Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - W związku z brakiem wyrażenia zgody przez zgromadzenie inwestorów funduszu Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeniesienie zarządzania funduszem do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zaplanowane na 11 grudnia nie jest możliwe, podał Altus TFI.

"Podejmowanie przez Altus TFI ewentualnych dalszych czynności w celu przeniesienia zarządzania niniejszym funduszem do Rockbridge TFI uzależnione jest od uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów funduszu" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie spółka informuje, iż w przypadku pozostałych funduszy inwestycyjnych wskazanych w raporcie bieżącym nr 69/2018, harmonogram przeniesienia niniejszych funduszy inwestycyjnych do Rockbridge TFI w zakresie terminu zakończenia procesu przeniesienia pozostaje niezmieniony, tj. planowane jest przeniesienie niniejszych funduszy w dniu 11 grudnia 2018 r." - podano także.

W październiku br. Altus TFI poinformował, że rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI. Są to : Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: - Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego; Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych; Altus FIZ Multi Strategia; Altus Multi Asset FIZ, a także Premium Properties FIZ.

"W ocenie zarządu Altus TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI.

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.