Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - PKP Cargo odnotowało 104,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 32,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Bardzo dobre wyniki Grupy PKP Cargo po III kwartale 2018 roku to efekt naszej ciężkiej pracy, wszystkich osób od najniższego do najwyższego stanowiska w Grupie. Razem pracujemy nad poprawą efektywności, podniesieniem konkurencyjności naszych usług, razem dbamy o to, aby nasi klienci byli zadowoleni ze współpracy z PKP Cargo. Mogę więc powiedzieć, że z tych powodów nasze bardzo dobre wyniki finansowe, nie są dla mnie żadnym zaskoczeniem" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 141,76 mln zł wobec 57,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 1 329,38 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 192,89 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 194,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 51,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 3 839,26 mln zł w porównaniu z 3 459,74 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2018 r. wynik EBIT wyniósł 275,7 mln zł i wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 173,2 mln zł (169,1%).

"Wyjaśnienia najważniejszych zmian wpływających na poziom wyniku EBIT w okresie 9 miesięcy 2018 r. w porównaniu do 9 miesięcy 2017 r. zostały opisane poniżej:

- wzrost przychodów ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych (w tym głównie przychodów z tytułu usług przewozowych oraz spedycyjnych) wynikał z wyższych cen przewozowych oraz z większych przewozów (wzrost masy towarowej o 3% r/r, wzrost pracy przewozowej o 1,5% r/r). [...];

- wzrost kosztów zużycia materiałów i energii wynikał głównie ze wzrostu kosztów zużycia paliwa o 34,6 mln zł w wyniku większych przewozów realizowanych w trakcji spalinowej na skutek remontów prowadzonych na liniach PLK i w związku z tym realizowania części przewozów objazdami, wzrostu przewozów zrealizowanych przez Grupę PKP Cargo oraz wzrostu cen jednostkowych paliwa. Zanotowano również wzrost zużycia energii elektrycznej, gazowej i wody o 20,1 mln zł głównie na skutek wzrostu przewozów w Grupie PKP Cargo;

- wzrost kosztów usług obcych nastąpił głównie w pozycji kosztów czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru o 34 mln zł (większa liczba sztuk oraz wyższa cena najmowanego taboru, w związku z realizacją zwiększonych przewozów Grupy PKP Cargo). W związku ze wzrostem pracy przewozowej o 1,5% zwiększyły się koszty dostępu do linii zarządców infrastruktury kolejowej o 14,7 mln zł. Dodatkowo w związku z wysokim popytem na usługi spedycji kolejowej Grupa PKP Cargo w większym stopniu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, co znalazło swój wyraz we wzroście kosztów usług transportowych o 17,5 mln zł;

- wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynikał głównie z podwyżek wynagrodzeń w spółkach Grupy PKP Cargo. Mająca największy wpływ na wzrost kosztów świadczeń pracowniczych podwyżka wynagrodzeń została przyznana 1 września 2017 r. pracownikom jednostki dominującej (największe zatrudnienie w Grupie PKP Cargo). Z dniem 1 września 2018 r. miała miejsce podwyżka wynagrodzeń na podstawie porozumienia z dnia 15 czerwca 2018 r. pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych w PKP Cargo S.A.;

- na pozostałe zmiany mające pozytywny wpływ na wynik EBIT składają się głównie: wzrost wyniku na sprzedaży towarów i materiałów o 7,5 mln zł (wzrost sprzedaży nagromadzonego złomu, przy wyższych cenach sprzedaży), spadek kosztów dotyczących podatków i opłat o 5,9 mln zł oraz spadek wartości rezerw w zakresie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych o 12,0 mln zł" - czytamy w raporcie.

W trakcie 9 miesięcy 2018 r. Grupa PKP Cargo utrzymała pozycję zdecydowanego lidera rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Udział grupy w polskim rynku był w tym okresie równy 44,2% (-0,8 pkt proc. r/r) pod względem przewiezionej masy towarowej oraz 48,3% (-3,7 pkt proc. r/r) według wykonanej pracy przewozowej. W samym III kwartale 2018 r. udział Grupy PKP Cargo wyniósł 45,1% (+0,6 pkt proc. r/r) według masy towarowej oraz 48,2% (-2,7 pkt proc. r/r) według pracy przewozowej, przypomniano.

Grupa za 9 miesięcy 2018 r. poniosła nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe taboru P3) w wysokości 476,8 mln zł, tj. więcej o 43,6% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Największa część nakładów inwestycyjnych za okres 9 miesięcy 2018 r. w Grupie PKP Cargo została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw oraz zakupy wagonów - łącznie 441,4 mln zł (tj. 92,6 % nakładów inwestycyjnych ogółem), czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 211,35 mln zł wobec 54,61 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem