Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Brastera - w związku z brakiem wymaganego kworum - nie głosowali podczas dzisiejszego nadzwyczajnego zgromadzenia za podwyższeniem kapitału w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka.

"Emitent informuje, iż z uwagi na brak kworum na dzisiejszym NWZ nie poddano pod głosowanie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru, a w związku z powyższym bezprzedmiotowe było głosowanie nad uchwałami w przedmiocie zmiany statutu spółki oraz w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki" - czytamy w raporcie.

Ponadto z uwagi na brak kandydatur na członka rady nadzorczej nie odbyło się głosowanie nad uchwałami w przedmiocie powołania nowego członka rady nadzorczej oraz w przedmiocie wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej, podano także.

Akcjonariusze Brastera mieli dziś zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Braster podał w uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, że w związku z koniecznością pozyskania środków na zwiększenie kapitału obrotowego oraz pokrycie dodatkowych kosztów związanych z rozwojem urządzenia Braster Tester i jego komercjalizacji, zarząd nie rekomenduje zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru.

Pod koniec sierpnia br. zarząd Brastera poinformował, że realizując przegląd opcji strategicznych oszacował, iż realizacja celów strategicznych wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln zł.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.