Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sprzedaż Gino Rossi spadła w październiku br. o 32% r/r i wyniosła 12,5 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-październik br. sprzedaż spadła o 14,4% r/r do 135,2 mln zł.

ERG odnotował 0,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur odnotował 64,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 10,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wstrzymała dalszą realizację umowy zawartej z konsorcjum Bumech Mining ? spółki zależnej Bumechu i Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o., Beprinż Strefy Sp. z o.o. spółka komandytowa na prace w Ruchu Zofiówka w kopalni Borynia - Zofiówka - Jastrzębie, podał Bumech.

Strony zakładowego układu zbiorowego pracy w PKP Cargo osiągnęły porozumienie, na mocy którego zostanie uruchomiony pilotażowy program kwartalnej premii zadaniowej za IV kw. 2018 r. Spółka oszacowała, że przy pełnej realizacji założonych celów, wartość dodatkowych wypłat wyniesie ok. 29,3 mln zł, podało PKP Cargo.

APS Energia odnotowała 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2018 r. według wstępnych danych, wobec 5,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Bond Spot podjął uchwałę w przedmiocie zawieszenia obrotu obligacjami Banku Ochrony Środowiska serii D na rynku Catalyst, począwszy od 7 listopada 2018 roku, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, podał BOŚ Bank.

cardio.link, spółka zależna firmy Infoscan, planuje rozpoczęcie testów systemu telemedycznego do zdalnej diagnostyki chorób oraz zaburzeń układu krążenia w połowie listopada 2018 r., poinformował prezes cardio.link Miłosz Jamroży. Testy będą przeprowadzane we współpracy z dwoma polskimi ośrodkami klinicznymi: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM) i UM w Białystoku.

Master Pharm miał 52 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 7,15 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2018 r., wobec odpowiednio 41 mln zł i 3,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Global Cosmed miał 223,4 mln zł skonsolidowanych przychodów i 7,6 mln zł skonsolidowanej EBITDA w kw. I-III poł. 2018 roku, podała spółka, przedstawiając wstępne szacunki tych danych.

Hollywood rozpoczął proces, w ramach którego połączone zostaną cztery spółki zależne z Mazowsza spośród łącznie 12 podmiotów zależnych, podała spółka. W rezultacie oferująca kompleksowe usługi pralnicze spółka Hollywood Textile Service ma docelowo przejąć spółkę Hollywood Rental (zakład dedykowany obsłudze wynajmowanej odzieży roboczej), a także spółki Pral Serwis Warszawa oraz Pralmed.

CDRL zanotowało w październiku br. 14,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach (wzrost o 7% r/r) i 2,2 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce (wobec 1,8 mln zł rok wcześniej), poinformowała spółka.

OEX E-Business, spółka z Grupy OEX, został wyłącznym partnerem logistycznym e-commerce marki Pierre Fabre Dermo-Cosmetique w Polsce. Globalny producent dermo kosmetyków uruchomił pierwszy e-sklep w Europie 22 października br.

Gra "Roarr! The Adventures of Rampage Rex" na Nintendo Switch, stworzona przez studio Born Lucky Games, trafi na rynek w środę, 7 listopada, podał Klabater, który jest wydawcą gry. Gra zostanie również wydana w wersji na PC.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w październiku 2018 r. wyniosły około 56,9 mln zł i były wyższe o około 1,6% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-październik 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 590,4 mln zł i była wyższa o ok. 13,2% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 113,42 mln zł w październiku br., co oznacza wzrost o 34,69% r/r, podała spółka.

PKO Bank Polski spełnia kryteria do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku za 2018 rok i jest bliski spełnienia kryterium do wypłaty do 50% zysku - liczy bowiem na obniżenie bufora stress testowego, który pozwoliłby na wypłatę wyższej niż 25% kwoty z zysku za br., poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.

Echo Investment sprzedało 65 mieszkań w październiku br. (wobec 148 rok wcześniej), a przekazało 109 (rok temu - 302), podała spółka.

PKO Bank Polski określi na nowe cele strategiczne w przyszłym roku, bowiem jest już bliski osiągnięcia wszystkich celów zawartych w strategii do 2020 roku, poinformowali przedstawiciele banku. Bank chce rozwijać się zarówno w sposób organiczny, jak też poprzez przejęcia wybranych aktywów.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,2 USD/b w październiku br. wobec 10,4 USD/b miesiąc wcześniej i 12,9 USD/b w październiku 2017 r., podała spółka.

Cognor Holding liczy na wprowadzenie rekompensat dla przemysłu energochłonnego, które pozwolą polskim producentom hutniczym konkurować z producentami z Niemiec, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

Cognor Holding spodziewa się, że EBITDA w IV kw. będzie niższe niż w III kw., ale wyższa r/r, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Przychody również powinny być wyższe w ujęciu rocznym.

Produkty klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków będą migrowane do systemów Santander Bank Polska od soboty, 10 listopada 2018 r. (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS), podał DBPL.

Rada dyrektorów Asbis Enterprises Plc podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 2 775 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji, co oznacza wypłatę zaliczki w wysokości 0,05 USD na akcję, podała spółka.

Konsorcjum Stali chce skupić 783 925 akcji własnych po 26 zł sztuka, podała spółka.

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 225,6 mld zł netto na koniec III kw. 2018 r. i wzrósł o ponad 11 mld zł od początku roku, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,7 pkt proc. r/r do 4,9% w III kw.

Zarząd TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku w łącznej wysokości 22 199 200 zł brutto, czyli 1 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 1 109 960 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w I półroczu 2018 r., zaś kwota w wysokości 21 089 240 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, podała spółka.

Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych orzekł, że zaproponowane przez Qumak kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w przyspieszonym postępowaniu układowym są niezgodne z prawem, podała spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 26,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 24,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 26,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 24,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź zawarł z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd. (firmą należącą do grupy China Minmetals Corporation) umowę na sprzedaż katod miedzianych w latach 2019-2023 o szacowanej wartości 6,03-14,46 mld zł, podała spółka.

PKO Bank Polski odnotował 1 042 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 902 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem