Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 60,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 64,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 73,51 mln zł wobec 94,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1019,36 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 906,31 mln zł rok wcześniej.

W III kw. br. w Segmencie Blach Elektrotechnicznych odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie wyższym o 71,8 % r/r, przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży segmentu o 75,1 %, podano w raporcie.

"Wzrost wolumenów sprzedaży w znacznym stopniu spowodowany był poprzez skonsolidowanie w segmencie działalności spółki GO Steel Frydek Mistek a.s. Okres III kwartału był okresem dalszego dostosowywania polityki handlowej spółki czeskiej oraz harmonizowania cen. Dodatkowo w III kwartale 2018 roku odnotowano wzrost cen w stosunku do okresu porównawczego. Powyższe zgodne jest z wcześniejszymi założeniami emitenta co do poprawy sytuacji na rynku oraz poprawy efektywności segmentu w roku 2018. Efekt wymienionych powyżej czynników wzrost marży segmentu o 14 573 tys. zł. Jednocześnie emitent zwraca uwagę na stałą i znaczną presję cenową ze strony klientów segmentu" - czytamy w dokumencie.

W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży o 8,7% r/r. Jednocześnie w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży wyższe o 1 539 tys. zł, tj. o 0,8 %. Spowodowane to było przede wszystkim wzrostem cen na produkty segmentu oraz wyższym udziałem droższych produktów segmentu takich, jak bariery energochłonne. Segment odnotował w przeciwieństwie do okresu porównawczego wynik dodatni.

"Analizując sytuację na rynku produktów Segmentu Profili, emitent podkreśla, że utrzymanie negatywnej relacji cen wsadu do cen wyrobów gotowych oraz znaczący wzrost importu negatywnie wpłynął na wynik segmentu. Emitent podkreśla znaczną zmienność rynku, która związana jest z nakładającymi się na siebie różnymi często sprzecznymi czynnikami, polityką cenową hut lub rozpoczęciem planowanych inwestycji infrastrukturalnych w ramach nowej perspektywy finansowej" - czytamy dalej.

W dniu 17 lipca 2018 roku ukazało się Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) nr 2018/1013 nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali.

"W opinii emitenta, powyższe rozwiązania w zakresie ograniczenia taniego importu wyrobów stalowych na teren UE, wpłyną pozytywnie na sytuację unijnych producentów stali, w tym również emitenta, który coraz mocniej odczuwa wpływ konkurencji z krajów pozaunijnych, zwłaszcza w zakresie wyrobów Segmentu Profili Giętych" - wskazano w raporcie.

W III kwartale 2018 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 501 476 tys. zł i spadły o 3,5% r/r.

"Spadek sprzedaży w III kwartale 2018 roku jest efektem znacznego spadku cen cynku, ołowiu i srebra na Londyńskiej Giełdzie Metali. Natomiast wzrost kursu dolara częściowo zniwelował efekt spadku cen dolarowych metali" - napisano także.

Wolumen sprzedaży wyrobów cynkowych w III kwartale 2018 roku był niższy o 2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wolumen sprzedaży ołowiu rafinowanego w III kwartale 2018 roku był na porównywalnym poziomie. Wzrósł natomiast wolumen sprzedaży koncentratów ołowiowych o 30%. Wolumen sprzedaży srebra w III kwartale 2018 roku i był niższy o 22,5% w stosunku do roku 2017, wymieniła spółka.

"Reasumując, spadek w III kw. 2018 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego cen cynku na LME, a także spadek wolumenu sprzedaży cynku oraz srebra sprawiły, iż przychody ze sprzedaży w III kwartale br. obniżyły się w stosunku do roku ubiegłego. Z kolei wzrost o 2% kursu dolara oraz korekta dotycząca transakcji zabezpieczających zniwelował nieco ten spadek. W efekcie przychody ze sprzedaży Grupy Cynkowej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadły tylko o 3,5%" - podsumowano.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 230,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 203 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2989,64 mln zł w porównaniu z 2601,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 130,17 mln zł wobec 105,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.