Marcin Szewczykowski.

Cognor SA, spółka zależna Cognor Holding, zawarła z Bs-Tech Rolling Mill umową na dostawę i montaż urządzeń w celu modernizacji walcowni zakładu Cognor SA w Krakowie za 10,6 mln euro, podała spółka.

Tauron Polska Energia i firma Ericsson zainicjowały wrocławski projekt, którego celem jest wdrożenie usług na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy, podał Tauron. Będzie to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie, które wykorzystuje Internet Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta.

Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 202 mln sztuk w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (wobec 1 246 mln jaj rok wcześniej), podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 1 056 mln sztuk (+27% r/r).

Zakłady Magnezytowe Ropczyce liczą na utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów w IV kw., poinformował prezes Józef Siwiec.

ZM Ropczyce odnotowały 10,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inwestorzy objęli 260 tys. akcji serii G Infoscanu oferowanych w subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej 6 zł za akcję, podała spółka.

Mennica Polska odnotowała 14,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orbis odnotował 83,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 105,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spełniony został jeden z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji spółki Exact Systems, zawartej pomiędzy Work Service a Remango Investments (SPV), spółką celową, w której Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski posiadają udziały, podał Work Service.

Dom Development odnotował 21,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 25,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Business Solutions odnotowało 14,23 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 10,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem