Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 4,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,84 mln zł wobec 4,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 11,82 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 15,39 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 33,8 mln zł w porównaniu z 46,12 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 16,5 mln zł wobec 16,82 mln zł rok wcześniej.

W działalności operacyjnej w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. grupa osiągnęła wyższe wyniki finansowe w stosunku do wyników w okresie porównawczym, w tym :

* wpływy z wierzytelności 63 487 tys. zł, wyższe o 19 501 tys. zł - wzrost o 44%,

* inne przychody operacyjne 3 391 tys. zł ,wyższe o 1 262 tys. zł - wzrost o 59%,

* zysk brutto na sprzedaży 33 801 tys. zł, wyższy o 4 307 tys. zł - wzrost o 15%, podano w raporcie.

"Chcemy zauważyć, że pomiędzy sumą wpłat z wierzytelności nabytych a przychodami operacyjnymi z wierzytelności występuje różnica wynikająca z przyjętego od 1 stycznia 2018r. modelu wyceny wierzytelności z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (zamortyzowany koszt). Skutki tej wyceny mają wpływ na wysokość przychodów z wierzytelności. W przeciwieństwie do zasad stosowanych w latach ubiegłych przychód z wierzytelności jest korygowany o poniesione opłaty egzekucyjne, które w okresie objętym sprawozdaniem finansowym osiągnęły wskaźnik 20,5% wpłat" - wskazano w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 11,1 mln zł wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.