Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Zarząd TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku w łącznej wysokości 22 199 200 zł brutto, czyli 1 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 1 109 960 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w I półroczu 2018 r., zaś kwota w wysokości 21 089 240 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, podała spółka.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku uprawnionych jest 22 199 200 akcji na okaziciela TIM, podano.

"Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM SA w dniu 13 grudnia 2018 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

TIM posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- roczne sprawozdanie finansowe spółki TIM sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 732 tys. zł,

- półroczne sprawozdanie finansowe spółki TIM sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku w kwocie 3.691 tys. zł,

- nadzwyczajne walne zgromadzenie TIM 5 października 2018 r. upoważniło zarząd do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM, na którym zgromadzone są środki w kwocie 57 489 200,34 zł, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, wskazano także.

"Rada nadzorcza TIM SA, na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2018 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez zarząd TIM SA" - podsumowano.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.