Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - PBG odnotowało 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 11,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w III kw. br. 1,07 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5,2 mln zł wobec 28,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 270,52 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 482,32 mln zł rok wcześniej.

"Do najistotniejszych źródeł przychodów z podstawowej działalności grupy w III kwartale 2018 roku należały następujące kontrakty budowlane:

a. kontrakt pod nazwą 'Budowa bloku energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III ? Elektrownia II' podpisany pomiędzy Tauron Wytwarzanie S.A., a Rafako S.A. - zrealizowane przychody: 131 932 tys. zł,

b. kontrakt pod nazwą 'Dostawa i montaż Instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotła AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice' podpisany pomiędzy Enea Wytwarzanie S.A., a Rafako S.A. ? zrealizowane przychody: 24 722 tys. zł,

c. kontrakt pod nazwą 'Budowa bloku elektrociepłowni opalanego biopaliwem składającego się z kotłów fluidalnych oraz systemu przenoszenia i dostawy biopaliwa w Wilnie' podpisany pomiędzy UAB Vilniaus Kogeneracine Jegaine, a Rafako S.A. ? zrealizowane przychody: 19 393 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 40,48 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 11,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 908,52 mln zł w porównaniu z 1 396,32 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I-III kw. br. 25,68 mln zł wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2018 r. wyniosła 48,05 mln zł wobec 16,37 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.