Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy

Rzeczpospolita

--Vectra i Multimedia znowu rozmawiają o fuzji

--Firmom budującym mieszkania grozi upadek. Winna jest ustawa o uwłaszczeniu

--Szpitale planują wydatki na ślepo, nie mają danych z NFZ

--W najbliższych miesiącach gaz będzie znacznie droższy niż rok temu. Firmy już cierpią i szukają możliwośco ograniczenia kosztów z tym związanych

--Solidarność dalej chce walczyć o szerszy zakaz handlu

Parkiet

-- Nowy szef KNF musi odbudować zaufanie do tego urzędu

--Trzeci kwartał dla niektórych spółek z GPW okazał się bardzo udany

Dziennk Gazeta Prawna

-- W samorządach pojawił się pomysł, by wspólnymi siłami zaskarżyć podwyżki energii w Urzędzie Regulacji Energetyki

-- NIK ma zastrzeżenia do wdrażania JPK i nadzoru nad użyciem tych danych

-- Po 1 grudnia pacjenci nadal będą otrzymywać papierowe zwolnienia, bo lekarze nie chcą się zgodzić na przymusową elektronizację

Puls Biznesu

--Polska będzie mniej konkurencyjna, handel odrzuci wyższe ceny, niskie marże spadną jeszcze bardziej , wzrośnie czarna strefa ? to niektóre z konsekwencji wyższego VAT-u na leki weterynaryjne

--Weksle na 108 mln zł od znanych biznesmenów zamiast aresztu ? to propozycja obrońców twórcy Altus TFI Piotra Osieckiego. W poniedziałek sąd zdecyduje czy przedłużyć mu areszt

ISBnews

--Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 459 364 zł poprzez emisję nie więcej niż 918 728 akcji serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne.

--Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło umowę z Rockbridge Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania trzema funduszami inwestycyjnym zamkniętymi: Altus 9 FIZ, SS1 FIZ oraz NGU FIZ, podał Altus.

--Tarczyński odnotował 13,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--CI Games odnotowało 1,93 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 3,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Wielton ocenia, że pomimo dzisiejszego pożaru w zakładzie w Wieluniu, spółka jest w stanie zapewnić moce produkcyjne niezbędne do zaspokojenia bieżących potrzeb, podał Wielton.

--Ferrum miało ok. 252,35 mln zł skonsolidowanych przychodów (+5,3% r/r) i 0,17 mln zł straty netto w okresie I-III kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

--CDRL podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł.Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności, podała spółka.

--Cele zaprezentowanego dziś projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP) są zbieżne z kierunkami rozwoju realizowanymi przez Grupę Tauron, podała spółka. W związku z PEP, Tauron podjął prace nad aktualizacją strategii na lata 2016-2025 w zakresie kształtowania miksu wytwórczego, a jej efekty przedstawi po I kw. 2019 r., zapowiedziano także.

--Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Lorenzo Tassan-Bassuta na stanowisko wiceprezesa od 1 stycznia 2019 roku, podał bank.

--Strategia Elektrotimu na lata 2019-2022 przedkłada wzrost osiąganej marży nad znaczące zwiększanie przychodów, poinformował prezes Andrzej Diakun.

--Grupa Lotos oraz dotychczasowe konsorcjum 9 banków podpisały kolejny aneks do umowy kredytowej z 10 października 2012 roku na refinansowanie zapasów ropy naftowej i produktów należących do spółki, podał Lotos. Na mocy aneksu, z dniem 20 grudnia 2018 r. okres kredytowania zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy przy zachowaniu jego aktualnego limitu tj. 400 mln USD.

--Nakłady inwestycyjne grupy Enei na 2018 r. nie są zagrożone i zostaną w pełni zrealizowane, zapowiedział prezes Mirosław Kowalik. Poziom wykonania planu nakładów wyniosły 60% w okresie I-III kw. br.

--Zarząd Gino Rossi w ramach przeglądu opcji strategicznych bierze pod uwagę różne scenariusze dla Simple Creative Products, a scenariuszem, jakiemu nadano priorytet i który w dalszym ciągu jest realizowany, jest sprzedaż Simple CP, podało Gino Rossi.

--Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje plan produkcji węgla na ten rok, wynoszący 9 mln ton, a także realizację nakładów inwestycyjnych w kwocie 496 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Artur Wasilewski.

--Elektrotim ocenia, że IV kw. br. pozwoli na poprawę wyników grupy w ujęciu narastającym, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Diakuna. Według niego, charakter sezonowości w sprzedaży grupy pozwoli też na przekroczenie 300 mln zł przychodów w br.

--W jednym z dwóch zakładów Wieltonu w Wieluniu wybuchł pożar, podała spółka. Natychmiast przeprowadzono ewakuację personelu. Dokładne informacje o stratach poniesionych wskutek pożaru zostaną podane niezwłocznie do wiadomości po ich oszacowaniu.

--Ferrum miało ok. 252,35 mln zł skonsolidowanych przychodów (+5,3% r/r) i 0,17 mln zł straty netto w okresie I-III kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

--P.A. Nova podpisała umowę o roboty budowlane z Lidlem, podała spółka. Przedmiotem umowy jest realizacja kompletnej inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu obiektu handlowo-usługowego. Wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 8 695 257,47 zł.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że przedłuży rozmowy w sprawie przejęcia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) i zamknie transakcję prawdopodobnie w I kw., poinformował prezes Daniel Ozon.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy, że do końca I kwartału 2019 r. uda się jej podpisać term sheet w sprawie przejęcia kontroli nad aktywami lub współpracy kapitałowej z Prairie Mining Limited, poinformował prezes Daniel Ozon.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) finalizuje prace nad ok. 750 mln zł finansowania z konsorcjum banków i 250 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), poinformował prezes Daniel Ozon.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wydobędzie w tym roku 15 mln ton węgla, a w przyszłym roku wzrost produkcji wyniesie kilka procent, poinformował prezes Daniel Ozon.

--Torpol ocenia, że IV kw. br. pod względem przychodów i wyników finansowych okaże się podobny do III kw. br., poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Natomiast przyszły rok powinien być - w ocenie prezesa - nie gorszy niż 2018.

--Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakłada, że będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r., poinformował prezes Daniel Ozon.

--IMS zamierza uczestniczyć w zawiązaniu spółki celowej do projektu szaf grających Muzola, podała spółka. IMS ocenia potencjał polskiego rynku, od którego Grupa IMS rozpocznie ekspansję w tym segmencie, na kilka tysięcy sztuk przy średniej cenie jednego urządzenia w wysokości 10-15 tys. zł, poinformował ISBnews wiceprezes Piotr Bielawski.

--Marvipol Development ma potencjał, by w kolejnych okresach pochwalić się równie dobrymi wynikami, jak w III kw. 2018 r., poinformował prezes Mariusz Książek.

--Przychody z aktualnego portfolio produktów Vivid Games ustabilizowały się znacząco wyższym organicznym poziomie w porównaniu do wcześniejszych kwartałów, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny.

--Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple Creative Products od Gino Rossi, podała spółka.

--Marvipol Development 1, spółka zależna Marvipol Development, zawarła z tworzącymi konsorcjum i ponoszącymi solidarną odpowiedzialność spółkami Aldesa Construcciones, Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Nowa Energia (generalny realizator) umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych i zarządzanie dla inwestycji Central Park Ursynów, podał Marvipol Development. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 50,3 mln zł netto.

--KCI odnotowało 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Stalprofil odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Mennica Polska podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale zarządu, podała spółka.

--Lubelski Węgiel Boganka odnotowała 9,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Selena FM odnotowała 12,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 16,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol odnotował 16,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Enea odnotowała 152,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 204,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem