Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Orco Property Group odnotowało 35,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- III kw. 2018 r. wobec 63,91 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą wszystkich posiadanych udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., podała spółka. Tauron posiada 10% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.

Zarząd Ulma Construccion Polska oraz dyrekcja jej spółki zależnej Ulma Opalubka Ukraina nie widzą przesłanek wskazujących na negatywny wpływ wprowadzenia stanu wojennego na obszarze działalności spółki i na zdolność kontynuowania działalności handlowej na pozostałym obszarze Ukrainy, podała Ulma.

Enea Ciepło połączyła się z należącą do Enei Wytwarzanie Elektrociepłownią Białystok, zgodnie z zapowiadanymi wcześniej wewnętrznymi zmianami w Grupie Enea, poinformowała Enea.

Oferta Famuru, warta 44,42 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsza w postępowaniu pt. "Dostawa 96 kompletów fabrycznie nowych sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż 1,9 m do co najmniej 3,7 m wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą, doposażonych w system wizualizacji ciśnień w stojakach dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki ? Staszic", podała spółka.

CDRL zawarł warunkowe umowy nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce pn. "Handlowo-Przemysłowa Grupa West Ost Union" z siedzibą na Białorusi, posiadającą sieć sklepów z artykułami dla dzieci od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i 4 osób fizycznych, podała spółka. CDR liczy na podpisanie ostatecznej umowy nabycia udziałów w ciągu 4-6 tygodni.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła mBankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie grupy kapitałowej wysokości 3,64 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) oraz 2,73 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, podał bank.

Tauron wdrożył w Elektrowni Łagisza pierwszy model predykcyjny, wykorzystujący nowoczesne modele wykrywania anomalii i przewidywania awarii, podała spółka. Działanie systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod sztucznej inteligencji.

Dekpol podpisał list intencyjny z 7R, w którym strony uzgodniły warunki umowy o generalne wykonawstwo obiektu biurowo-magazynowego w miejscowości Kokotów, podała spółka.

Grupa CFI Holding stawia na dalszy rozwój i ekspansję w segmencie hotelarskim i gastronomicznym - chce do 2020 roku lat zwiększyć sieć o 700 nowych pokoi hotelowych, a docelowo podwoić do 30 wobec portfolio obiektów hotelowych, poinformowała prezes Joanna Feder-Kawczyńska.

EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego nadanego Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) do negatywnej ze stabilnej, podała agencja. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie A-.

Konsorcjum TK Telekom z Grupy Netia i Sim Factor nawiązało ramową współpracę i podpisało z firmą Stadler Polska kontrakt na dostawę symulatora elektrycznego zespołu trakcyjnego Flirt trzeciej generacji dla Kolei Mazowieckich, podała Netia. Współpraca ze Stadlerem może otworzyć polskiemu symulatorowi drogę na międzynarodowe rynki kolejowe.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia Vistula Group ze spółką Bytom, podała Vistula.

Zarząd LiveChat Software wnioskuje o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19 w wysokości 0,54 zł na akcję, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Polska Grupa Górnicza (PGG) zawarły porozumienie do umowy zawartej 13 sierpnia 2013 r. na dostawy węgla kamiennego na potrzeby bloków 5 i 6 Elektrowni Opole, podała PGE. W porozumieniu uaktualniono zapisy i zmieniono zasady rozliczeń.

Libet, działając w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych, powziął decyzję o szczegółowym zbadaniu możliwości, warunków i gospodarczej celowości ewentualnego zbycia aktywów znacznej wartości, tj. praw użytkowania wieczystego / praw własności nieruchomości, na których zlokalizowane są niektóre zakłady produkcyjne spółki oraz trwale związanych z tymi gruntami urządzeń infrastruktury budowlanej i technicznej, podała spółka. W pierwszej kolejności czynności te dotyczyć będą trzech wybranych nieruchomości.

Warimpex odnotował 6,46 mln euro skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2018 r. wobec 34,15 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Santander Bank Polska otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,47 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego wynosił 0,51 pkt proc.

IMS wraz z innymi inwestorami zawiązał Muzola Sp. z o.o. - spółkę celową do realizacji projektu szaf grających, podano w raporcie.

T-Bull odnotował 0,85 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ASM Group odnotowało 1,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria odnotowała 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank przedłużył British Automotive Holding (BAH) kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 100 mln zł do końca stycznia 2020 r., podał BAH. Zapewni to spółce komfortowe finansowanie obrotowe dynamicznie zwiększającej się sprzedaży aut Jaguar Land Rover.

Silvair Inc. odnotował 0,54 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,54 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 4,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 13,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Abadon Real Estate odnotował 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 3,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 75,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotowało 63,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 42,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 2,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hollywood odnotowało 0,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 22 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 0,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czerwona Torebka odnotowała 1,45 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 10,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Baltona odnotowała 3,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arcus odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eko Export odnotowało 3,68 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2018 r. wobec 4,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Indykpol odnotował 0,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4Fun Media odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG odnotowało 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 11,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action w restrukturyzacji odnotowało 8,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 2,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania odnotowały 7,44 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Holding (BAH) odnotował 8,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 15,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 37,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 1,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 24,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vantage Development odnotowało 20,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Auto Partner spodziewa się utrzymania dwucyfrowej dynamiki przychodów na rynku polskim w ostatnim kwartale 2018 r., poinformował członek zarządu Piotr Janta. Także w przyszłym roku spółka chce rosnąć w kraju szybciej od rynku.

Feerum, po podpisaniu z firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwóch umów na sprzedaż silosów zbożowych o łącznej wartości blisko 50 mln euro, pracuje nad pozyskaniem kolejnych kontraktów na Ukrainie, poinformował prezes Daniel Janusz.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem