Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji odnotowało 14,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 12,44 mln zł wobec 8,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,22 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 26,69 mln zł rok wcześniej.

"Powodem spadku sprzedaży w raportowanym okresie były przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży w segmencie rozwiązań technologicznych platformy Customer Service Automation, zwłaszcza na rynki zagraniczne oraz związany z tym spadek rentowności. Była to kontynuacja negatywnego trendu jaki rozpoczął się w końcu marca z związku z nagłą nieobecnością prezesa zarządu spółki. Faktycznie oznaczało to, że w kwietniu i maju spółka musiała funkcjonować bez zarządu, który do tej pory był jednoosobowy. Skutkowało to dla spółki utratą znaczącej liczby zleceń handlowych bądź niemożnością ich finalizacji oraz brakiem nadzoru nad realizacją umów z największymi kontrahentami, którą do tej pory sprawował osobiście prezes zarządu. Absencja prezesa zarządu jako kluczowej osoby w procesach pozyskiwania klientów i sprzedaży, spowodowała ponadto wyraźne zahamowanie w procesie zdobywania nowych kontrahentów oraz brak możliwości zapewnienia kontynuacji znaczącej części procesów biznesowych, zwłaszcza w przypadku zagranicznych dostawców i podwykonawców" - czytamy w komentarzu zarządu dołączonego do rapoertu.

Spadek przychodów miał bezpośredni wpływ na poziom wyniku operacyjnego oraz poziomów rentowności osiągniętego na dzień 30 września 2018 roku, podkreślono.

"Zarząd spółki przypomina, że w na koniec I półrocza strata brutto na sprzedaży została powiększona o dodatkowe koszty związane przede wszystkim z wyłączenia z konsolidacji spółki zależnej Unified Factory LLC, nad której działalnością zarząd spółki utracił faktyczną kontrolę i dokonaniu z tego tytułu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 6,3 mln zł. Ponadto, w pierwszym półroczu 2018 roku, spółka utworzyła rezerwy ostrożnościowe na należności pochodzące ze sprzedaży zagranicznej w wysokości 2 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 13,87 mln zł wobec 6,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Unified Factory w restrukturyzacji to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.