Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,04 mln zł wobec 12,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 423,81 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 240,2 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 21,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 091,03 mln zł w porównaniu z 849,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 14,42 mln zł wobec 12,56 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Stalprofil S.A. osiągnęła w III kwartale 2018 r. korzystne wyniki finansowe będące pochodną dobrej sytuacji rynkowej, zarówno w segmencie stalowym, jak i w segmencie infrastruktury (obejmującej sprzedaż izolowanych rur stalowych na rynku gazowym, jak i wykonawstwo gazociągów przesyłowych)" - czytamy w raporcie.

W III kwartale 2018 r. grupa sprzedała łącznie ok. 65 tys. ton wyrobów hutniczych. Łączny wolumen sprzedaży stali był wyższy o prawie 17% r/r. Grupa zawdzięcza ten wynik swojej aktywności rynkowej, zbudowanej szerokiej ofercie asortymentowej i wydajnej infrastrukturze logistycznej. Po przeprowadzonej modernizacji i rozbudowie, oba składy handlowe Stalprofili - w Dąbrowie Górniczej i Katowicach - dysponują nowoczesnym zapleczem logistycznym i dzięki temu mają duże zdolności przeładunkowe i możliwość oferowania szerokiej gamy towarów, podano także.

Na wyniki segmentu stalowego pozytywny wpływ miały też efekty działalności spółki zależnej KOLB, która w III kwartale 2018 r. sprzedała 793 tony konstrukcji stalowych.

"W III kwartale 2018 r. segmentem, który wygenerował większą część przychodów grupy był segment infrastruktury sieci przesyłowych gazu i innych mediów. Wpływ na to miały głównie kontrakty realizowane na rzecz OGP Gaz-System S.A. przez konsorcjum firm: Izostal S.A. i Stalprofil S.A., w ramach zawartej w 2015 r. Umowy Ramowej na dostawy rur DN1000 i DN700 w izolacji zewnętrznej i wewnętrznej. Spośród rozstrzygniętych do 30.09.2018 przetargów w ramach Umowy Ramowej łącznie na 766 km rur, konsorcjum Izostal S.A./Stalprofil S.A. bierze udział w dostawach 620 km, tj. ponad 80% rozdzielonej dotychczas puli zamówień. Świadczy to o skuteczności grupy w konkurowaniu z pozostałymi 10 firmami/konsorcjami z Europy i Azji, zakwalifikowanymi do udziału w bieżącej kilkuletniej perspektywie inwestycyjnej Gaz-System S.A., kończącej się w roku 2019" - czytamy dalej.

W roku bieżącym Izostal utrzymuje historycznie największy portfel zamówień (dla przykładu, na IV 2018r. Izostal S.A. posiadał zamówienia na wartość około 500 mln zł z terminem realizacji na najbliższe 12 miesięcy). Około 80% z tej puli stanowią zamówienia posiadane z Gaz-System S.A., natomiast pozostała część to inni odbiorcy zarówno krajowi jak i zagraniczni, podano także.

"Głównym zamawiającym segmentu pozostaje zatem OGP Gaz-System S.A. Niemniej grupa, dążąc do dywersyfikacji odbiorców, zwiększa dostawy rur izolowanych na rynek europejski" - podsumowano.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.