Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Mercor odnotował 3,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. r.obr. 2018/2019 (zakończonym 30 września br.) wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,02 mln zł wobec 4,35 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2018/19 (30.06 - 30.09.2018) grupa przy 5-proc. wzroście sprzedaży odnotowała niższą zyskowność (EBITDA -17%, EBIT -26%, zysk netto -38% r/r) głównie w wyniku niegotówkowych korekt w wycenie kontraktów węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem (0,8 mln zł) oraz wypłaconych jednorazowych premii za pozyskane zamówienia" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,45 mln zł wobec 7,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,48 mln zł w II kw. wobec 87,8 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu r.obr. (kwiecień-wrzesień 2018) spółka miała 8,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 8,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 175,02 mln zł w porównaniu z 164,09 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 7,68 mln zł wobec 7,06 mln zł.

"Grupa w I półroczu 2018/19 (1.04 - 30.09.2018) odnotowała wzrost przychodów do 175,0 mln zł (+7%) i zysku netto z działalności kontynuowanej do 8,2 mln zł (+3% r/r). Zyski EBITDA i EBIT po sześciu miesiącach wzrosły odpowiednio o 11% i 12% r/r" - czytamy w komunikacie.

Wartość zamówień pozyskanych w I półroczu roku 2018/19 wyniosła 204,4 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. Część zamówień w Polsce i spółkach zależnych została przesunięta na kolejny III kwartał 2018 /19. Grupa odnotowała rosnącą sprzedaż na wszystkich rynkach działalności poza Rosją ? jednym z największych rynków sprzedaży zagranicznej Grupy i Ukrainą, która ma marginalny wpływ na łączne przychody. Przychody na rynku polskim wzrosły o 19% r/r, podano także.

Przy rosnącej skali działania w I półroczu 2018/19 Grupa odnotowała kwotowy wzrost rentowności na wszystkich poziomach. Procentowo Grupa Mercor wypracowała wzrosty poza marżą netto, która spadła o 0,2 pkt proc. do 4,7% z 4,9% rok wcześniej.

"W I półroczu roku 2018/19 wypracowaliśmy dobre wyniki. Solidny portfel zamówień w kraju i za granicą pozwala nam na dalsze zwiększanie skali działania, po sześciu miesiącach o 7% r/r. Choć II kwartał rok do roku na poziomie zyskowności był słabszy, spółka ma dobre perspektywy rozwoju. Wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W ostatnich miesiącach pozyskujemy więcej zamówień niż przekłada się to na sprzedaż. Efektem są rosnące o parę milionów złotych magazyny wyrobów gotowych i towarów, wypłaty wynagrodzeń za ich wyprodukowanie oraz wypłaty premii za pozyskanie większej liczby zamówień. Klienci odbierają nasze produkty z opóźnieniem, co przede wszystkim wynika z braku siły roboczej generalnych wykonawców inwestycji i tym samym ich niższych mocy przerobowych. Zakładając, że obecne sprzyjające warunki pogodowe utrzymają się, spodziewamy się sprzedaży tych zamówień w kwartale III i IV roku obrotowego" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w materiale.

"Jako spółka produkcyjna z ekspozycją na branżę budowlaną obserwujemy także inne problemy rynkowe m.in. wzrost wynagrodzeń, cen prądu czy surowców. W dużym stopniu jesteśmy odporni na te negatywne czynniki, nasz wzrost wynagrodzeń wynika głównie z rosnącej sprzedaży i ustalonego systemu premiowego, podwyżki cen prądu nie dotykają nas, a dzięki krótkiemu cyklowi produkcyjnemu (zwykle 2-3 miesiące) realizujemy kontrakty według bieżących cen materiałów. Sytuacja rynkowa, zmieniające się regulacje sprzyjają popytowi na nasze produkty i rozwiązania we wszystkich pionach. Pracujemy nad umacnianiem naszej pozycji na rynku europejskim" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. r.obr. wyniósł 6,17 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem