Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 416 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1 463 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 532 mln zł wobec 1 883 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 466 mln zł wobec 2 663 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 091 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 6 073 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1 697 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 960 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18 962 mln zł w porównaniu z 16 693 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 5,1 mld zł i był o 16% niższy niż rok temu. Niższa EBITDA raportowana jest wynikiem wysokiego punktu bazowego, będącego efektem ujęcia w III kwartale ubiegłego roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 5,2 mld zł, czyli o 8% więcej niż rok temu" - czytamy w komunikacie.

Największy udział w powtarzalnym zysku EBITDA Grupy PGE po trzech kwartałach 2018 r. miał segment energetyki konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 2,4 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,9 mld zł. Segment obrotu wygenerował 459 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 354 mln zł.

"Integracja przejętych aktywów wpływa znacząco na poprawę naszych wyników operacyjnych, a sezon grzewczy, który przekłada się przede wszystkim na wyniki segmentu ciepłownictwa, dopiero przed nami. Jednocześnie wypracowujemy solidne wyniki finansowe. W samym trzecim kwartale osiągnęliśmy powtarzalną EBITDA na poziomie zeszłorocznej, natomiast z punktu widzenia dziewięciu miesięcy była ona nawet wyższa o 8 procent. Mimo wymagającego i pełnego wyzwań otoczenia, jako grupa zachowujemy więc stabilny wzrost kluczowych wskaźników i osiągając marżę EBITDA na poziomie 27% pozostajemy jedną z najbardziej zyskownych firm energetycznych w Europie" ? skomentował wyniki prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Po trzech kwartałach 2018 r. produkcja energii PGE wyniosła 49,09 TWh, z czego 29,38 TWh, czyli o 2% mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego.

"Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 15,33 TWh, co oznacza wzrost o 86% w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 2,38 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 3,91 TWh" ? czytamy dalej.

Wolumen produkcji z gazu, który po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 2,87 TWh, wzrósł o 70% r/r. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 1,25 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 27,1 TWh, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do okresu bazowego, podano także.

Grupa zrealizowała 1 515 mln zł nakładów inwestycyjnych w III kw. Łącznie w I-III kw. nakłady inwestycyjne wyniosły 3 759 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 452 mln zł wobec 4 603 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.