Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

11bit studios odnotowało 3,6 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 0,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź odnotował 363 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 604 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 60,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 64,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zwiększa udział kredytów korporacyjnych w całym portfelu kredytowym i w tym segmencie widzi źródła dodatkowej marży odsetkowej netto. Zarówno 2018, jak i przyszły rok nie stanowią żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o realizację planu naprawczego, poinformowali przedstawiciele banku.

Konsorcjum Mostostalu Warszawa, w skład którego wchodzą spółka (lider) i Acciona Construcción (partner) zawarło umowę z Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oddział w Rzeszowie na realizację 11,5 km drogi ekspresowej S19 od węzła Nisko Południe do węzła Podgórze za 272,5 mln zł brutto, podała spółka.

Volvo Buses otrzymało zamówienie od Ollex, jednej z największych firm oferujących usługi transportowe na Litwie na 40 autokarów, podała spółka. Nowe pojazdy uzupełnią flotę firmy Ollex, zostaną wyprodukowane w Polsce, we wrocławskiej fabryce Volvo i dostarczone w 2019 roku.

Bank Ochrony Środowiska liczy na poprawę ratingu, nadawanego przez agencję Fitch po opublikowaniu wyników za 2018 rok, poinformował prezes Bogusław Białowąs.

Mostostal Zabrze odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 167,1 mln zł przychodów w III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

ABC Data oczekuje, że IV kwartał - tradycyjnie kluczowy dla branży - będzie zgodny z trendami historycznymi, poinformowała prezes Ilona Weiss.

Alumetal planuje na przyszły rok nakłady inwestycyjne w wysokości porównywalnej do tegorocznych, które wyniosą niecałe 40 mln zł, poinformował wiceprezes Przemysław Grzybek.

W opinii zarządu Getin Noble Banku (GNB), obserwowana obecnie przecena akcji spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową, podał bank.

Bank Pekao nie prowadził i nie prowadzi żadnych rozmów związanych z przejęciem Getin Noble Banku, ani innych aktywów należących do Leszka Czarneckiego, podało w oświadczeniu biuro prasowe Pekao.

ABC Data nadal liczy na podpisanie umowy strategicznego partnerstwa z trzecim chińskim partnerem do końca roku, poinformowała prezes Ilona Weiss.

Bank Handlowy podtrzymuje deklarację osiągnięcia w tym roku zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10%. Bank oczekuje, że klientowska marża odsetkowa pozostanie na stabilnym poziomie do końca roku, poinformował prezes Sławomir Sikora. Na przyszły rok bank planuje wdrożenie nowej aplikacji mobilnej oraz ApplePay.

QubicGames zakończył certyfikację gier "Wondershot" i "Super Hero Fight Club Reloaded" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka.

Projekt przejęcia Autosanu przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) jest w fazie wstępnej, wynika z wypowiedzi prezesa PGE Henryka Baranowskiego.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że Urząd Regulacji Energetyki (URE) "zrównoważy interesy" przy zatwierdzeniu wniosku grupy dotyczącego taryfy dla gospodarstw domowych, poinformował wiceprezes Emil Wojtowicz.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada osiągnięcie statusu "ready to build" dla pierwszego 1 000 MW mocy zainstalowanej farm wiatrowych na morzu pod koniec 2021 r., poinformował prezes Henryk Baranowski.

CD Projekt będzie pracował nadal nad grą "Gwint" jako strategicznym projektem biznesowym i polem doświadczalnym dla trybu multiplayer kolejnych projektów, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt zakłada model dystrybucyjny "Cyberpunk 2077" "z grubsza podobny" do "Wiedźmina 3", poinformował prezes Adam Kiciński.

Immofinanz kontynuuje ekspansję swojej marki parków handlowych Stop Shop, nabywając osiem tego typu obiektów w Słowenii, Serbii i Chorwacji, podała spółka. Cena zakupu wyniosła około 90,5 mln euro.

Grupa PKN Orlen zanotowała wzrost sprzedaży w segmencie asfaltowym o 6% r/r w okresie I-III kwartał 2018 r., poinformowała spółka.

Module Technologies (dawniej LS Tech-Homes) w ramach realizacji nowej strategii rozwoju zamierza skoncentrować się na generalnym wykonawstwie budownictwa modułowego (3D) oraz (2D) z wykorzystaniem technologii BBS (CLT), podała spółka. Spółka chce również kontynuować realizację inwestycji w oparciu o dotychczasowe doświadczenie zdobyte w technologii SIP.

JHM Development odnotował 4,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

R22 zanotował sprzedaż w wysokości 6,3 mln zł w segmencie hostingu w październiku br., co oznacza wzrost o 150% r/r, podała spółka.

CDRL zakończył budowę nowej hali magazynowej w Kościanie, podała spółka. Budynek o łącznej powierzchni 3,7 tys. m2 dedykowany jest m.in. obsłudze rosnącego kanału e-commerce. Pod koniec listopada hala będzie gotowa do użytkowania. Koszt budowy nowej inwestycji wyniósł ok. 6,5 mln zł, dodatkowe 4,5 mln zł spółka przeznaczy na wyposażenie.

Alchemia chce skupić max. 6,76 mln akcji własnych, stanowiących 3,38% kapitału, po 4,8 zł sztuka, podała spółka.

Grupa Erbud miała portfel zleceń w wysokości 2 458 mln zł na koniec III kw. 2018 r., tj. o 16% większy niż rok wcześniej, podała spółka.

ABC Data odnotowała 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 23,88 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 50,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impel odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ultimate Games zawarł umowę licencyjna z Discovery Licensing INC, podała spółka. Zgodnie z zawartą umową licencjodawca udzielił spółce licencji na wykorzystanie znaków towarowych należących do licencjodawcy oraz muzyki i innych aktywów (m.in. dźwięki, głosy, wizerunki postaci) do programu "Naked and Afraid".

Qumak zdecydował o zwróceniu się do sądu upadłościowego o rozpoznanie wniosku spółki z 31 października 2018 roku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Podejmując ww. decyzję, zarząd kierował się dobrem jej wierzycieli i akcjonariuszy, mając na względzie ich najpełniejszą ochronę.

Rawlplug odnotował 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus odnotował 0,57 mln USD skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 7,04 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) powołała Marcina Ginela na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Ergis podjął 3 października 2018 r. decyzję o zintensyfikowaniu działań, w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, w celu doprowadzenia do wyboru jednej z analizowanych opcji strategicznego rozwoju działalności spółki i grupy kapitałowej, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Analiza strategicznych opcji rozwoju ma również na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych grupy.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się umiarkowanego wzrostu EBITDA r/r w segmentach energetyki odnawialnej i dystrybucji, podała spółka.

Vistula Group ocenia, że wielkość stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej powinna zbliżyć się do poziomu łącznie 450 salonów do końca bieżącego roku, podała spółka. Szacuje ona także, że sprzedaż online na koniec 2018 r. przekroczy 10% przychodów grupy.

Bank Ochrony Środowiska odnotował 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,83 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa Pfleiderer podniosła strategiczny cel sprzedażowy na 2021 rok do 1,3 mld euro. Firma zakłada ponadto wzrost marży EBITDA do powyżej 16%, podano w komunikacie.

Pfleiderer Group odnotowało 9,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 0,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zamieściła na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpis dotyczący Idea Banku, podał bank.

Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex -Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 1,23 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, podała spółka.

Polimex-Mostostal odnotował 11,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lokum Deweloper odnotował 53,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 13,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 22,96 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 52,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt wydał 28 mln zł na prace rozwojowe "Cyberpunka 2077", "Gwint: Wiedźmińskiej Gry Karcianej" oraz "Wojny Krwi: Wiedźmińskich Opowieści" w III kw. br., podała spółka.

CD Projekt zakładał wyższy, niż osiągnięty od premiery do dnia publikacji sprawozdania, poziom sprzedaży gry "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści", poinformowała spółka. Oczekuje, że "skuteczna animacja zainteresowania tytułem" powinna wpłynąć na długoterminowy poziom sprzedaży i pozytywnie dołożyć się do wyników w kolejnych kwartałach.

CD Projekt odnotował 15,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 35,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 158,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 171,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Aplisens odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud odnotował 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars odnotował 63,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 60,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot podtrzymuje prognozę na koniec 2018 r., czyli osiągnięcie wyniku EBITDA na poziomie 12 mln zł, poinformował prezes Adam Sikorski.

Unimot odnotował 9,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 10,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistula Group odnotowała 6,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem