Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 300 000 pięcioletnich obligacji serii AG1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka.

Zarząd GetBack w restrukturyzacji dokonał wyboru jednej z ofert do prowadzenia dalszych negocjacji na zasadzie wyłączności dotyczących sprzedaży aktywów GetBack, podała spółka.

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud (lider), Unibep i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Trakt" podpisało umowę o wartości ok. 124,7 mln zł netto na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec - Ostrożany", podał Unibep, na który przypada ok. 40 mln zł netto wynagrodzenia.

JSW Innowacje (JSWI) podpisało ze szwajcarską AGT Management & Engineering umowę o współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania technologii produkcji nanostruktur węglowych, podało JSW. Dzięki współpracy portfel produktów grupy JSW zostanie rozszerzony o cenne surowce do materiałów kompozytowych oraz specjalistycznych zastosowań materiałowych.

ING Bank Śląski oczekuje, że w tym kwartale otrzyma zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na rozpoczęcie działalności przez bank hipoteczny, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Bank udzielił od końca maja do końca października kredytów hipotecznych opartych czasowo o stałą stopę oprocentowania na kwotę 176 mln zł.

ES-System odnotował ok. 6,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2018 r., przy ok. 142,5 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nadal zainteresowane jest akwizycjami złóż na Morzu Norweskim i rozważa kierunek śródziemnomorski, poinformował prezes Piotr Woźniak.

PGNiG Termika ma w planach akwizycje i może już je finansować z własnych środków, poinformował prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak.

W oddziale "Zofiówka", należącym do PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, oddano do eksploatacji jeden z najnowocześniejszych w Polsce wielopaliwowych bloków energetycznych o mocy 80 MWe, podała spółka.

Objęcie gazu ziemnego podatkiem od wydobycia niektórych kopalin w Polsce "absolutnie" nie zatrzyma inwestycji, uważa prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza jutro podpisać kontrakt na dostawy LNG z amerykańskim partnerem, poinformował prezes Piotr Woźniak.

LUG odnotował 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając szacunkowe wyniki.

11bit studios zapowiedziało premierę gry "This War of Mine: Complete Edition" (TWoM) na Nintendo Switch 27 listopada.

ING Bank Śląski oczekuje, że portfel kredytów ogółem wzrośnie o 13-14 mld zł w tym roku, poinformował prezes Bruno Bartkiewicz.

PKN Orlen nie rozważa obecnie dostaw ropy naftowej z Iranu, poinformował prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen przekazał dla potrzeb Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) trzy nowoczesne wozy laboratoryjne, a do końca listopada br. przekaże dwa kolejne pojazdy, poinformował prezes spółki Daniel Obajtek. Wartość jednego mobilnego laboratorium to ok. 1,5 mln zł.

Asbis chce mieć łącznie 25 punktów Apple Premium Reseller (APR) w krajach byłego ZSRR w połowie przyszłego roku wobec 15 posiadanych aktualnie, poinformował poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. Asbis oczekuje silnej końcówki bieżącego roku i widzi potencjał do ?dobrego wzrostu" w średnim terminie.

Ronson ocenia popyt na mieszkania w swoich inwestycjach jako wysoki lub nawet bardzo wysoki, w związku z czym kluczowe dla spółki jest wprowadzanie do oferty kolejnych inwestycji, poinformował członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski. Spółka podtrzymała też po raz kolejny plan przekroczenia liczby 800 sprzedanych mieszkań w br.

Asseco dostarczy zintegrowany system informatyczny Asseco Medical Management Solutions (AMMS), który będzie działał w placówkach medycznych podległych Powiatowemu Centrum Zdrowia (PCZ) w Malborku, podała spółka. Dzięki podpisanej umowie szpitale w Malborku oraz Nowym Dworze Gdańskim udostępnią swoim pacjentom wybrane e-Usługi, a PCZ będzie mogło sprawniej zarządzać tymi jednostkami.

Pierwsze efekty inwestycji Grupy Tauron Polska Energia w segmencie Wytwarzanie będą widocznie w przyszłym roku, a pełne efekty tych inwestycji zobaczymy w ciągu 2-3 lat, zapowiedział wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

Enter Air S.A. oraz jego spółka zależna - Enter Air Sp. z o.o. zawarły z bankiem DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem transakcję finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8, podał Enter Air. Kwota finansowania wynosi łącznie ok. 374 mln zł wraz z odsetkami. W związku z pozyskaniem finansowania, spółka chce zawiesić plany dotyczące oferty publicznej akcji serii D.

Przychody TIM wzrosły o 10,3% r/r do 73,73 mln zł w październiku 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-październik br. przychody wzrosły o 16,1% do 628,05 mln zł.

Ronson Development przygotowuje się do emisji obligacji w I kw. 2019 r., poinformował członek zarządu i CFO Rami Geris. Wartość potencjalnej emisji to według niego 30-50 mln zł.

Famur podpisał (jako sprzedający) z chińską firmą Shenhua Logistics Group Corporation Limited (kupujący) warunkową umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego, podała spółka. Przewidywana wartość umowy może wynieść ok. 16,6 mln euro.

Bank Pekao oczekuje, że jego marża odsetkowa netto będzie rosła o 1-2 punkty bazowe kwartalnie, przy dalszej silnej akcji kredytowej - szczególnie w segmencie kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz stabilnym koszcie finansowania, poinformowali przedstawiciele banku.

Novaturas odnotowało 1,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,01 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 15% w skali roku i o 5% w ujęciu kwartalnym do 100,64 mld zł na koniec III kw. br. Udział kredytów nieregularnych (w etapie 3) wyniósł 2,8% w III kw. br. wobec 3% kwartał wcześniej, natomiast w III kw. 2017 r. wskaźnik NPL wynosił 2,7% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

Koszty ryzyka Banku Pekao, które wzrosły r/r w trzecim kwartale, powrócą w ostatnim kwartale tego roku do poziomów z I półrocza, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

Bank Pekao po wynikach za trzy kwartały tego roku ocenia, że uzyskanie 2-cyfrowego wzrostu zysku netto w 2018 roku jest możliwe do zrealizowania, poinformował prezes Michał Krupiński.

Bloober Team otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,87 mln zł na realizację projektu "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych", podała spółka.

Creepy Jar odnotował 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cherrypick Games ustalił nową datę premiery swojego kolejnego tytułu - "Project Fame" na 22 listopada, podała spółka. Wcześniej premierę planowano na 8 listopada.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w październiku 2018 r. wyniosła ok. 56 mln i była 7% niższa r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej Redan wyniosła ok. 473 mln zł i była niższa o ok. 3% r/r.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w październiku 2018 r. wyniosła ok. 31 mln zł, co oznacza spadek o 13% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 280 mln zł, tj. o 7% mniej niż w roku poprzednim.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System unieważnił postępowanie na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń", podało Rafako. Oferta Rafako złożona w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa (lider konsorcjum) została wcześniej wskazana przez Gaz-System jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu przetargowym. Wartość oferty konsorcjum wynosiła łącznie 687 mln zł netto (845 mln zł brutto), z czego 50% to udział Rafako.

Alior Bank podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 10 tys. obligacji serii L o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 mln zł, podał bank. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 10 tys. zł.

Ronson ocenia, że zrealizuje plan zakładający przekazanie klientom ok. 800 lokali w całym 2018 r., a w przyszłym roku osiągnie w tym obszarze lepszy wynik, poinformował prezes Nir Netzer. Ponadto spółka zamierza rozpocząć realizację inwestycji obejmujących łącznie 480 lokali do końca br.

Benefit System odnotował 27,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 32,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Car Management (PCM) odnotował 0,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ronson Development odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis odnotował 4,19 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,1 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ING Bank Śląski odnotował 378,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 375,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zarząd Banku Pekao zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. co najmniej w takiej samej kwocie w ujęciu nominalnym, jak za ubiegły rok, poinformował prezes Michał Krupiński.

Bank Pekao odnotował 605,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 536,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 285,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 188,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem