Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - CCC zawarło porozumienie term sheet przewidujące wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycie przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH, podała spółka w opóźnionej informacji.

"W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu informacjami dotyczącymi potencjalnej transakcji nabycia udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz ewentualnego zbycia udziałów z spółce CCC Germany GmbH przez emitenta, zarząd spółki, na podstawie art. 17 ust. 7 Rozporządzenia MAR, podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej. Podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 10 września 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR" - czytamy w komunikacie.

Zarząd CCC podjął decyzję w sprawie kontynuowania negocjacji zmierzających do ustalenia finalnych warunków przedmiotowej transakcji. Finalne warunki przedmiotowej transakcji, w przypadku jej realizacji (podpisania i zamknięcia), mogą się różnić od wskazanych poniżej wstępnych warunków, podano także.

"Zarząd emitenta informuje, iż postanowił zawrzeć ze spółką capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG z siedzibą w Berlinie porozumienie term sheet obejmujące wstępne warunki potencjalnej transakcji obejmującej:

(i) nabycie przez emitenta pakietu mniejszościowego stanowiącego 32,84% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą HR Group Holding S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu, w tym ok. 13,26% bezpośrednio od Capiton oraz około 19,59% pośrednio od Flo Magazacilik ve Pazarlama A.Ş z siedzibą w Istambule, obejmującego udziały zwykłe oraz udziały uprzywilejowane uprawniające łącznie do 32,84 % głosów na zgromadzeniu wspólników nabywanej spółki, stanowiących 32,84 % ogółu głosów w nabywanej spółce. Nabywana spółka jest spółką właścicielską w ramach grupy kapitałowej HR Group, a jej spółki zależne prowadzą sklepy obuwnicze w kilku krajach Europy Zachodniej, w tym m.in. sklepy pod marką 'RENO' na terytorium Niemiec. Cena za nabywany pakiet udziałów będzie równa łącznej wartości nominalnej udziałów zwykłych i łącznej wartości emisyjnej udziałów uprzywilejowanych, powiększonych o odsetki liczone wg stopy 8% w skali roku, należne za odpowiednie okresy pomiędzy nabyciem a zbyciem poszczególnych klas udziałów przez poszczególnych sprzedających;

(ii) zbycie przez emitenta na rzecz spółki zależnej nabywanej spółki 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Cena za udziały w CCC Germany będzie przedmiotem dalszych negocjacji pomiędzy stronami. W wyniku połączenia nastąpi pełna integracja działalności CCC Germany z działalnością nabywcy, w ramach której nastąpi zamknięcie nierentownych sklepów prowadzonych przez CCC Germany oraz zmiana nazwy wybranych sklepów prowadzonych dotychczas przez CCC Germany pod marką 'CCC' na markę 'RENO', przy czym emitent częściowo pokryje koszty zamknięcia nierentownych sklepów;

(iii) zawarcie umowy wspólników nabywanej spółki, na podstawie której zagwarantowane zostaną uprawnienia emitenta jako mniejszościowego wspólnika nabywanej spółki, w tym w szczególności emitentowi przysługiwać będą opcje kupna pozostałych udziałów nabywanej spółki posiadanych przez Capiton, które emitent będzie mógł wykonać, odpowiednio, w 13 oraz 25 miesiącu po nabyciu udziałów nabywanej spółki;

(iv) zawarcie umowy współpracy handlowej w zakresie dostawy produktów, na podstawie której HR oraz spółka w sezonach jesień/zima 2019/2020, wiosna/lato 2020 i jesień/zima 2020/2021 rozpoczną współpracę w zakresie dostawy obuwia pod marką własną nabywanej spółki przez CCC oraz wspólnych zakupów produktów marek obcych, w tym w szczególności wspólnego prowadzenia negocjacji handlowych z dostawcami w celu uzyskania korzystniejszych warunków dostawy;

oraz podjęcie przez zarząd emitenta decyzji w sprawie kontynuowania negocjacji zmierzających do ustalenia finalnych warunków transakcji" - czytamy dalej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem