Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Nie planujemy rekonstrukcji rządu - mówi marszałek Senatu Stefan Karczewski

--Fiskus zgadza się, by firma rozliczyła wszystkie raty leasingowe, jeśli umowę na auto podpisze do końca roku

--Przedsiębiorcy skarżą się do prezydenta twierdząc, że coraz częściej łamane są zasady konsultacji projektów ustaw i chcą mediacji

--Prawie 4 mld faktur VAT przeanalizował w 2018 roku fiskus - podejrzenia wzbudziło 194 tys.

-- Zakaz reklam jest omijany. Leki wciąż wyjeżdżają z Polski i nie starcza ich dla chorych, a w 20% aptek brakuje farmaceuty

Parkiet

-- Rozdźwięk pomiędzy projektem polskiej polityki energetycznej, a planami przedstawionymi właśnie przed Komisją Europejską jest ogromny

-- Rynek komunikatorów i wirtualnych asystentów notuje potężny wzrost - LiveChat chce być beneficjentem tego wzrostu - mówi prezes Mariusz Ciepły

Dziennik Gazeta Prawna

-- Resort przedsiębiorczości buduje organizację, która ma ułatwić polskim pracodawcom lobbowanie w Brukseli - pod warunkiem, że za to zapłacą i to nawet 180 tys. zł miesięcznie

-- Rząd chce stworzenia nowego funduszu, który będzie miał możliwość kupowania udziałów w prywatnych firmach. Na razie nie wiadomo jakich

--Polscy operatorzy nie wydali na sieć piątej generacji prawie nic

Puls Biznesu

--Głosowanie nad układem GetBacku zaplanowane jest na 22 stycznia

--Ursus jest gotowy sprzedać fabryki

--Prezes Budimeksu szacuje, że koszt waloryzacji 150 kontraktów, wartych 55 mld zł, sięgnie 2,6 mld zł. Drugą opcją jest zerwanie wielu z nich

ISBnews

--Open Finance odnotował 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) przyjął aktualizację Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021. Cele strategiczne w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%, podał bank.

--Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie przez mBank środków z tytułu emisji dwóch serii obligacji podporządkowanych w łącznej kwocie 750 mln zł do instrumentów Tier II, podał bank.

--Nestmedic ma umowę z publiczną, krajową placówką służby zdrowia w Białej Podlaskiej. To pierwsza umowa spółki z publiczną, krajową placówką służby zdrowia. Spółka planuje wdrożenie systemu Pregnabit (mobilnego KTG) w bialskim szpitalu w tym roku.

--Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił zgody na nabycie przez Polskie ePłatności akcji spółki PayUp. Polska, poinformował OPTeam.

--Polska Grupa Energetyczna (PGE) wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem pozostałych 30% udziałów w spółce zależnej PGE EJ1, podała grupa.

--PKN Orlen zaprasza na InfoDay - spotkanie dla startupów z obszaru elektromobilności, zainteresowanych udziałem w programie akceleracyjnym Pilot Maker Elektro ScaleUp, które odbędzie się 29 listopada w Warszawie, podał koncern. Jego uczestnicy mają szansę na uzyskanie grantu w wysokości do 550 tys. zł. Co najmniej 23 najlepsze innowacje zostaną wdrożone komercyjnie przez partnerów programu, w tym w PKN Orlen.

--Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisały umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o wartości 52,5 mln zł na realizację projektu pn. "Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx", podał NFOŚiGW.

--Tauron zorganizuje dzień informacyjny dla startupów zainteresowanych udziałem w programie Pilot Maker Elektro ScaleUp 29 listopada w Warszawie, podała spółka. Główny obszar zainteresowania programu to elektromobilność.

--Getin Noble Bank oczekuje spadku kosztów ryzyka w segmencie kredytów detalicznych do 5% w najbliższych miesiącach i niższych poziomów, poinformował członek zarządu Michał Romanowski.

--Rada nadzorcza IMS pozytywnie zaopiniowała projekt "Muzola" i wyraziła zgodę na udział w spółce celowej, podał IMS.

--Idea Bank zanotował wzrost kosztów finansowania - do 0,57% na koniec września br. wobec 0,54% na koniec czerwca w związku z sytuacją medialną wokół spółki. Bank oczekuje, że zmiana struktury pasywów w dłuższym okresie pozwoli ograniczyć lub zahamować wzrost kosztów ryzyka, wynika z wypowiedzi zarządu.

--Echo Investment planuje przyspieszenie w sektorze nieruchomości biurowych w 2019 r., wynika z wypowiedzi członków zarządu. Powierzchnia projektów uruchamianych w 2019 r. może wynieść ok. 126 tys. m2 GLA wobec ok. 81 tys. m2 rozpoczynanych w 2018 r.

--Echo Investment ocenia, że może wyjść na rynek z publiczną emisją obligacji o wartości ok. 50 mln zł w IV kw. br., poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Resztę publicznego programu emisji obligacji spółka będzie starała się wykorzystać w I kw. 2019 r.

--Idea Bank w ramach procesu polubownego zawarł ugody z 34 klientami, którzy posiadają obligacje GetBacku, poinformował członek zarządu Idea Banku Tomasz Górski. Bank nie tworzył dodatkowych rezerw na ten cel w III kw.

--Echo Investment oczekuje "silnego" IV kw. 2018 r., w którym na wynik finansowy wpłynie m.in. przekazanie ok. 500 lokali mieszkalnych i ponowna wycena kilku projektów biurowych i handlowych, poinformował wiceprezes Maciej Drozd.

--Infoscan podpisał z Bayard Medical SAS list intencyjny w sprawie współpracy przy dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder, podała spółka.

--Przesunięcie budżetów i działań marketingowych klientów z sezonu wakacyjnego na wrzesień i październik powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki Sare w IV kwartale br., poinformował członek zarządu spółki Tomasz Kuciel.-

--Zarząd Dekpolu nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy finansowej zakładającej osiągnięcie w całym roku obrotów na poziomie 800 mln zł, podała spółka. Przychody Grupy Dekpol wzrosły o 59% do 571,8 mln zł w ujęciu r/r.

Ceny energii w hurcie kupowanej na 2019 r. wzrosły o ok. 127 zł/MWh w stosunku do 2018 r. w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Henryk Baranowski.

--Dellia Investments Projekt Echo 115, spółka zależna od Echo Investment, podpisała przedwstępną umowę z LUX Europa III S.a r.l., dotyczącą sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującą m.in. grunt w Warszawie, na którym realizowany jest pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich –Biura Przy Bramie, podało Echo Investment. Cena bazowa transakcji ma wynieść ok. 74,3 mln euro.

--Postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wykazały, że wrocławskie firmy windykacyjne GetBack i Vex stosowały niewłaściwe praktyki związane z odzyskiwaniem należności, podał Urząd. Spółki poniosą karę finansową.

--Getin Noble Bank (GNB) po zauważalnym odpływie środków klientów z depozytów i rachunków bieżących widzi stabilizowanie się sytuacji i powrót odpływów do normalnych poziomów - sprzed publikacji medialnych na temat spółki, poinformowali przedstawiciele banku.

--Getin Noble Bank w tym tygodniu wznowi rozmowy z Idea Bankiem dotyczące potencjalnej fuzji. Decyzja w sprawie połączenia jeszcze nie zapadła, poinformował prezes GNB Artur Klimczak.

--Asseco Poland podpisało kontrakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB), podała spółka. Działają one w ramach Platformy Usług Elektronicznych (PUE), którą udostępnia ZUS. Wartość umowy to 23,2 mln zł brutto. Jej realizację zaplanowano na 4 lata.

--Esotiq odnotowało 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 900 mln zł na lata 2019-2020 i ok. 200 mln zł do realizacji jeszcze w 2018 r., podała spółka.

--Azimo, platforma do przelewów pieniężnych online, uruchomił w Polsce usługę dla klientów, którzy chcą wysyłać pieniądze za granicę, podało MCI Capital. Ten ruch ma na celu wejście na wart 6 mld USD polski rynek przekazów pieniężnych, który od 2013 roku urósł czterokrotnie. Azimo jest spółką portfelową Funduszu MCI.TechVentures.

--Mirbud odnotował 6,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--GetBack potwierdził, że prowadzi negocjacje na zasadzie wyłączności z Hoist Finance A.B., podała spółka. Hoist Finance A.B. jest zainteresowany nabyciem aktywów emitenta za kwotę przekraczającą 1 mld zł.

--Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po rozpatrzeniu wniosku Bytomia o zawieszenie notowań akcjami tej spółki w związku z planowanym połączeniem z Vistula Group zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami Bytomia od 29 listopada 2018 r., podała GPW.

--Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE, przewidziany do realizacji w latach 2018-2021, wynosi ok. 2,2 mld zł netto, podała spółka.

--Bytom odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Sare odnotowało 0,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Qumak odnotował 7,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 10,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--ZUE odnotowało 0,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--LiveChat Software odnotował 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2018/2019 (lipiec-wrzesień 2018 r.) wobec 12,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--GK Immobile odnotowała 7,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Echo Investment odnotowało 31,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 52,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Idea Bank odnotował 32,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 97,43 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

--Trans Polonia odnotowała 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Getin Noble Bank odnotował 14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 72,14 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem