Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Vistula Group ocenia, że wielkość stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej powinna zbliżyć się do poziomu łącznie 450 salonów do końca bieżącego roku, podała spółka. Szacuje ona także, że sprzedaż online na koniec 2018 r. przekroczy 10% przychodów grupy.

"W IV kwartale 2018 roku Vistula Group S.A. będzie kontynuować strategię wzrostu organicznego jak i akwizycyjnego grupy kapitałowej, której cele obejmują: uzyskanie dwucyfrowego wzrostu przychodów grupy kapitałowej spółki, osiągnięcie marży brutto na sprzedaży nie niższej niż 0,5 pkt proc. w porównaniu do 2017 r., zapewnienie dynamiki wzrostu zysku netto wyższej niż planowana w roku bieżącym dynamika wzrostu sprzedaży grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie za III kw. 2018 r.

Na koniec III kwartału 2018 roku grupa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 430 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler, W.Kruk.

W obszarze bieżących działań operacyjnych osiągnięcie w 2018 r. powyższych celów będzie możliwe dzięki m.in. zwiększeniu powierzchni sprzedaży w segmencie odzieżowym i jubilerskim, w tym w szczególności w modelu franczyzowym, dzięki dalszej rozbudowie stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej wszystkich marek grupy, której wielkość do końca bieżącego roku powinna zbliżyć się do poziomu łącznie 450 salonów stacjonarnych poprzez otwarcie 39 nowych salonów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni około 2,7 tys. m2 netto, co zapewni wzrost powierzchni sprzedaży netto w grupie o ok. 8%, podano także.

W bieżącym roku ponad połowa wszystkich planowanych otwarć nowych salonów stacjonarnych zrealizowana zostanie w modelu franczyzowym. Na rozwój sieci detalicznej, rewitalizacje najważniejszych lokali handlowych oraz pozostałe inwestycje w 2018 r. przeznaczona zostanie kwota około 18 mln zł, czytamy dalej.

Realizacja celów będzie możliwa także dzięki dynamicznemu rozwojowi handlu online w segmencie odzieżowym i jubilerskim, bazującym na optymalnym wykorzystaniu zaobserwowanego trendu stopniowego przesuwania się popytu na odzież do kanału internetowego; poczynione już i planowane inwestycje w usprawnienie funkcjonowania sklepów internetowych posiadanych marek, zapewnią dynamiczny rozwój tego kanału dystrybucji i pozwolą na ponad 50-proc. wzrost przychodów grupy z tego kanału, a sprzedaż on-line na koniec 2018 r. przekroczy 10% przychodów grupy czyli 90 mln zł w wartościach nominalnych, wskazano także.

"Na polu działań strategicznych najważniejszym celem na rok 2018 rok będzie pomyślne sfinalizowanie transakcji połączenia ze spółką Bytom S.A w obszarze prawnym, organizacyjnym oraz operacyjnym. Skuteczne przeprowadzenie tego procesu zapewni grupie kapitałowej długoterminowe możliwości wzrostu wartości dla akcjonariuszy w warunkach zaostrzającej się konkurencji w branży odzieżowej. Po uzyskaniu w dniu 31 października 2018 roku zgody nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółek Vistula Group i Bytom na połączenie przy nowym parytecie wymiany akcji w wysokości 0,72 akcji Vistuli Group S.A. za 1 akcje Bytomia, oczekujemy teraz na sądową rejestrację połączenia, która powinna mieć miejsce na koniec listopada 2018 roku. Wraz z rejestracją połączenia, zmianie ulegnie statutowa nazwa spółki, która będzie brzmieć: VRG S.A. Zarząd spółki dołoży wszelkich starań, aby zakończenie formalnych procedur wymiany akcji łączących się spółek mogło dojść do skutku w możliwie najszybszym terminie po sądowej rejestracji ich połączenia. Intencją zarządu jest, aby operacja ta dokonała się jeszcze w 2018 r." - czytamy dalej.

Po zakończeniu kwestii formalnych, priorytetem zarządu będzie osiągnięcie synergii, zarówno przychodowych, jak i kosztowych. Synergie przychodowe powinny być widoczne poprzez poprawę marży brutto w wyniku wspólnej polityki zakupowej głównie na rynkach zagranicznych. Zarząd szacuje, iż poprawa marży brutto marek Vistula, Wólczanka oraz Bytom może wynieść 1,5-2 punkty procentowe, co powinno przełożyć się na ok. 8-10 mln zł synergii rocznie. Synergie kosztowe powinny być osiągnięte w obszarach kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu i powinny wynieść ok. 2 mln zł rocznie. Zarząd oczekuje, iż całość synergii będzie widoczna w wynikach 2020 roku, natomiast pierwsze efekty powinny być widoczne w 2019 roku. Celem połączonej grupy jest kontynuacja wzrostu organicznego w 2019 r., podano także.

Jednocześnie zarząd będzie kontynuował działania związane ze strategicznym celem jakim jest budowa Domu Marek (tzw. House of Brands) poprzez działania akwizycyjne i konsolidacyjne na rynku polskim i bliskich rynkach zagranicznych, wskazano również w raporcie.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.