Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems nabyła 100% udziałów Masovian Sports Center oraz 100% udziałów NewCo3, podał Benefit. Łączna cena z tytułu nabycia wynosi 69 mln zł.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w październiku br. wyniosła ok. 16,05 mln zł i była wyższa o ok. 7,3% w skali roku, podała spółka.

Work Service zawarł z Exact Systems S.A. z siedzibą w Częstochowie umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Exact Systems GmbH z siedzibą w Görlitz, podała spółka.

Famur i Główny Instytut Górnictwa (GIG) podpisały porozumienie o współpracy strategicznej, podała spółka.

Zarząd Konsorcjum Stali zamierza wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczenie całości wypracowanych zysków za lata obrotowe 2018 i 2019 na kapitał zapasowy, podała spółka, prezentując politykę w sprawie podziału zysku.

LiveChat Software miał 25 628 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 listopada 2018 r., co oznacza wzrost o 15,3% r/r, podała spółka. W październiku liczba klientów wzrosła o 230 firm netto.

GLG Pharma otrzymała od IQ Pharma wypowiedzenie umowy na przeprowadzenie fazy I (ustalenie optymalnej dawki terapeutycznej) oraz II (określenie skuteczności) badań klinicznych dla terapii prowadzonej za pomocą inhibitora białka STAT-3 w formie doustnej u pacjentów ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym nowotworem piersi (projekt TNBC), podała spółka.

Work Service zawarł z Remango Investments, spółką celową, w której Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski posiadają udziały, przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% akcji Work Service w spółce Exact Systems, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcji to 139,76 mln zł.

Piotr Sobiś złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa GLG Pharma ze skutkiem na koniec października 2018 r., podała spółka.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin ? Lublin", podało ZUE. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi 30 mln zł netto.

AmRest sfinalizował umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS, podpisaną z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi, podała spółka.

Rada nadzorcza Polnordu podjęła uchwałę o oddelegowaniu ze swojego składu Piotra Woźniaka do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu spółki, odpowiedzialnego za sprawy finansowe spółki. Delegacja obejmuje okres od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały do dnia 30.11.2018 r., podała spółka.

S&P Global Ratings potwierdził długoterminowy rating Kernel Holding na poziomie B z perspektyw stabilną, podała spółka.

Lotos Asfalt, spółka zależna Grupy Lotos, i KT - Kinetics Technology (KT) uzgodniły treść projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji projektu EFRA, ustalając, iż osiągnięcie gotowości do uruchamiania (RFSU) instalacji Delayed Coking Unit (DCU) powinno nastąpić do 31 maja 2019 roku, podała Grupa Lotos. Przy założeniu, że termin ten zostanie dotrzymany, pełne planowane efekty ekonomiczno-finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA, pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Lotos w IV kw. 2019 roku.

Cognor Holding odnotował 32,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowała 35,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 838,6 mln zł przychodów i EBITDA w wysokości 12 mln zł, podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 19,6 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. przy przychodach w wysokości 552,1 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. EBITDA za III kw. br. wyniosła 5,9 mln zł.

Konsorcjum Stali odnotowało 11,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 116,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. przy 2 324,7 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem