Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 554 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 367 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 826 mln zł wobec 418 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 469 mln zł wobec 1 079 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 595 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 6 075 mln zł rok wcześniej.

"W porównaniu z ubiegłym rokiem okres III kwartału 2018 roku był dla GK PGNiG bardzo udany. Wysokie ceny węglowodorów pozytywnie wpłynęły na przychody ze sprzedaży ropy i gazu, szczególnie w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie. Wzrosły również wolumeny i przychody ze sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie, a także wyniki sprzedaży energii elektrycznej w segmencie Wytwarzanie" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 2 824 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 465 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28 481 mln zł w porównaniu z 24 892 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5 769 mln zł wobec 5 256 mln zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o 15% r/r do 28,48 mld zł. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne grupy, które po trzech kwartałach sięgnęły 22,71 mld zł i były wyższe o 16% niż rok wcześniej. Jest to przede wszystkim konsekwencją wysokich kosztów pozyskania gazu przez segment Obrót i Magazynowanie, co z kolei wynika z rosnących cen węglowodorów, wskazała spółka.

"Poprawa wyników GK PGNiG to przede wszystkim zasługa segmentu Poszukiwanie i Wydobycie. Jego udział w EBITDA grupy wyniósł na koniec września 68%, co jest w dużym stopniu efektem wysokich cen węglowodorów na światowych rynkach. Korzystamy z tego jako grupa stale rozwijająca działalność upstream" - skomentował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 2 955 mln zł wobec 1 983 mln zł zysku rok wcześniej.

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu w III kwartale wzrosły o 46% r/r do 1,85 mld zł. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu wyniosły 0,6 mld zł i były wyższe o 89% r/r.

"Jest to zasługą zarówno wyższego wolumenu sprzedaży (+23% r/r), jak i wyższej średniej kwartalnej ceny surowca (+49% r/r, cena wyrażona w złotych). Wydobycie ropy naftowej i kondensatu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym zwiększyło się o ponad 7% r/r, do poziomu 118 tys. ton" - czytamy w komunikacie.

Przychody segmentu ze sprzedaży gazu wyniosły 1,08 mld zł i były wyższe o 37% r/r, co jest konsekwencją rosnących cen błękitnego paliwa, podano także.

Obrót i Magazynowanie

W III kwartale segment zwiększył przychody o 29% r/r do 5,55 mld zł, na co złożyły się wyższy o 2% wolumen sprzedanego gazu (5,50 mld m3) oraz wzrost cen paliwa.

"Za wzrost wolumenu sprzedaży odpowiadały przede wszystkim dostawy do klientów PGNiG Supply & Trading (0,86 mld m3, +91% r/r), a także do elektrowni i elektrociepłowni (0,53 mld m3, +51% r/r). Średnia cena kontraktów na TGE ważona wolumenem była w III kwartale 2018 roku o 19% wyższa niż przed rokiem" - czytamy dalej.

Zwiększenie wolumenu dostaw i rosnące ceny pozyskania paliwa przyczyniły się do wzrostu kosztów operacyjnych segmentu do 6,02 mld zł, a więc o 32% r/r.

"W III kwartale 2018 roku GK PGNiG odebrała 5 dostaw gazu skroplonego o łącznym wolumenie 0,63 mld m3 po regazyfikacji. Oznacza to wzrost o 35% rok do roku. Wszystkie dostawy zostały zrealizowane w ramach kontraktów długoterminowych z Qatargas" - podkreślono także.

Dystrybucja

Wyniki finansowe segmentu były zbliżone do ubiegłorocznych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,08 mld zł. Wolumen dystrybuowanego gazu był nieznacznie mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 1,95 mld m3 (-1%), co było spowodowane przede wszystkim mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo do celów grzewczych, podało PGNiG.

Wytwarzanie

"Segment odnotował bardzo dobre wynik sprzedaży energii elektrycznej. Dostarczony wolumen wyniósł 523 GWh i był o 28% wyższy niż w III kwartale 2017 roku, głównie w związku z rozruchem nowego bloku w EC Zofiówka. Przychody z tytułu sprzedaży energii wzrosły r/r aż o 58% do 0,11 mld zł. Jednocześnie o 15% do 2,94 PJ, spadła sprzedaż ciepła, co było konsekwencją wyższych niż przed rokiem o 0,9C temperatur w kwartale. Przychody ze sprzedaży ciepła zmniejszyły się r/r o 9% i wyniosły 0,13 mld zł. Na wyniki segmentu wpłynęła również rosnąca cena węgla kamiennego, czego efektem był wzrost kosztów operacyjnych o 12% r/r do 0,27 mld zł. Dynamika kosztów była jednak mniejsza niż przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 0,3 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 15%" - napisano także w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.