Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 285,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS. Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu non-IFRS skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w III kw. br. 88,3 mln zł wobec 64,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 187,6 mln zł wobec 117,2 mln zł zysku rok wcześniej, zaś w ujęciu non-IFRS - odpowiednio: 247,1 mln zł wobec 208,6 mln zł.

Wynik EBITDA w ujęciu non-IFRS wyniósł odpowiednio: 301,3 mln zł wobec 252,9 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 218,4 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 241,5 mln zł rok wcześniej (wg non-IFRO: 2 124,2 mln zł).

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 235,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 398,6 mln zł zysku rok wcześniej (w ujęciu non-IFRS - odpowiednio: 269,7 mln zł wobec 191,7 mln zł), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 678,3 mln zł w porównaniu z 5 403,5 mln zł rok wcześniej (wg non-IFRO: 6 286,2 mln zł).

Poziom rentowności w okresie 9 miesięcy 2018 roku wzrósł na poziomie EBITDA oraz zysku operacyjnego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o odpowiednio o 1,6 pkt proc. do 13,5% oraz o 0,5 pkt proc. do 8,4%. Ze względu na zdarzenie jednorazowe jakie miało miejsce w trzecim kwartale 2017 roku i dodatkowy zysk ze sprzedaży części udziałów w Formula Systems, jaki odnotowano w tamtym okresie, w trzech kwartałach tego roku obniżeniu o 3,1 pkt proc. uległa marża zysku netto, podano w raporcie.

"Poprawa marży operacyjnej widoczna była na rynku polskim, gdzie wzrosła ona o 6,3 pkt proc. Znacząco wzrosła rentowność w sektorze Finanse i Bankowość, poprawa marży widoczna była również w Administracji Publicznej. Nieznacznie niższą rentowność na poziomie EBIT odnotowano na rynku izraelskim (-0,2 pkt proc.), co spowodowane było głównie wzrostem kosztów amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA). Koszty te powstały w wyniku odzyskania kontroli nad Grupą Formula i były wynikiem rozpoznania na tej transakcji dodatkowych wartości niematerialnych podlegających amortyzacji" - czytamy dalej.

Niewielki spadek marży zysku operacyjnego nastąpił również w segmencie Asseco International (-0,2 pkt proc.), co spowodowane było wyższą dynamiką wzrostu przychodów niż EBIT, podano dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 125,6 mln zł wobec 218,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.