Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK wyniosły 121 785,4 mln zł na koniec III kw. 2018 r. i zwiększyły się o 9,3% r/r. Wskaźnik kredytów niepracujących osiągnął wartość 5,5% , co oznacza spadek o 0,5 pkt proc. w ujęciu rocznym, podał bank.

"Na dzień 30 września 2018 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 121 785,4 mln zł i w porównaniu z końcem poprzedniego roku wzrosły o 8,1%. Portfel obejmuje należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy w wysokości 1 475,4 mln zł, w tym zreklasyfikowany z dniem 31 marca 2018 r. portfel kart kredytowych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 7,3%, osiągając wartość 62 054,3 mln zł. Największą ich składową były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które w skali 9 miesięcy wzrosły o 7,3% do kwoty 40 008,2 mln zł, w tym portfel Santander Bank Polska S.A przyrósł o 8,4%, a portfel SCB S.A. zmniejszył się o 3,2%. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 10,1% do poziomu 14 367,7 mln zł, podano także.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 52 037,5 mln zł i były wyższe o 8,4% w stosunku do końca 2017 r. głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i klientów korporacyjnych. Należności z tytułu leasingu finansowego, obejmujące portfel Santander Leasing S.A., Santander Consumer Multirent sp. z o.o. i PSA Finance Polska sp. z o.o. wyniosły 7 680,3 mln zł i zwiększyły się o 12,1% pod wpływem dobrego tempa sprzedaży zarówno w segmencie maszyn i urządzeń, jak i pojazdów. Oferowane przez spółkę Santander Leasing S.A. pożyczki na maszyny i pojazdy dla firm, które na koniec września 2018 r. wyniosły 2 320 mln zł (wobec 2 027,7 mln zł na koniec grudnia 2017 r.), zaprezentowane zostały poza portfelem leasingowym jako należności od podmiotów gospodarczych, wymieniono także.

"Na dzień 30 września 2018 r. niepracujące (zakwalifikowane do koszyka 3) należności od klientów stanowiły 5,5% portfela brutto grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wobec 5,8% 9 miesięcy wcześniej oraz 6,0% 12 miesięcy wcześniej. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,6% na dzień 30 września 2018 r. wobec 63,1% na 31 grudnia 2017 r. i 62,8% na 30 września 2017 r. Od 30 czerwca 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności kredytowych nie uwzględnia należności wycenianych do wartości godziwej" - czytamy dalej.

W ciągu 9 pierwszych miesięcy 2018 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 11,8% i na koniec września wyniosły 124 629,2 mln zł, w tym udział zobowiązań Grupy SCB S.A. (po uwzględnieniu transakcji wzajemnych) wyniósł 8 562,5 mln zł (8 148,6 mln zł na koniec grudnia 2017 r.) i zwiększył się o 5,1% r/r, poinformował też bank.

"Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 72 689,8 mln zł i w ciągu 9 miesięcy br. zwiększyła się o 11,9% w wyniku silnego napływu środków na lokaty terminowe (+25,9%) i przyrostu sald na rachunkach bieżących (+4,6%). W 2018 r. zintensyfikowano działania akwizycyjne zorientowane na pozyskanie nowych środków w związku z przygotowaniami do planowanego przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. Wsparły je m.in. oferty promocyjne konta oszczędnościowego (w tym Konta Max Oszczędnościowego i Konta Systematycznego w ramach oferty Konta Jakie Chcę), mechanizmy nagradzające aktywność klientów wyższym oprocentowaniem oraz elastyczna oferta cenowa" - napisano dalej w raporcie.

W I-III kw. 2018 r. marża odsetkowa netto wyniosła 3,79% wobec 3,81% rok wcześniej.

Zgodnie ze strategią dystrybucji biznesu detalicznego w III kwartale 2018 r. Santander Bank Polska S.A. uruchomił 4 kolejne oddziały w nowym innowacyjnym formacie. Jednocześnie otworzono 3 kolejne strefy Santander w galeriach handlowych tzw. "wyspy akwizycyjne", przekształcono 11 kolejnych oddziałów w placówki partnerskie i kontynuowano racjonalizację oddziałów, podano też w materiale.

W III kwartale 2018 r. liczba oddziałów (lokalizacji) spadła o 20 do 520, a liczba placówek partnerskich zwiększyła się o 7 do 120.

Santander Bank Polska ( d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem