Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

ZUE podpisało umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin - Lublin" w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock- Dęblin - Lublin, etap I", podało ZUE. Wartość umowy to 30 mln zł netto (36,9 mln zł brutto).

iSource, spółka zależna od ABC Data, otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dotyczące zabezpieczenia należności oraz odsetek za zwłokę, podało ABC Data.

Zarząd spółki Selena FM powziął wiadomość o śmierci prezesa Marcina Macewicza.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zakontraktował w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy na łącznie 587 MW, podała spółka.

Mabion złożył do Europejskiego Urzędu Patentowego zgłoszenie w zakresie rozszerzenia ochrony patentowej w trybie PCT dla wynalazku pn. "Combination Therapy of Multiple Sclerosis comprising a CD20 Ligand", podała spółka.

Sprzedaż Gino Rossi spadła w listopadzie br. o 26,1% r/r i wyniosła 12,6 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-listopad br. sprzedaż spadła o 15,5% r/r do 147,8 mln zł.

Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron Polska Energia. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o powyższe przedziały ceny zamknięcia aukcji, mogą wynosić w 2022 r. od 82,5 mln zł do 92,8 mln zł.

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zaoferowały w aukcji mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka.

W wyniku aukcji rynku mocy na 2022 r. zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 7 062 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podała spółka.

Feerum prowadzi zaawansowane rozmowy nt. realizacji kolejnych projektów w Afryce i liczy na ich efekty w 2019 r., poinformował prezes Daniel Janusz.

Grupa Lotos podpisała umowę na finansowanie projektu "Pure H2" o wartości 10 mln euro w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility ? CEF), podała spółka. W ramach projektu powstanie instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru i dwa punkty tankowania wodoru.

Rada nadzorcza Ciechu powołała Dawida Jakubowicza na funkcję prezesa, podała spółka.

Wejście w życie kontraktu Feerum na sprzedaż silosów zbożowych ukraińskiej firmie Epicentr jest ważne w kontekście ewentualnej wypłaty dywidendy za 2018 r., ocenił prezes Daniel Janusz. Dlatego spełnienie warunku w tym kontrakcie - uzyskanie ubezpieczenia należności w KUKE - uprawdopodobni wypłatę dywidendy za ten rok, wynika ze słów prezesa.

Kruk chce pozostać aktywnym emitentem obligacji - zarówno skierowanych do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Spółka planuje wypłacać rokrocznie dywidendę i zakłada jednocześnie ponad dwukrotny wzrost nakładów inwestycyjnych do 2024 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu, odnosząc się do strategii grupy na lata 2019-2024. Kruk podtrzymał oportunistyczne podejście do akwizycji.

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 918 728 akcji serii L, zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka.

Ultimate Games zawarł z Beijing CE-Asia Co. Ltd. umowę o współpracy, na mocy której spółka udzieliła licencjobiorcy niewyłączną licencję na dystrybucję 11 gier na rynku chińskim, podała spółka.

Grupa Midven dokonała na ostatnim nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zmiany nazwy na Arts Alliance GK, podała spółka. Ponadto grupa zainwestowała w spółkę Kool2Play, która zajmuje się tworzeniem gier na PC, Mac, Nintendo Switch, iOS i Android oraz specjalistycznymi działaniami promocyjnymi produktów z branży gier.

Marvipol Logistics, jednostka zależna Marvipol Development, oraz PG Dutch Holding I B.V., tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 81, zawarły z Savills Investment Management KVG GmbH przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol Development.

Polnord wprowadził do sprzedaży 50 lokali w inwestycji Wiktoria w warszawskiej dzielnicy Wilanów, podała spółka.

CDRL zanotowało 13,1 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej i 2,3 mln zł w kanale e-commerce w listopadzie, podała spółka. To wynik lepszy o odpowiednio 15% i 41% niż w roku ubiegłym. Łącznie przychody wypracowane przez 11 miesięcy bieżącego roku w Polsce sięgnęły ponad 155 mln zł.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła14 USD/b w listopadzie br. wobec 11,2 USD/b miesiąc wcześniej i 11,5 USD/b w listopadzie 2017 r., podała spółka.

Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zakończyła proces certyfikacji na platformę Steam gry o tytule "2084", podał Bloober Team. Gra ukaże się w wersji early access 13 grudnia 2018 na platformie Steam.

Echo Investment sprzedało 60 mieszkań w listopadzie br. (wobec 189 rok wcześniej), a przekazało 120 (rok temu - 172), podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych, podał urząd.

Erbud wniósł przeciwko Platinum Resort pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnym, podała spółka. Wartość przedmiotu sporu wynosi 16 301 236,97 zł, natomiast wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 8 997 620,79 zł (z czego część stanowi wniosek Erbudu o ustanowienie hipoteki na nieruchomościach inwestora).

Enea wyraziła wstępne zainteresowanie sprzedażą udziałów w PGE EJ1, podała spółka.

Nie doszło do wykupu obligacji serii T Work Service o wartości nominalnej 12 850 000 zł, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem