Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 285,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 188,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 350,72 mln zł wobec 353,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 476,27 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 4 115,97 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 852,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 192,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 301,8 mln zł w porównaniu z 12 873,99 mln zł rok wcześniej. Istotny wpływ na wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. miały wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost cen sprzedaży gazu, które pozwoliły zniwelować niższe wpływy ze sprzedaży usług dystrybucyjnych (efekt wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. MSSF 15) oraz węgla, podano w raporcie.

"Grupa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 3 mld zł, co oznacza wzrost o 1% r/r. Największy udział w EBITDA grupy ma Segment Dystrybucja (66%), a w dalszej kolejności segmenty: Wytwarzanie (22%) i Sprzedaż (15%). Marża EBITDA grupy była na stabilnym poziomie i wyniosła 22,3%. Wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie (649 mln zł) był o 42% wyższy niż rok wcześniej (456 mln zł), głównie z uwagi na wyższą marżę na sprzedaży energii elektrycznej oraz na rozwiązanie w I kwartale 2018 r. rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości 230 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zysk netto Grupy Tauron przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 853 mln zł i był niższy o 28 proc. r/r na skutek ujęcia w I półroczu 2018 r. odpisów aktualizujących wartość majątku. W III kwartale 2018 r. zysk netto grupy wzrósł o 52% r/r, co jest przede wszystkim efektem ujęcia dodatnich różnic kursowych, wskazano także.

"Wyniki finansowe Grupy Tauron po dziewięciu miesiącach tego roku są lepsze od oczekiwań rynku i zgodne z naszymi planami. Warto podkreślić, że nasz największy projekt realizowany w Jaworznie jest zaawansowany w ponad 80%. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i budżetem. Dodatkowo aktualnie prowadzimy negocjacje w sprawie nabycia farm wiatrowych o mocy około 200 MW zlokalizowanych w północnej Polsce. Ewentualna transakcja umożliwi nam podwojenie obecnie posiadanych mocy wiatrowych" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że Grupa Tauron buduje pozycję multienergetycznego czempiona. "Rozwijamy nowe biznesy. Przed szczytem klimatycznym w Katowicach uruchomimy program carsharingu i ładowania samochodów elektrycznych. Działania te wpisują się w naszą strategię oraz globalne trendy dotyczące energetyki" - dodał prezes.

"Konsekwentnie realizowana strategia oraz korzystne trendy w otoczeniu makroekonomicznym mają odzwierciedlenie w stabilnej sytuacji finansowej Grupy. Dzięki naszym działaniom, mającym na celu dywersyfikację źródeł finansowania i optymalizację terminu zapadalności zadłużenia, wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Mamy także zagwarantowane finansowanie na poziomie ponad 5,3 mld zł. Na stabilną sytuację finansową Grupy istotny wpływ mają systematycznie realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji" - wskazał wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 3,61 mln ton i była niższa o 23% niż w analogicznym okresie 2017 r. ze względu na niekorzystne warunki geologiczno-górnicze w ZG Janina. Niemal połowa zapotrzebowania na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła została zaspokojona surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych grupy.

Zgodnie z przyjętą strategią handlową, Grupa Tauron wyprodukowała 11,9 TWh energii elektrycznej, tj. o 15% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (14 TWh). Wolumen produkcji z odnawialnych źródeł energii wyniósł 0,69 TWh, tj. o 27% mniej wobec ubiegłego roku (0,94 TWh), co wynikało z niższego wykorzystania biomasy oraz trudnych warunków hydrologicznych i wietrznych.

Produkcja ciepła zmniejszyła się o 6% i wyniosła 7,42 PJ. Sprzedaż ciepła wyniosła 9,7 PJ i była niższa o 9% r/r ze względu na niższe zapotrzebowanie odbiorców wynikające z wyższych temperatur zewnętrznych.

Segment Dystrybucja dostarczył swoim klientom łącznie 38,8 TWh energii elektrycznej, tj. o 1,4% więcej r/r. Liczba klientów przyłączonych do sieci Tauron Dystrybucja na koniec września wzrosła o 62 tys., tj. do 5,58 mln. Spółki segmentu Sprzedaż sprzedały łącznie 25,4 TWh energii elektrycznej do 5,4 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Niższa o 0,2 TWh sprzedaż energii elektrycznej wynika przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania klientów biznesowych.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 110,22 mln zł wobec 859,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.