Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Ministerstwo Finansów ma przedstawić dziś nową tzw. matrycę stawek VAT

--Sprzedaż wynalazków i patentów będzie podlegać tylko 5-proc. podatkowi, jednak na przeszkodzie mogą stanąć wymogi dokumentacyjne

--Największy w historii program zbrojeniowy polskiej armii znalazł się na zakrecie, bo Polska nie akceptuje wygórowanej ceny pocisków Sky Ceptor - uzupełniającego oręża dla patriotów

-- Szwedzki Hoist ma wyłączność na negocjacje z GetBackiem, który przedstawił alternatywne propozycje układowe. Wierzyciele liczyli jednak na więcej

Parkiet

-- Danina solidarnościowa pogorszy klimat na GPW

-- Marże Orange i T-Mobile odbjają się od dna. Grupa Cyfrowy Polsat - lider rentowności w branzy - zanotowała osłabienie

-- Kolejna emisja obligacji Kruka, skierowana do inwestorów indywidualnych może wynieść 30 mln zł

Puls Biznesu

-- Plan dla BOŚ Banku jest gotowy od jakiegoś czasu i zakłada, że bank, jako wydzielona część przedsiębiorstwa, zostałby przejęty przez jeden z państwowych banków - prawdopodobnie Alior, zaś część biznesu związana z działalnością ekologiczną trafiłaby do BGK. Całość od strony finansowej miałby zabezpieczyć PFR

--Onco Arendi, które w tym roku zebrała od inwestorów 58 mln zł, w przyszłym może podpisać umowę z dużym graczem farmaceutycznym

--Z opóźnieniem Ursus poinformował o złożeniu w sądzie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Sąd zgodził się na taki scenariusz

--Około 1 mld zł na inwestycje w start-upy i nowoczesne technologie trafi z PFR Ventures do krajowych funduszy venture capital (VC). To ok. 40% pieniędzy jakimi dysponuje instytucja

ISBnews

--Elektrobudowa odnotowała wstępnie 55,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw 2018 r., podała spółka.

--NB Poznań - spółka zależna Nextbike Polska zawarła z Miastem Poznań - w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy ? I część zamówienia, podała spółka. Wartość umowy to 14,29 mln zł brutto.

--Rada nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas powołała Kazimierza Łabno do zarządu na stanowisko wiceprezesa zarządu, podał bank.

--Oferta NB Poznań - spółki zależnej Nextbike Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w II części postępowania przetargowego na "Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.", prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, podał Nextbike. Cena zaoferowana przez NB Poznań to 19,05 mln zł brutto.

--Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 31 października 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła: 6 652,3 mln zł, podał Skarbiec. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 944,7 mln zł.

--OT Logistics zamierza przeprowadzić prywatną emisję obligacji serii H o wartości do 125,5 mln zł - na potrzeby refinansowania możliwie dużej liczby obligacji serii D i F - najpóźniej na początku grudnia br., poinformował prezes Zbigniew Nowik. Ocenił też, że zgoda obligatariuszy na zmianę terminu wykupu obligacji serii D jest bardzo istotnym krokiem w procesie refinansowania zadłużenia grupy, natomiast brak podobnej zgody w przypadku obligacji serii F nie ma wpływu na bieżącą działalność oraz proces refinansowania pozostałego zadłużenia.

--Inter Cars złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenie z Liberty Motors S.A. z siedzibą w Łodzi, wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą na terenie Polski, podał Urząd.

--Konstrukcja budynku biurowego Mogilska Office w Krakowie, realizowanego przez Warimpex, osiągnęła maksymalną wysokość. Deweloper planuje, że zakończenie prac budowlanych nastąpi na koniec I kw. 2019 r. Do tej pory wynajął obiekt w ok. 60%, wynika z informacji spółki. Warimpex kontynuuje też przygotowania do budowy w Krakowie biurowca Chopin Office.

--Wyniki Energi za 2018 r. powinny być bardziej satysfakcjonujące niż wcześniejsze założenia zarządu, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak.

--Cyfrowy Polsat nie jest zainteresowany obecnie kolejnymi przejęciami, skupia się przede wszystkim na Netii, wynika ze słów członków zarządu Cyfrowego Polsatu.

--Oferta Budimeksu, warta 232,84 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: zadanie C od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości około 7,9 km", podała spółka.

--T-Bull wydał obszerną aktualizację do gry "Moto Rider GO". Nowa wersja tytułu wprowadza przede wszystkim znaczące zmiany w trybie fabularnym oraz dodatkowy element multiplayer, który umożliwił graczom rywalizacje między sobą, poinformował ISBnews współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski.

--"Tank Battle Heroes", najnowsza produkcja wrocławskiego dewelopera T-Bull, przekroczyła ponad 2 mln pobrań, a gra ściągana jest obecnie przez ponad 40 tys. osób dziennie, poinformował ISBnews Damian Fijałkowski, współzałożyciel i członek zarządu T-Bull. Zespół który odpowiada za rozwój tego tytułu pracuje nad kolejną pokaźną aktualizacją, która powinna jeszcze bardziej wzbogacić rozgrywkę.

--Inwestorzy Elektrowni Ostrołęka C prowadzą prace nad dokumentacją potrzebną do wydania polecenia rozpoczęcia prac (notice to proceed, NTP) dla projektu, poinformował wiceprezes Energi Jacek Kościelniak.

--Zarząd Polwaksu zdecydował o tymczasowym odstąpieniu od procedury dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i o rozpoczęciu przeglądu innych opcji pozyskania źródeł finansowania lub innych opcji strategicznych, wspierających rozwój działalności, podała spółka.

--Banki, które nieprawidłowo informowały o zmianach opłat tj. ING Bank Śląski, Getin Noble Bank i PKO Bank Polski po decyzjach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozliczą się z klientami z podwyżek i udostępnią czasowo niektóre usługi za darmo. UOKiK wydał już decyzje wobec 14 banków, które niewłaściwie informowały klientów o zmianach taryf czy regulaminów, a w toku są 4 postępowania, podał Urząd.

--Grupa Azoty zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2018 rok, zgodnie z polityką dywidendową, poinformował prezes Wojciech Wardacki.

--Alior Bank ocenia, że nie ma zagrożeń dla realizacji celów strategicznych do 2020 roku, a w niektórych obszarach - np. w zakresie marży odsetkowej netto, czy kosztów ryzyka - cele te powinny zostać zrealizowane znacznie wcześniej, poinformowali przedstawiciele banku.

--Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie etapów III i Vb osiedla Lokum Victoria na Starym Mieście we Wrocławiu, podała spółka.

--Alior Bank oczekuje, że w kolejnych kwartałach będzie notował koszty ogółem na poziomie 430-435 mln zł. Ostatni kwartał tego roku - przy pozytywnym scenariuszu - może przynieść lekki spadek kosztów, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca.

--Grupa Azoty obniżyła planowany na ten rok capex o 0,5 mld zł, ale wszystkie najważniejsze inwestycje chce realizowane zgodnie z harmonogramem, poinformowali przedstawiciele spółki.

--CEZ prognozuje, że EBITDA wyniesie 50-51 mld CZK, a skorygowany zysk netto 13-14 mld CZK w 2018 r., podała spółka.

--CEZ odnotował 1 485 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 214 mln CZK straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce podpisać kolejne 2 kontrakty na dostawy LNG, które uzupełnią portfel dostaw gazu w tej formie, poinformował prezes Piotr Woźniak.

--PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Prime Car Management (PCM), tj. na 11 908 840 akcji, podał Dom Maklerski PKO BP jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 11,38 zł za jedną akcję.

--Hoist Finance złożył ofertę nabycia aktywów posiadanych przez GetBack o wartości przekraczającej 1 mld zł, podał podmiot. Obecnie Hoist Finance został wybrany jako preferowany oferent w procesie sprzedaży, otrzymał wyłączność od GetBack i chce przeprowadzić negocjacje do końca br.

--Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 7 023 268 480,74 zł na koniec października, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 7 534 169 295,07 zł.

--Skonsolidowany zysk netto Ergisu spadł o 18,18% r/r do 3,95 mln zł w III kw. 2018 r., przy spadku przychodów o 2,75% r/r do 195,7 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk operacyjny grupy spadł w tym okresie o 41,72% r/r do 5,44 mln zł, a wynik EBITDA obniżył się o 22,9% do 11,6 mln zł.

--Stalexport Autostrady odnotował 50,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 45,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--X-Trade Brokers odnotował 2,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 31,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Astarta odnotowała 22,7 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,54 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Rada nadzorcza oraz zarząd Impexmetalu podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji strategii rozwoju na lata 2018-2026, podała spółka. Ma to związek z zakończeniem analiz dotyczących poniesionych oraz przewidywanych nakładów na realizację strategii.

--Tobiasz Bury złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Idea Banku ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, podał bank. Jednocześnie rada nadzorcza banku powierzyła Jerzemu Markowi Pruskiemu pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

--Jerzy Pruski zrezygnował z zasiadania w zarządzie Getin Noble Bank i pełnienia w nim funkcji wiceprezesa, podał bank.

--Jaguar Land Rover jest gotów po wygaśnięciu umowy importerskiej w 2020 r. odkupić od British Automotive Polska (część importerska British Automotive Holding - BAH) niesprzedane samochody, części zamienne oraz akcesoria, wynika z listu intencyjnego otrzymanego przez BAH od koncernu JLR.

--Master Pharm odnotował 7,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2018 r. wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Energa odnotowała 122 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" odnotowały 35,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 29,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 18,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 20,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Grupa Azoty odnotowała 105,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 67,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Alior Bank odnotował 172,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 178,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

--Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z firmą Cheniere Marketing International, LLP umowę zakupu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w okresie 24 lat w łącznym wolumenie ok. 39,73 mld m3 gazu w całym okresie podała spółka.

--Cyfrowy Polsat odnotował 226,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wg MSSF15) w III kw. 2018 r. wobec 242,9 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem