Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce dysponować w sumie 50 punktami ładowania samochodów elektrycznych w całej Polsce do końca roku, a do 2022 r. nawet 1 500 punktami, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) analizuje małe projekty bloków zasilanych gazem o łącznej mocy do 300 MW, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 416 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1 463 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia 4 funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podał Altus.

PBDI ? spółka w 90% zależna od Erbudu - zawarła kolejne umowy na budowę farm fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Modus Energy. Łączna wartość kontraktów podpisanych w ciągu 12 miesięcy to 25,74 mln zł.

Alumetal odnotował 20,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 14,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wizja roku 2022" przyjęta przez Elektrotim w ramach strategii na lata 2019-2022 zakłada osiągnięcie 340-400 mln zł skonsolidowanych przychodów, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D spółki OT Logistics, podała spółka.

W ramach wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 9 425 151 akcji Ferrum, stanowiących 16,28% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję zgłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) nie złożono żadnych zapisów, podała spółka.

Umowa pomiędzy Synektik a Medicover dotycząca sprzedaży, dostawy, uruchomienia i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla wielospecjalistycznego Szpitala Medicover, przy Al. Rzeczypospolitej 5 w Warszawie weszła w życie, podał Synektik.

Play potwierdza wynagrodzenie dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% FCFE (wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitałów własnych), w ramach swoich oczekiwań w średnim terminie do 2022 r., podała spółka.

Strategia Play Communications do roku 2022 zakłada szczególnie zrównoważony wzrost EBITDA, rozwój usług konwergentnych na sieci mobilnej, obniżenie zadłużenia do 2,5x po okresie inwestycji w sieć, a także awans na trzecią pozycję wśród dostawców internetu, poinformował prezes Jean Marc Harion.

Comarch został wybrany przez hiszpański oddział Orange do implementacji kompleksowego rozwiązania BSS obejmującego fakturowanie, opłaty i zarządzanie dochodami, podała spółka. Wdrożenie ułatwi procesy data miningu, terminowego dostarczania dokumentów finansowych, potwierdzania płatności oraz naliczania opłat.

Mirbud podpisał umowę z Omega Investments na generalne wykonawstwo parku handlowego oraz Castoramy we Włocławku za 47,6 mln zł netto, podała spółka.

Indykpol uzyskał wsparcie od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WMSSE) i zrealizuje na jej terenie inwestycję o wartości 120 mln zł, podała spółka.

Play Communications oczekuje 2,1-2,2 mld zł skorygowanej EBITDA w całym 2018 r., poinformował prezes Jean Marc Harion.

Pharmena odnotowała 3 tys. zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 0,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Żywiec zawarła z Chicago Poland Investment Group, LLC umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Browar Namysłów Sp. z o.o. za cenę podstawową w wysokości 500 mln zł, podała grupa.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) stwierdził, że Orange Polska wysyłał SMS-y marketingowe bez posiadania zgód klientów i nałożył na operatora kary pieniężne w łącznej wysokości 9,1 mln zł, podał UKE.

Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych, uprawniających do 3,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po 235 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski mBanku.

Grupa Żywiec rozpoczęła negocjacje na zasadzie wyłączności z Chicago Poland Investment Group w sprawie nabycia 100% udziałów w Browarze Namysłów, podał Żywiec, ujawniając opóźnioną informację poufną.

Recykl odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Bit Games odnotowało 256,9 tys. zł straty netto w III kw. 2018 r. wobec 3,51 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 34,8 mln zł w październiku 2018 roku, co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka.

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) wydała zgodę na utworzenie w elektrowni Konin drugiej biomasowej jednostki wytwórczej o mocy ok. 50 MW na bazie istniejącego kotła węglowego i istniejących turbozespołów, podała spółka. Przewidywany koszt inwestycji ma wynieść ok. 100-130 mln zł, podano także.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotowała 24,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ultimate Games zawarł z PlayWay umowę o współpracy, na mocy której spółka uzyskała od licencjodawcy licencję na wykonanie portów i wydanie 10 gier na platformę Nintendo Switch, podała spółka.

Gra "Thief Simulator", która miała swoją premierę na platformie Steam 9 listopada, już w pierwszej dobie sprzedaży zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu, podał PlayWay.

Bloober Team odnotował 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cherrypick Games odnotowało 0,39 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa WP odnotowała 21,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 12,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Talanx planuje osiągnięcie ok. 900 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. przy wzroście składki przypisanej brutto (przy stałym kursie walutowym) w wysokości ok. 4%, podał ubezpieczyciel.

Altus TFI odnotowało 10,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 35,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca odnotowała 24,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 21,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Play Communications odnotował 189,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 186,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem