Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 13,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 88,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W III kwartale 2018 roku Grupa Getin Holding osiągnęła wynik netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie 13,9 mln zł względem 17 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych). Głównym motorem wzrostu w raportowanym okresie, po raz kolejny, okazała się działalność zagraniczna Grupy. W III kwartale br. wynik netto spółek zagranicznych ukształtował się na poziomie 36 mln zł względem 25,4 mln zł osiągniętych w III kw. 2017 roku (wzrost o +42,1%)" - czytamy w komunikacie.

Łączny zysk netto dla segmentów zagranicznych za 9 miesięcy 2018 roku, wyniósł 84,7 mln zł i był o 119% wyższy względem analogicznego okresu w 2017 roku, podano także.

W ujęciu ogółem (wraz z wynikiem przypisanym udziałowcom niekontrolującym) w III kw. br. odnotowano 0,47 mln zł straty netto wobec 133,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 247,08 mln zł wobec 238,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 26,02 mln zł wobec 108,85 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 28,27 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 28,08 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. Getin Holding miał 147,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 148,1 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 4,97 mln zł wobec 3,42 mln zł straty rok wcześniej.

"Sytuacja naszych spółek na rynkach zagranicznych jest bardzo dobra. Korzystamy z koniunktury, czego efektem są osiągane wyniki. Obecna kondycja naszego biznesu to również zasługa sukcesu optymalizacji, jaką przeprowadziliśmy po kryzysie ukraińskim. Dowodem na to są rezultaty osiągane przez nasze spółki na Ukrainie i w Rosji. Również wyniki wypracowane w Rumunii pozwalają także i na ten rynek patrzeć z dużym optymizmem" - powiedział prezes Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

"Obecnie obserwujemy także poprawę sytuacji na Białorusi, której rynek na początku roku cechowały pewne turbulencje. III kwartał również na białoruskim rynku przyniósł poprawę przychodów naszej grupy" - dodał prezes.

W minionym kwartale Grupa Idea Bank Polska koncentrowała się na porządkowaniu struktury i podnoszeniu efektywności procesów wewnątrzgrupowych w celu zwiększenia rentowności i podwyższenia poziomu kapitałów własnych, podkreślono w materiale.

"Na wyniki grupy w Polsce istotny wpływ miało wdrożenie planu naprawczego, w efekcie którego ograniczono sprzedaż produktów inwestycyjnych i rozpoczęto proces optymalizacji kosztowej. Działania te są kolejnym krokiem na drodze do realizacji długofalowej polityki poprawy efektywności i spełnienia oczekiwań regulatora odnośnie adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej.

Od lipca do września br. Getin Holding wypracował na Ukrainie zysk netto na poziomie 15,4 mln zł, co jest wynikiem o 41,5% lepszym w ujęciu rocznym. Narastająco zysk roczny wyniósł 43,3 mln zł i był blisko 10-krotnie lepszy niż rok wcześniej.

"Głównym determinantem wzrostu było dostosowanie modelu biznesowego do stabilnej sytuacji w lokalnej gospodarce. Widoczne jest to w wysokiej dynamice wzrostu sprzedaży kredytowej. Ponadto Grupa znacząco zwiększyła poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +88,7%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 34,4%). Zgodnie z przyjętą strategią, Idea Bank Ukraina finalizuje projekt rozbudowy sieci punktów obsługi. Do końca roku ich liczba wzrośnie o blisko 200 na terenie całego kraju" - napisano w komunikacie.

W III kwartale br. działająca na terenie Federacji Rosyjskiej spółka Carcade wypracowała zysk netto na poziomie 12,1 mln zł, co jest wynikiem o 175% lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Kolejny kwartał z rzędu spółka utrzymała wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży leasingowej o 18,9% kw/kw, narastająco za 9 miesięcy wzrost sprzedaży wyniósł +61,2% w porównaniu r/r, W III kwartale wynik prowizyjny wyniósł 6,2 mln zł, a odsetkowy 15,4 mln zł. Dzięki stałej poprawie jakości portfela, Carcade odnotowała istotny spadek kosztu ryzyka zarówno kwartalnie, jak i w ujęciu rocznym. O dobrej sytuacji Carcade świadczy rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Na koniec września br. Carcade wypłaciło na rzecz Getin Holding 5,3 mln zł dywidendy" - czytamy dalej.

W Rumunii Getin Holding wypracował w III kwartale zysk netto na poziomie 3,5 mln zł, poprawiając zeszłoroczny rezultat o 2,5%. Narastająco, wynik segmentu wyniósł 11,7 mln zł, rosnąc tym samym o 101%, na co złożyły się wyniki wypracowane przez Idea Bank Rumunia (6,2 mln zł), jak i Idea Leasing Rumunia (4,7 mln zł). Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając od początku roku poziom 864,5 mln RON (+10,2% r/r). Wzrosty odnotował zarówno bank (w RON +11,2 r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +9,2% r/r).

"Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się do wzrostu portfela kredytowego o 9,9% i leasingowego o 12% w ujęciu rocznym. Na koniec września suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,2 mld zł, co oznacza 10,7% wzrost od początku roku. Kluczowym projektem realizowanym obecnie przez Idea Bank Rumunia jest digitalizacja i rozwój mobilnych kanałów dostępu w połączeniu z optymalizacją sieci sprzedaży - wprowadzenie nowego formatu placówek oraz zwiększenie ich dostępności" - wskazała też spółka.

W minionym kwartale zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 5 mln zł, co stanowi znaczący wzrost względem poprzednich kwartałów, podkreślił Getin Holding. Od początku roku Idea Bank Białoruś odnotowuje dynamiczny wzrost salda kredytowego (+40,2% w BYN) oraz depozytowego (+48,2% w BYN). W tym samym okresie wzrósł również wynik prowizyjny o 18,7% w ujęciu r/r (w BYN). Wynik odsetkowy, zmniejszył się o 20,9% w wyniku silnej presji obniżki stóp procentowych przez Regulatora.

"Na Białorusi grupa odnotowuje stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład holdingu, również Idea Bank Białoruś prowadzi intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. W związku z wdrożeniem systemu umożliwiającego udzielanie pożyczek na zakup towarów drogą internetową, w III kwartale 2018 r. rozpoczęto oferowanie pożyczek online (consumer finance). Zaimplementowany system cechuje się wysoką innowacyjnością i jest unikalny na skalę rynku białoruskiego. Co więcej, bank aktywnie oferuje produkty depozytowe drogą online, a udział produktów depozytowych sprzedanych za pośrednictwem kanałów on-line wyniósł w III kwartale 2018 r. 25,2%" - podsumowano w materiale.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarzadzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem