Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadzi od 27 grudnia nowy typ indeksów - indeksy dywidendowe WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp, które obliczane będą wyłącznie na bazie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych, poinformowali przedstawiciele giełdy.

"Indeksy WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp uruchamiamy 27 grudnia. One będą prezentować skumulowane dywidendy. Idziemy za trendami światowymi, indeksy stanowią istotne źródło informacji dla inwestorów, szczególnie na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji. Metodologia jest podobna" - powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski podczas spotkania prasowego.

Indeksy dywidend nie uwzględniają cen transakcji akcjami oraz dochodów z tytułu praw poboru. Są wyliczane na podstawie dochodów z dywidend pieniężnych, wypłacanych przez spółki indeksu bazowego, tj. WIG20 lub mWIG40 lub sWIG80.

"Indeksy są obliczane wyłącznie na bazie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych. Nie bierzemy pod uwagę ani praw poboru, ani zmian cen akcji. Jest to uzupełnienia naszej oferty indeksów dochodowych i cenowych, najbardziej popularnych i rozpoznawalnych na rynkach giełdowych indeksów. Indeksy dywidend są liczone wyłącznie na podstawie dywidend i prezentują wyłącznie dywidendę z jednego roku. Nie kumulujemy dywidendy z poprzednich lat. W danym roku prezentujemy dywidendy z jednego roku. Wszystkie poprzednie lata są zerowane. [...] Nie zakłada się reinwestycji dywidend" - powiedział menadżer w zespole rozwoju Dział Notowań GPW Krzysztof Mejszutowicz.

Dodał, że indeks dywidendy może tylko rosnąć, jego wartość nie spada nigdy - z wyjątkiem momentu zerowania, który został ustalony na trzeci piątek grudnia każdego roku kalendarzowego. Po wyzerowaniu indeks rozpoczyna nowy roczny okres kalkulacji.

"Jeśli spółka wypada z indeksu, to my tego nie wyrzucamy. Nie patrzymy wstecz. Budujemy indeks w ciągu całego roku. Zerowanie indeksu nie następuje w ostatnim dniu roku. W każdy trzeci piątek grudnia kasujemy indeks. W tym dniu wygasają także indeksowe kontrakty terminowe i do ich wyceny uwzględniamy dywidendy" - podkreślił Mejszutowicz.

Dywidenda jest dodawana do indeksu w dniu sesyjnym, w którym po raz pierwszy akcje danej spółki są notowane z oznaczeniem "bez dywidendy".

Wartość indeksów dywidend jest prezentowana w postaci punktów indeksowych, które w przypadku tego rodzaju indeksów określa się mianem punktów dywidendowych. Stopa dywidendy indeksu WIG20dvp wynosi obecnie 2%, przy wartości WIG20 na poziomie 2 000 pkt i indeksu WIG20dvp równym 40 pkt.

GPW podkreśla, że nowe indeksy w bardzo czytelny sposób prezentują dochód, jaki można osiągnąć z tytułu dywidend wypłacanych w danym roku kalendarzowym. W przyszłości zaś, po wprowadzeniu kontraktów terminowych na indeksy dywidend pozwolą na zabezpieczanie ryzyka dywiden związanego z inwestowaniem w indeksowe instrumenty pochodne.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem