Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Program gwarancji de minimis realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wygenerował 29,3 mld zł dodatkowego kredytu dla firm, co dało utrzymanie lub utworzenie 200 tys. (odpowiednio 95 tys. i 105 tys.) miejsc pracy ogółem od początku trwania programu od 2013 roku, wynika z raportu przygotowanego przez BGK.

"Wspieranie polskich małych i średnich firm to jedno z głównych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego. Flagowym produktem skierowanym do tego sektora są gwarancje de minimis, które ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 141 tys. polskich przedsiębiorców. Ponad 52 mld zł udzielonych gwarancji i 93 mld zł zabezpieczonych nimi kredytów to efekt dopasowania do potrzeb sektora MŚP oraz prostych i przejrzystych zasad udzielania wsparcia de minimis" - powiedział członek zarządu BGK Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

Z badania BGK wynika, że 54% firm miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w ?Programie gwarancji de minimis".

"To oznacza, że firma w ogóle nie otrzymałaby kredytu (34%) lub otrzymałaby kredyt, ale na gorszych warunkach (20%). Zaledwie 19% badanych bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt o takiej samej wartości, o jaką aplikowali i na takich samych zasadach" - czytamy dalej.

Kredyty obrotowe zabezpieczone gwarancją de minimis u większości firm (86%) ustabilizowały ich sytuację finansową na tyle, że firmy te podjęły się wielorakich działań rozwojowych, podano także.

"Znakomita większość firm dzięki finansowaniu z gwarancją poprawiła pozycję rynkową (66%) lub ją utrzymała (dalsze 31%), co świadczy o dużym wpływie programu na rozwój firmy i zmianę jej pozycji wobec konkurencji. Zwiększyło się również zatrudnienia w firmach, które skorzystały z gwarancji de minimis - utworzenie nowych miejsc pracy zadeklarowało 41% respondentów (2,4 tys. nowych etatów), zaś 48% deklaruje, że utworzy nowe miejsca pracy w najbliższej przyszłości (2,7 tys. nowych etatów). Jedna czwarta przedsiębiorców mogła dzięki pozyskanemu finansowaniu przynajmniej częściowo utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, które bez wsparcia byłyby zagrożone. Łącznie we wszystkich firmach objętych badaniem ankietowym utrzymano 1,9 tys. miejsc pracy" - wskazano.

Ponad połowa firm korzystająca z tego rodzaju kredytu w wyniku poprawy sytuacji finansowej rozpoczęła inwestycje, a 37% dokonało innowacji, w tym innowacji na skalę globalną.

Badanie wykazało również, że u ponad połowy badanych firm z kredytem inwestycyjnym, realizowana inwestycja miała charakter innowacyjny.

"W badaniu zaobserwowano jeszcze jeden efekt - wśród tych przedsiębiorstw, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność międzynarodową, prawie połowa odczuła pozytywny wpływ finansowania z gwarancją na zwiększenie udziału sprzedaży z eksportu, bądź wpływ na podjęcie decyzji o ekspansji zagranicznej" - podkreślono w badaniu.

"Badanie, które przeprowadzamy cyklicznie wśród firm potwierdza, że gwarancje de minimis ograniczają główną przyczynę odmowy udzielenia kredytu, czyli brak odpowiedniego zabezpieczenia. Tym samym zmniejszają tzw. lukę finansową. To oznacza, że dostęp do finansowania zyskują również te firmy, które bez gwarancji de minimis nie otrzymałyby kredytu. Efekty Programu gwarancji de minimis na poziomie badanych przedsiębiorstw przekładają się również na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej" - ocenił główny ekonomista BGK Mateusz Walewski,

Badanie "Efekty Programu gwarancji de minimis" zostało zrealizowane przez Biuro Badań i Analiz BGK od maja 2017 do sierpnia 2018 roku. W badaniu wykorzystano analizę danych sprawozdawczych, dane zebrane podczas wywiadów z uczestnikami "Programu gwarancji de minimis" oraz dane ankietowe zebrane metodą CATI (computer aided telephone interview) od 1800 przedsiębiorców sektora MŚP, którzy w czasie badania korzystali z gwarancji de minimis.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.