Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 459 364 zł poprzez emisję nie więcej niż 918 728 akcji serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne.

Spółka podała, że oferta publiczna zostanie przeprowadzona bez sporządzania prospektu w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów: (i) będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; lub (ii) inwestorów, z których każdy nabędzie akcje serii L o wartości liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia wynoszącej co najmniej 100 000 euro.

Oferta zostanie przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

"Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały nr 5 NWZ podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L będzie jednym z istotnych czynników wsparcia spółki w realizacji jej strategii akwizycji. Wpływy z emisji akcji zostaną wykorzystane na sfinansowanie zakupu i/lub objęcia udziałów i/lub akcji w spółkach zgodnie ze strategią rozwoju spółki i jej grupy. Potencjalne projekty akwizycyjne dotyczyć będą głównie rynków europejskich - część podmiotów, których dotyczyć mogą potencjalne akwizycje operuje na rynkach Grupy Famicord co umożliwia osiągnięcie synergii rynkowych i finansowych" - czytamy w raporcie.

W portfolio potencjalnych projektów, w których rozważane może być zaangażowanie jako celu akwizycyjnego, aktualnie identyfikowanych jest kilkanaście podmiotów, których wstępna szacowana łączna wycena wynosi ok. 25 mln euro.

Kilka dni temu prezes PBKM Jakub Baran poinformował, iż spółka zakłada, że środki z emisji akcji wykorzysta w ciągu 12 miesięcy. Prezes powiedział także, że spółka ze względu na słabą sytuację na warszawskiej giełdzie oczekuje dalszego zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów. Stwierdził, że w deklaracjach inwestorów widać bardzo duże zainteresowanie emisją, a PBKM ocenia, że optymalna ceną za jedną akcję w byłoby 60 zł.

PBKM zawarł umowę o oferowanie akcji serii L z Santander Bank Polska, działającym przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Biuro Maklerskie, który będzie pełnić funkcję Wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu.

"Przewiduje się, że oferta publiczna zostanie przeprowadzona do końca 2018 r." - podano.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.