Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 8,2 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł (o 9,6%) w skali roku. Wartość aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) osiągnęła wartość 1,9 mld zł (o 0,6 mld zł więcej r/r), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

"Wpływy środków pieniężnych do IKE wyniosły 825,1 mln zł (o 60,6 mln zł więcej niż w I połowie 2017 r.), z czego wysokość składki wyniosła 736,6 mln zł (o 92,4 mln zł więcej niż w I połowie 2017 r.), a transfery z pracowniczych programów emerytalnych - 88,4 mln zł (o 31,7 mln zł mniej niż w I połowie 2017 r.)" - czytamy w raporcie " Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w I połowie 2018 roku".

Wpłaty netto do IKE, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty kwot wyniosły 557,1 mln zł (o 48,2 mln zł więcej niż w I połowie 2017 r.). Powstało 34,9 tys. nowych IKE, o 20,4 tys. kont mniej niż w I połowie 2017 r. najwięcej IKE założono w funduszach inwestycyjnych (19,5 tys. kont), a najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,5 tys. kont).

Wpływy środków pieniężnych do IKZE w formie składki wyniosły 251,6 mln zł (o 31,8 mln zł więcej niż w I połowie 2017 r.).

"Wpłaty netto na IKZE, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty i zwroty kwot wyniosły w I połowie 2018 r. 226,9 mln zł (wzrost o 27,1 mln zł). Powstało 27 tys. nowych IKZE, o 2,7 tys. mniej niż w I połowie 2017 r. najwięcej IKZE założono w funduszach inwestycyjnych (11,2 tys. kont), a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (0,7 tys. kont)" - czytamy dalej.

Najwyższe aktywa na IKZE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (833 mln zł) i w zakładach ubezpieczeń (572,7 mln zł).

"W liczbie 701,4 tys. IKZE funkcjonujących na koniec czerwca 2018 r. 17,3% kont (132,9 tys.) było zasilone przez oszczędzających wpłatami (konta aktywne). Liczba tych kont wzrosła o 7,7 tys. w stosunku do danych za I półrocze 2017 r. Wzrost liczby kont zasilanych wpłatami zanotowano we wszystkich instytucjach finansowych. Najwyższy wzrost liczby kont IKZE zasilanych wpłatami, miał miejsce w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych funduszach emerytalnych (po 2,6 tys. kont). W pozostałych instytucjach wzrost liczby kont aktywnych wyniósł łącznie 2,5 tys. kont" - podano także.

W I połowie 2018 r. otwartych zostało 27 tys. nowych IKZE, czyli o 2,7 tys. kont mniej niż w I połowie 2017 r. Spadek liczby otwieranych IKZE w skali roku nastąpił w funduszach inwestycyjnych (o 10 tys. kont) i w zakładach ubezpieczeń (o 1,2 tys. kont). W pozostałych instytucjach otwarto więcej nowych IKZE niż w I połowie 2017 r.

Wysokość średniej wpłaty na IKZE wyniosła 1,9 tys. zł (w I połowie 2017 r. 1,8 tys. zł) , zaś wysokość średniej wpłaty na IKE wyniosła 2,9 tys. zł (w I połowie 2017 r. 2,6 tys. zł).

Z IKZE w I połowie 2018 r. zostało zrealizowanych 291 wypłat (181 w I połowie 2017 r.) na łączną kwotę 2 mln zł (0,9 mln zł w I połowie 2017 r.). 81,8% dyspozycji wypłat złożyli oszczędzający w funduszach inwestycyjnych i zakładach ubezpieczeń. Przeciętna wypłata dla oszczędzającego na IKZE lub uprawnionego do wypłaty wyniosła 7 tys. zł (5,1 tys. zł w I połowie 2017 r.)

Z kolei wypływy środków pieniężnych z IKE osiągnęły wartość 268 mln zł (o 12,4 mln zł więcej niż w I połowie 2017 r.), z czego wypłaty to 111,5 mln zł (o 17,8 mln zł więcej niż w I połowie 2017 r.), zwroty - 156,3 mln zł (o 4,9 mln zł mniej niż w I połowie 2017 r.), transfery do pracowniczych programów emerytalnych - 0,2 mln zł (o 0,5 mln zł mniej niż w I połowie 2017 r.).

"Wypłatę jednorazową lub częściową środków z IKE zrealizowało 7,1 tys. osób (wzrost o 30,8%) najwięcej w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych (odpowiednio: 2,6 i 2,3 tys. osób). Zdecydowana większość wypłat (96,9%) była realizowana w formule jednorazowej, a z możliwości wypłaty środków w ratach skorzystało jedynie 3,1% wypłacających środki z IKE (bez istotnej zmiany w stosunku do I połowy 2017 r.)" -

KNF podałała, że w I połowie br. 17,3 tys. osób zamknęło rachunki IKE w związku z całkowitym zwrotem środków (wzrost o 7,9%) najwięcej w funduszach inwestycyjnych (8,1 tys. osób), zaś 7,3 tys. osób zamknęło rachunki IKZE w związku ze zwrotem środków ? najwięcej w zakładach ubezpieczeń (3,3 tys. osób) i w funduszach inwestycyjnych (3,2 tys. osób), a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (55 osób). Wypłatę środków z IKZE zrealizowało 0,3 tys. osób (wzrost o 60,8% w porównaniu do I półrocza 2017 r.) ? głównie w funduszach inwestycyjnych i zakładach ubezpieczeń (po 0,1 tys. osób),

Na koniec I poł. 2018 r. IKZE posiadało 701,4 tys. osób (na koniec czerwca 2017 r. 664,1 tys. osób), co stanowiło 4,2% liczby osób pracujących. Wartość rynku IKZE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 1,9 mld zł (wzrost o 41,1% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2017 r.) najwięcej aktywów IKZE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (833 mln zł).

IKE posiadało 960,6 tys. osób (na koniec czerwca 2017 r. 932,5 tys. osób), co stanowiło 5,8% liczby osób pracujących. Wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 8,2 mld zł (wzrost o 9,6% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2017 r.) najwięcej aktywów IKE zgromadzono w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych (po 2,5 mld zł).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem