Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 459 364 zł poprzez emisję nie więcej niż 918 728 akcji serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło umowę z Rockbridge Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania trzema funduszami inwestycyjnym zamkniętymi: Altus 9 FIZ, SS1 FIZ oraz NGU FIZ, podał Altus.

Tarczyński odnotował 13,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 1,93 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 3,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton ocenia, że pomimo dzisiejszego pożaru w zakładzie w Wieluniu, spółka jest w stanie zapewnić moce produkcyjne niezbędne do zaspokojenia bieżących potrzeb, podał Wielton.

Ferrum miało ok. 252,35 mln zł skonsolidowanych przychodów (+5,3% r/r) i 0,17 mln zł straty netto w okresie I-III kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

CDRL podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł.Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności, podała spółka.

Cele zaprezentowanego dziś projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP) są zbieżne z kierunkami rozwoju realizowanymi przez Grupę Tauron, podała spółka. W związku z PEP, Tauron podjął prace nad aktualizacją strategii na lata 2016-2025 w zakresie kształtowania miksu wytwórczego, a jej efekty przedstawi po I kw. 2019 r., zapowiedziano także.

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Lorenzo Tassan-Bassuta na stanowisko wiceprezesa od 1 stycznia 2019 roku, podał bank.

Strategia Elektrotimu na lata 2019-2022 przedkłada wzrost osiąganej marży nad znaczące zwiększanie przychodów, poinformował prezes Andrzej Diakun.

Grupa Lotos oraz dotychczasowe konsorcjum 9 banków podpisały kolejny aneks do umowy kredytowej z 10 października 2012 roku na refinansowanie zapasów ropy naftowej i produktów należących do spółki, podał Lotos. Na mocy aneksu, z dniem 20 grudnia 2018 r. okres kredytowania zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy przy zachowaniu jego aktualnego limitu tj. 400 mln USD.

Nakłady inwestycyjne grupy Enei na 2018 r. nie są zagrożone i zostaną w pełni zrealizowane, zapowiedział prezes Mirosław Kowalik. Poziom wykonania planu nakładów wyniosły 60% w okresie I-III kw. br.

Zarząd Gino Rossi w ramach przeglądu opcji strategicznych bierze pod uwagę różne scenariusze dla Simple Creative Products, a scenariuszem, jakiemu nadano priorytet i który w dalszym ciągu jest realizowany, jest sprzedaż Simple CP, podało Gino Rossi.

Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje plan produkcji węgla na ten rok, wynoszący 9 mln ton, a także realizację nakładów inwestycyjnych w kwocie 496 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Artur Wasilewski.

Elektrotim ocenia, że IV kw. br. pozwoli na poprawę wyników grupy w ujęciu narastającym, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Diakuna. Według niego, charakter sezonowości w sprzedaży grupy pozwoli też na przekroczenie 300 mln zł przychodów w br.

W jednym z dwóch zakładów Wieltonu w Wieluniu wybuchł pożar, podała spółka. Natychmiast przeprowadzono ewakuację personelu. Dokładne informacje o stratach poniesionych wskutek pożaru zostaną podane niezwłocznie do wiadomości po ich oszacowaniu.

Ferrum miało ok. 252,35 mln zł skonsolidowanych przychodów (+5,3% r/r) i 0,17 mln zł straty netto w okresie I-III kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

P.A. Nova podpisała umowę o roboty budowlane z Lidlem, podała spółka. Przedmiotem umowy jest realizacja kompletnej inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu obiektu handlowo-usługowego. Wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 8 695 257,47 zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że przedłuży rozmowy w sprawie przejęcia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) i zamknie transakcję prawdopodobnie w I kw., poinformował prezes Daniel Ozon.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy, że do końca I kwartału 2019 r. uda się jej podpisać term sheet w sprawie przejęcia kontroli nad aktywami lub współpracy kapitałowej z Prairie Mining Limited, poinformował prezes Daniel Ozon.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) finalizuje prace nad ok. 750 mln zł finansowania z konsorcjum banków i 250 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), poinformował prezes Daniel Ozon.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wydobędzie w tym roku 15 mln ton węgla, a w przyszłym roku wzrost produkcji wyniesie kilka procent, poinformował prezes Daniel Ozon.

Torpol ocenia, że IV kw. br. pod względem przychodów i wyników finansowych okaże się podobny do III kw. br., poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Natomiast przyszły rok powinien być - w ocenie prezesa - nie gorszy niż 2018.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakłada, że będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r., poinformował prezes Daniel Ozon.

IMS zamierza uczestniczyć w zawiązaniu spółki celowej do projektu szaf grających Muzola, podała spółka. IMS ocenia potencjał polskiego rynku, od którego Grupa IMS rozpocznie ekspansję w tym segmencie, na kilka tysięcy sztuk przy średniej cenie jednego urządzenia w wysokości 10-15 tys. zł, poinformował ISBnews wiceprezes Piotr Bielawski.

Marvipol Development ma potencjał, by w kolejnych okresach pochwalić się równie dobrymi wynikami, jak w III kw. 2018 r., poinformował prezes Mariusz Książek.

Przychody z aktualnego portfolio produktów Vivid Games ustabilizowały się znacząco wyższym organicznym poziomie w porównaniu do wcześniejszych kwartałów, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny.

Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple Creative Products od Gino Rossi, podała spółka.

Marvipol Development 1, spółka zależna Marvipol Development, zawarła z tworzącymi konsorcjum i ponoszącymi solidarną odpowiedzialność spółkami Aldesa Construcciones, Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Nowa Energia (generalny realizator) umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych i zarządzanie dla inwestycji Central Park Ursynów, podał Marvipol Development. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 50,3 mln zł netto.

KCI odnotowało 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprofil odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mennica Polska podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale zarządu, podała spółka.

Lubelski Węgiel Boganka odnotowała 9,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 12,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 16,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol odnotował 16,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 152,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 204,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem