Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi (GNB) o jeden stopień z poziomu B do B-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podał EuroRating.

"Kolejna, czwarta już obniżka ratingu kredytowego banku Getin Noble Bank S.A. związana jest z negatywnym wpływem, jaki na reputację i postrzeganie banku na rynku może mieć skandal związany z ujawnieniem nagrań kontrowersyjnej rozmowy byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z przewodniczącym rady nadzorczej i większościowym udziałowcem Getin Noble Banku ? Leszkiem Czarneckim oraz z wszczęciem przez prokuraturę śledztwa w tej sprawie" - czytamy w komunikacie.

Według agencji, sprawa ta może mieć w przyszłości negatywny wpływ na współpracę banku z organem nadzoru, co jest szczególnie istotne w kontekście faktu, że Getin Noble Bank realizuje obecnie zatwierdzony przez KNF plan ochrony kapitału, w ramach którego bank zobowiązany jest do podwyższenia współczynników kapitałowych powyżej minimalnych poziomów wyznaczonych przez nadzór.

Agencja bierze pod uwagę fakt, że założone w planie ochrony kapitału dofinansowanie banku kwotą 1 mld zł zostało zagwarantowane przez głównego akcjonariusza (z czego część została już zrealizowana w bieżącym roku), jednak prawie połowa tej kwoty ma mieć formę emisji obligacji zamiennych na akcje typu contingent convertibles (CoCos), które nie wzmocnią bezpośrednio kapitału banku najwyższej jakości (tj. akcyjnego). EuroRating zwraca przy tym uwagę na fakt, że emisji obligacji tego typu nie przewiduje na razie polskie prawo (trwają dopiero prace nad wprowadzeniem tego instrumentu), podano także.

Plan ochrony kapitału Getin Noble Banku zakłada także przeprowadzanie kolejnych emisji podporządkowanych. W tym kontekście agencja zaznacza, że według stanu na połowę bieżącego roku bank miał 1,9 mld zł zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji podporządkowanych.

"EuroRating zwraca uwagę na wprowadzone w ubiegłym roku przez nadzór finansowy ograniczenia dotyczące oferowania przez banki tego typu obligacji, które w praktyce wykluczają możliwość ich nabywania przez inwestorów detalicznych. Potencjalnymi nabywcami obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku pozostają obecnie zatem praktycznie wyłącznie inwestorzy instytucjonalni. W powyższym kontekście EuroRating podkreśla fakt, że negatywny wpływ ostatnich wydarzeń na reputację i wiarygodność Getin Noble Banku na rynku kapitałowym (a także na notowania akcji i obligacji banku) może dodatkowo znacznie utrudnić bankowi w przyszłości pozyskiwanie kapitału na rynku, co wobec konieczności wykupu i refinansowania zapadających kolejnych serii obligacji (w tym podporządkowanych) może zwiększyć ryzyko braku realizacji planu ochrony kapitału zgodnie z harmonogramem, a także utrudnić finansowanie bieżącej działalności operacyjnej banku" - czytamy dalej.

Według EuroRating utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu GNB związane jest m.in. z niepewnością odnośnie realizacji (lub wydłużenia w czasie) planowanego przez bank wzmocnienia pozycji kapitałowej banku oraz restrukturyzacji działalności, mającej skutkować osiąganiem dodatnich wyników finansowych.

"Agencja zwraca także uwagę na dodatkowe ryzyko, jakie dla Getin Noble Banku oraz jego akcjonariuszy i obligatariuszy wiąże się z uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawą o wzmocnieniu nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku. Zgodnie z jedną z poprawek wniesionych do ustawy, w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej wymaganego prawem poziomu albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia, Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby uznaniowo podjąć decyzję administracyjną o przymusowym przejęciu banku przez inny bank. Przepisy tej ustawy (jeśli zostanie ona zatwierdzona przez Senat i podpisana przez Prezydenta) miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia" - podsumowano.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem